Právní informace


Pro další používání webových stránek společnosti John Deere GmbH & Co. KG, se sídlem na adrese John Deere Sales, John-Deere-Str. 8, 76646 Bruchsal, registrované v obchodním rejstříku vedeném okresním soudem v Mannheimu, HRA 704371, (dále jen „společnost John Deere“) platí následující podmínk


1. Autorská práva

Tento produkt a všechny jeho části, tedy mimo jiné počítačový program, obrázky, databáze a veškeré informace, jsou chráněny autorským právem. Jakékoli jejich použití nad rámec povolený autorským právem je bez svolení společnosti John Deere zakázáno a může být důvodem k trestnímu stíhání. Platí to zejména pro kopírování, překládání, převádění na mikrofilmy a zpracování v elektronických systémech.
Použití obrázků je povoleno pouze pro soukromé účely.


2. Značky a související práva

John Deere je nezávislá německá národní společnost, jež vlastní řadu ochranných známek a průmyslových vzorů registrovaných v Německu a dalších zemích. Uživatel nezískává žádné licence ani jiná práva užívání. Jakékoli použití ochranných známek společnosti Deere & Company bez řádného souhlasu je zakázáno.


3. Barvy, logo a název společnosti

Barevné schéma kombinující zelenou a žlutou barvu John Deere, logo jelena ve skoku a název John Deere jsou registrované ochranné známky společnosti Deere & Company.


4. Odpovědnost za škody

Všechny obrázky, texty, ceny a další údaje použité v tomto produktu jsou nezávazné informace. Mohou se změnit. Za případné chyby společnost John Deere nenese žádnou odpovědnost. Společnost John Deere odmítá jakoukoli odpovědnost za škody, jež mohou vzniknout v důsledku používání těchto webových stránek. Odpovědnost za škody způsobené úmyslně či hrubou nedbalostí zůstává nedotčena.
Tyto webové stránky obsahují hypertextové či přímé odkazy nebo jiné odkazy na webové stránky třetích stran. Tyto odkazy umožňují opustit webové stránky společnosti John Deere. Společnost John Deere nemá žádnou kontrolu nad obsahem třetích stran a nepřijímá žádnou odpovědnost za obsah, jenž je na jejich stránkách k dispozici

Můžeme rovněž spolupracovat se službami třetích stran, které mohou mít vlastní podmínky používání. Jednou z nich jsou služba a web YouTube, jejichž používání se řídí podmínkami poskytování služeb YouTube, které najdete zde.

Last Updated: August 9, 2017