Kolové harvestory John Deere a hlava těžebního stroje se stromem

Kolové harvestory

ModelRamenoDosah, mHrubý zvedací moment: kNmHarvestorové hlavice

180S

8,6/10/10,8

143

H423, H424, H212

CH6

10/11.3

165

H423, H424, H212

CH7

8.6/10/11.7

197

H424, H425, H270 Series II

CH9

8.6/10/11

235

H425, H270 Series II, H219

Průvodce plánováním porostu

Průvodce plánováním porostu

Průvodce plánováním porostu, který je součástí programu TimberMatic Maps, pomáhá při využití plánů těžby vytvořených v programu TimberManager. Pokud není k dispozici hotový plán, lze jej vytvořit také přímo v programu TimberMatic Maps a průvodce plánováním lokality poskytne podrobný návod. Po zakreslení plochy do TimberMatic Maps je možné zkontrolovat sortimenty dřeva a celkové objemy pro celou lokalitu. 

Díky dobrému plánování míst vykládky a přesnějšímu načasování produkovaných sortimentů dřeva lze celý výrobní a logistický proces zefektivnit. Zlepšuje se doba provozuschopnosti stroje a usnadňuje se vlastní plánování práce obsluhy harvestoru. Pokud je síť cest předem dobře naplánována, snižuje se ujetá vzdálenost a spotřeba paliva a přírodní lokality jsou přehlednější.

Čtěte více

Vyrovnávání kabiny zvyšuje pohodlí při práci

Vyrovnávání kabiny zvyšuje pohodlí při práci

Kabina je natočená k pracovnímu prostoru a funkce automatického vyrovnávání umožňuje obsluze sedět vzpřímeně, i když je stroj v nerovném terénu.

Představujeme IBC 3.0

Představujeme IBC 3.0

Asistent posuvu kmenu pomáhá zastavit zpracování kmenu při posuvu směrem proti kabině a stroje a pomáhá obsluze najít takový způsob práce, při kterém nedojde k poškození stroje. Asistent řezání brání řezání směrem ke kabině.

John Deere 1170G/H424 kácí a řeže strom

Kolové harvestory brožura

Přečtěte si o vlastnostech a technických specifikacích kolových harvestorych v brožuře.