Kontakt

Kontaktní informace

Jaká je adresa společnosti John Deere?

John Deere World Headquarters
One John Deere Place
Moline, Illinois 61265

Jaká je adresa mezinárodního prodeje společnosti John Deere?

Evropa, Společenství nezávislých států (SNS), severní Afrika, Blízký & Střední Východ
John Deere Walldorf GmbH & Co. KG
Altrottstr. 31
69190 Walldorf
Germany

Jaká je adresa distributora v České republice?

STROM PRAHA a. s.
Lohenická 607
190 17 Praha 9-Vinoř

Tel.: 283 092 111, 283 092 616-619
Fax: 286 852 569

E-mail: info@stromc.cz

Ředitel společnosti: JUDr. Ing. Ladislav Bednář

IČO: 25751069
DIČ: CZ25751069

MERIMEX s.r.o. 
Dolni Jadruz 55
34815 Plana u M.L.

Tel.: 420 474 396 457

www.merimex.cz

Informace o látkách SVHC podle Nařízení REACH

Informace o látkách SVHC podle Nařízení REACH

Článek 33 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006, o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) označuje látky vzbuzující mimořádné obavy (SVHC).  Pokud je chemická látka označena jako látka vzbuzující mimořádné obavy (SVHC), vznikají určité povinnosti pro výrobce a dodavatele výrobků obsahujících tyto látky.

Formulář s žádostí o informace o látkách SVHC podle Nařízení REACH