TimberMatic Maps. Informace vždy po ruce.

TimberMatic maps icon
TimberMatic Maps poskytují obsluze přehled o výrobě v místě těžby dřeva v reálném čase. Data shromážděná snímači harvestoru a precizní lokalizace pokáceného dřeva pomocí GPS se automaticky přenášejí z harvestoru do aplikace TimberMatic Maps pro použití obsluhou vyvážecího stroje. Data jsou mezi stroji přenášena prostřednictvím cloudu a všichni pracovníci obsluhy pracující na stejném pracovišti mohou sledovat všechny druhy stromů a jejich třídění společně s jízdními trasami až po jednotlivé kmeny.

Nové funkce

Po poslední aktualizaci můžete upravovat velikost a barvu stroje a symboly kmenů. Získáte také lepší přehled o pracovišti.

Náhled TimberMatic Maps na pracoviště s přesnou polohou kmenů
Náhled TimberMatic Maps na pracoviště

Úvod do funkcí TimberMatic Maps

Spuštění místa těžby dřeva

Spuštění místa těžby dřeva a vytvoření odkládací oblasti na mapě

Průběh práce na pracovišti

Průběh práce v místě těžby dřeva se zobrazuje na mapě v reálném čase.

Volba trasy

Volba trasy a dřevo do odkládací oblasti

Sdílení informací

Sdílení dodatečných informací o pracovišti

Náhled TimberMatic Maps

Obsluha označí vyvezené dřevo jako přepravené do skladovací oblasti. Obsluha z další směny ví, kde má začít svou práci. Není nutné odhadovat objem a ani jediné poleno nezůstane ležet v tmavém lese. Pro různá třídění jsou na mapě zobrazena i jednotlivá polena, i když jsou pokrytá sněhem.

Obsluha vyvážecího stroje může zvolit požadované třídění ve specifické oblasti nebo na trase těžby dřeva a mapa bude zobrazovat přesný objem podle požadovaného třídění ve zvolené oblasti. Obsluha může na mapě vyznačit speciální oblasti. Tímto způsobem se můžete například vyhnout rozměklému terénu při plánování trasy.

Náhled TimberMatic Maps

Mapa zobrazuje roztřídění až po jednotlivá polena pomocí trasovací sítě polen. Plánování práce a nejlepší trasa jsou tak velmi jednoduché.

Pokud pokácené kmeny zapadají sněhem, map Vám umožní je najít, aniž byste museli prohledávat okolí, takže žádné kmeny nezůstanou ležet v lese.

Ville Hänninen
RV Hänninen Oy

TimberMatic

TimberMatic Maps jsou novým způsobem vizualizace místa těžby dřeva. Aplikace ujasňuje a zlepšuje spolupráci strojů. Pracovníci obsluhy a smluvní partner mají přehled o průběhu práce na pracovišti v reálném čase.

TimberManager

Poskytovatel služeb vidí přesné informace o průběhu práce na pracovišti. Přesné informace o objemech na skladovacím místě usnadňuje plánování přepravy kmenů a zlepšuje činnost celého dodacího procesu.