TimberMatic Maps

TimberMatic Maps

TimberMatic Maps poskytují obsluze přehled o výrobě v místě těžby dřeva v reálném čase. Data shromážděná snímači harvestoru a precizní lokalizace pokáceného dřeva pomocí GPS se automaticky přenášejí z harvestoru do aplikace TimberMatic Maps pro použití obsluhou vyvážecího stroje.

Aktualizace TimberMatic přináší do map nové automatické funkce

Mapy TimberMatic zobrazují v reálném čase polohu a umístění kmenů a průběh práce na pracovišti.

Poloha a umístění kmenů

Poloha a umístění kmenů

Mapy poskytují obsluze vizuální informace o poloze a umístění kmenů na zemi. Mapy také ukazují, na které straně pásů jsou kmeny umístěny. Pokud je sklízecí řezačka’vybavena funkcí IBC 3.0, kmeny se zobrazují jako tečky.

Autocollect

AutoCollect – automatický záznam nákladu

Mapy zobrazují umístění a objem jednotlivých druhů dřeva, které mají být naloženy. Při přepravě nákladu je průběh automaticky aktualizován na mapě a naložené hromady zmizí z mapy.

Souhrn výroby

Aktualizované nástroje

Mapy mají spoustu vylepšení pro snadné používání. Zobrazení produkce ukazuje, jaké procento dokončené produkce představuje odpad, vlákninu nebo pilařskou kulatinu.


Plánování porostu

Průvodce plánováním porostu

Průvodce plánováním porostu

Průvodce plánováním porostu, který je součástí programu TimberMatic Maps, pomáhá při využití plánů těžby vytvořených v programu TimberManager. Pokud není k dispozici hotový plán, lze jej vytvořit také přímo v programu TimberMatic Maps a průvodce plánováním lokality poskytne podrobný návod. Po zakreslení plochy do TimberMatic Maps je možné zkontrolovat sortimenty dřeva a celkové objemy pro celou lokalitu. 

Díky dobrému plánování míst vykládky a přesnějšímu načasování produkovaných sortimentů dřeva lze celý výrobní a logistický proces zefektivnit. Zlepšuje se doba provozuschopnosti stroje a usnadňuje se vlastní plánování práce obsluhy harvestoru. Pokud je síť cest předem dobře naplánována, snižuje se ujetá vzdálenost a spotřeba paliva a přírodní lokality jsou přehlednější.

Plánovací fáze nástroje s návodem poskytují obsluze stroje podporu. Práce je tak rychlejší a kvalita sklízení lepší.

Fáze plánování porostu

1. Hranice oblasti těžby

  • Hranici řezaného bloku můžete nakreslit přidáním bodů na mapu a pomocí nůžek vystřihnout mezeru. Můžete nakreslit jednu nebo více oblastí. 

2. Chráněné oblasti 

  • Oblasti, které mají být chráněny před kácením, můžete na mapě označit jako body, linie nebo oblasti. 

3. Skladovací oblasti

  • Výběrem bodů, linií nebo oblastí na mapě můžete označit oblasti pro ukládání kulatiny. 

4. Hlavní trasa

  • Navrhované hlavní trasy mezi řezaným blokem a oblastí vykládky a přes řezaný blok můžete zakreslit přidáním bodů do mapy.  

5. Místa 

  • Místa, kterým je třeba věnovat pozornost z hlediska bezpečnosti, obtížného terénu atd., můžete na mapě označit jako body, linie nebo oblasti. 

6. Síť tras 

  • Pomocí nástroje pro kreslení od ruky můžete nakreslit návrh tras uvnitř řezaného bloku.    
TimberMatic Maps

TimberMatic Maps jsou novým způsobem vizualizace místa těžby dřeva. Aplikace ujasňuje a zlepšuje spolupráci strojů. Pracovníci obsluhy a smluvní partner mají přehled o průběhu práce na pracovišti v reálném čase.

Zvýraznění druhů, volba trasy, označování přírodních stanovišť

Rozbalit všeSbalit vše

Funkce pomáhají obsluze strojů a zvyšují produktivitu.

Zvýraznění druhů

starRůzné druhy kmenů můžete zvýraznit různými barvami a označit je jako oblíbené. Tento postup umožňuje obsluze třídit jednotlivé druhy v nákladovém prostoru a vytvořit už roztříděný náklad. To podstatně urychluje vykládku.

Díky třídičům, které jsou k dispozici pro nákladový prostor, je vykládka smíšených nákladů snadná a produktivita je výrazně vyšší.

Volba trasy

roadPomocí nástroje pro volbu trasy můžete zvolit 10 m širokou trasu. Nyní můžete zvolit také užší trasu.

Nástroj pro volbu

handPomocí nástroje pro volbu můžete zvolit plochy o různých rozměrech. Vzdálenost od symbolu ruky lze zvětšit nebo zmenšit a plochu můžete editovat pomocí mazacího nástroje. Dokonce můžete zaznamenat trasu a opravit ji pomocí mazacího nástroje, pokud jste náhodně přidali další záznamy.

Shromáždit a přímo odeslat

white paperMůžete shromažďovat záznamy, odesílat je přímo do systému a snadno sledovat množství různých druhů kmenů. Dokonce i historie inventáře se ukládá do paměti.

Označování přírodních stanovišť

mapOznačování přírodních stanovišť ( např. rybníků, klíčových biotypů, elektrického vedení) dává obsluze možnost přidat do systému varování, aby operátoři sledující stejnou trasu o nich věděli a mohli být opatrní.

Data jsou mezi stroji přenášena prostřednictvím cloudu a všichni pracovníci obsluhy pracující na stejném pracovišti mohou sledovat všechny druhy stromů a jejich třídění společně s jízdními trasami až po jednotlivé kmeny.

Náhled TimberMatic Maps

Obsluha označí vyvezené dřevo jako přepravené do skladovací oblasti. Obsluha z další směny ví, kde má začít svou práci. Není nutné odhadovat objem a ani jediné poleno nezůstane ležet v tmavém lese. Pro různá třídění jsou na mapě zobrazena i jednotlivá polena, i když jsou pokrytá sněhem.

Obsluha vyvážecího stroje může zvolit požadované třídění ve specifické oblasti nebo na trase těžby dřeva a mapa bude zobrazovat přesný objem podle požadovaného třídění ve zvolené oblasti. Obsluha může na mapě vyznačit speciální oblasti. Tímto způsobem se můžete například vyhnout rozměklému terénu při plánování trasy.

Náhled TimberMatic Maps

Mapa zobrazuje roztřídění až po jednotlivá polena pomocí trasovací sítě polen. Plánování práce a nejlepší trasa jsou tak velmi jednoduché.