holografický motorový grejdr s pracovními upozorněními

Chytřejší způsob podnikání

Země je položena na dlani ilustrované ruky

Zpráva o udržitelnosti za rok 2022

Zpráva o udržitelnosti za rok 2022 obsahuje závazek společnosti John Deere k udržitelnému podnikání pro zákazníky, zaměstnance, prodejce, dodavatele, akcionáře a komunity po celém světě. Tato zpráva rovněž podrobně popisuje pokrok směrem k dosažení našich cílů udržitelnosti pro rok 2023, rozšiřuje naše ambice a zkoumá ekologické, sociální a organizační priority.