Slunce svítí v lese skrz stromy

Naše životní prostředí

 

Environmentální certifikát od roku 1999

Továrna v Joensuu získala v roce 1999 certifikát ISO14001 pro svůj systém environmentálního managementu. Ostatní provozy John Deere Forestry získaly certifikaci ve dvou fázích: kancelář v Tampere v roce 2001 a finský maloobchod v roce 2006.

Spotřeba energie závodu v poměru k výrobě (MWh/vyrobená tuna) se od roku 2012 do roku 2019 snížila o 44 %. Ve stejném období se absolutní spotřeba energie v továrně snížila o 3 %, přestože došlo k výraznému růstu výroby.

Společnost John Deere Forestry Oy je partnerem města Joensuu v oblasti klimatu a 17.12.2015 podepsala závazek v oblasti klimatu. Tento závazek zahrnuje snahu o energetickou účinnost, snížení množství odpadu a zvýšení recyklace. Od roku 2016 je veškerý odpad vyprodukovaný ve finských provozech využíván buď jako materiál, nebo jako energie.

Množství odpadu odvezeného na skládky v letech 2016-2019 činilo 0 tun.

Továrna v Joensuu neustále podniká kroky ke snížení objemu odpadu, zvýšení recyklace a zlepšení účinnosti materiálů. Například byl zvýšen počet recyklačních nádob a ve spolupráci s dodavateli byly optimalizovány obaly. Opatření ke zlepšení energetické účinnosti probíhají průběžně; mezi příklady patří modernizace vozového parku, zvýšení rekuperace tepla ve ventilačních systémech a modernizace osvětlení na LED světla.

Environmentální aspekty byly zohledněny i ve strojírenství. Nová digitální řešení zvyšují efektivitu výroby lesnických strojů a neustálé zlepšování kvality výrobků a výroby snižuje poruchovost, a tím i potřebu údržby a náhradních dílů.

Záruka původu GO

Certifikát GO

100% zelená energie

Závod v Tampere a továrna v Joensuu přešly k 1. 2. 2020 na využívání elektřiny a tepla vyrobených z obnovitelných zdrojů energie. Každý lesnický stroj John Deere vyrobený ve Finsku je od 1.2.2020 vyráběn ze 100% obnovitelné energie.

Používáme elektřinu s označením GO vyrobenou ve vodních elektrárnách.

Díky využívání elektřiny s označením GO je společnost bez emisí, pokud jde o vlastní spotřebu elektřiny, a zároveň podporuje zavádění forem výroby elektřiny šetrných ke klimatu ve Finsku a v Evropě.


Závazek ke kvalitě života. Cíle trvalé udržitelnosti společnosti John Deere.

 • Oranžový trojúhelník s ikonou v podobě osoby s ochrannou přilbou a brýlemi

  Bezpečnost práce

 • Zelená a žlutá ikona v podobě pásového stroje s trojúhelníkovým symbolem recyklace nahrazujícím rozchod kol.

  Trvalá udržitelnost výrobků

 • Ikona v podobě větrné turbíny se žlutými ikonami znázorňujícími vítr a slunce

  Udržitelná spotřeba energie

 • Šedá ikona v podobě kapky vody se šipkou představující udržitelnost dosahovanou zpětným odváděním do většího vodního zdroje, který je znázorněn prostřednictvím ikony v podobě vln

  Zodpovědné hospodaření s vodou

 • Ikona v podobě loga recyklačního postupu s třemi šipkami nad ikonou znázorňující budovu

  Zvyšování podílu recyklace