Přijatý závazek týkající se zvyšování kvality života

Cíle společnosti John Deere v oblasti trvalé udržitelnosti

 • Oranžový trojúhelník s ikonou v podobě osoby s ochrannou přilbou a brýlemi

  Bezpečnost práce

 • Zelená a žlutá ikona v podobě pásového stroje s trojúhelníkovým symbolem recyklace nahrazujícím rozchod kol.

  Trvalá udržitelnost výrobků

 • Ikona v podobě větrné turbíny se žlutými ikonami znázorňujícími vítr a slunce

  Udržitelná spotřeba energie

 • Šedá ikona v podobě kapky vody se šipkou představující udržitelnost dosahovanou zpětným odváděním do většího vodního zdroje, který je znázorněn prostřednictvím ikony v podobě vln

  Zodpovědné hospodaření s vodou

 • Ikona v podobě loga recyklačního postupu s třemi šipkami nad ikonou znázorňující budovu

  Zvyšování podílu recyklace

Lepší zítřek

Trvalá udržitelnost v praxi

 • Výňatky ze zpráv: Projekty zaměřené na růst

  Vodohospodářské práce

  Living Lands & Waters®, světově proslulá organizace, která se zabývá čištěním řek a která sídlí v East Moline ve státe Illinois, používá rýpadlo John Deere 210G LC k usnadnění prací souvisejících s čištěním řeky Ohio.

  Rýpadlo John Deere 210G LC vybavené drapákem nakládá staré pneumatiky, které jsou určeny k recyklaci, na nákladní říční člun.
 • Výňatky ze zpráv: Projekty zaměřené na růst

  Sjednocený ekosystém

  Farma Santa Brigida v Ipameri, Goias, Brazílie, začala v roce 2006 uplatňovat v praxi postupy rostlinné a živočišné výroby integrované s lesním hospodářstvím.

  Řádky mladých rostlin se sójovými boby na poli.
 • Výňatky ze zpráv: Projekty zaměřené na růst

  Africká expanze

  Více než 130 prodejních provozoven na celém africkém kontinentu přispívá k podpoře mechanizace, a tím i hospodářského růstu.

  Farmářky sledující práci traktoru a secího stroje John Deere v severní Ghaně.
 • Výňatky ze zpráv: Projekty zaměřené na růst

  Zdokonalování prostřednictvím vzájemné inspirace

  U příležitosti nedávno pořádaného veletrhu, jehož tématem bylo trvalé zdokonalování, byli zaměstnanci výrobního závodu Harvester Works společnosti John Deere vyzváni k tomu, aby se zúčastnili hlasování o nejoblíběnějším projektu v kategoriích Bezpečnost, Kvalita a Efektivita, a to na základě původnosti / míry inovace, týmového ducha a dopadu jednotlivých projektů.

  Tři zaměstnanci společnosti John Deere sledující přenosný počítač, který je položený na žacím válu sklízecí mlátičky, ve výrobním závodě Harvester Works v East Moline, Illinois, USA.
 • Výňatky ze zpráv: Projekty zaměřené na růst

  Nápad s nohama

  Ve výrobních provozech John Deere Werke v německém Mannheimu byla testována a realizována pokroková spolupráce mezi člověkem a robotem, který je známá jako “chairless chair” — a která je založená na používání nositelného ergonomického mechatronického zařízení umožňujícího svým uživatelům kdykoli ve výrobním prostředí kamkoli usednout podle momentální potřeby.

  Zaměstnanec výrobního provozu opírající se o zařízení “chairless chair”, které je připevněno k jeho tělu, ve výrobním závodě v německém Mannheimu.
 • Výňatky ze zpráv: Budoucnost vstřícná k lidem

  Rozšířené perspektivy

  Rosalind “Roz” Fox, vedoucí výrobního provozu společnosti John Deere v Des Moines, je první ženou černé pleti zastávající u společnosti John Deere tuto funkci.

  Vedoucí výrobního provozu v Des Moines, Rosalind Fox, stojící vedle postřikovače ve výrobní dílně.
 • Výňatky ze zpráv: Budoucnost vstřícná k lidem

  Příprava další generace

  Poradci společnosti John Deere poskytují podporu nejen našim současným kolegům, nýbrž se podílejí i na vyhledávání a přípravě budoucích zaměstnanců. Prostřednictvím profesních organizací, mezi které patří například Society of Women Engineers, i neziskových organizací, mezi které patří například FIRST (For Inspiration and Recognition of Science and Technology), jsou zaměstnanci společnosti John Deere dáváni za vzor příští generaci inovátorů v oblastech vědy, techniky, strojírenství a matematiky (STEM).

  Snímek obsahující pohled zblízka na studentku strojírenství, která sestavuje robotické zařízení, za níž se nachází další student sestavující své zařízení.
 • Výňatky ze zpráv: Budoucnost vstřícná k lidem

  Významné postavení přetrvávající více než polovinu století

  Gaylord Converse zahájil svoji profesní dráhu u společnosti John Deere v roce 1967. Od té doby jeho práce ovlivnila téměř dva miliony traktorů a nespočet životů.

  Gaylord Converse hledící směrem k fotoaparátu.
 • Výňatky ze zpráv: Budoucnost vstřícná k lidem

  Celosvětové společenství

  Prostřednictvím úspěchů dosahovaných u drobných farmářů vytváříme základ pro rozšiřování příležitostí k poskytování podpory rodinným farmám, zvyšování bezpečnosti potravin a výživy na místní úrovni, oživování venkovských zemědělských oblastí a posilování globální prosperity.

  Žena chlubící se vypěstovanou plodinou, kterou drží v ruce po vyjmutí z koše, na farmářském trhu v Indii.
 • Výňatky ze zpráv: Budoucnost vstřícná k lidem

  Jednotná vize

  S cílem maximalizovat své budoucí možnosti se hrdě hlásíme k partnerským vztahům, které navazujeme s profesními organizacemi, mezi něž patří například Prospanica (The Association of Hispanic Professionals), Minorities in Agriculture, Natural Resources and Related Sciences, National Society of Black Engineers a mnohé další.

  Technik černé pleti sedící u stolu proti dalšímu zaměstnanci v kantýně výrobního závodu společnosti John Deere v Dubuque.

 

 • Posuzování životních cyklů výrobků

  Oblast výběru a kontroly materiálů

  Pomocí systému “posuzování životního cyklu” aktivně zkoumáme každou fázi doby životnosti našich výrobků a přitom hledáme způsoby, jakými můžeme snižovat dopad těchto výrobků na životní prostředí a současně zlepšovat jejich funkčnost a odolnost.

  Farmář klečící na jednom koleni a hledící na hlínu ve své ruce, v pozadí s traktorem, vzduchovým zásobníkem osiva a vzduchovým secím strojem, na svém poli v kanadské provincii Saskatchewan.
 • Posuzování životních cyklů výrobků

  Snižování dopadu a opakované používání

  Začneme minimalizací dopadu způsobovaného surovinami. Od montáže až po dodání hotového výrobku je celý proces navržen tak, aby bylo pamatováno na co nejmenší dopad na životní prostředí. Díky maximalizaci úspory paliva, produktivity a dalších rozhodujících provozních faktorů dokážeme snižovat dopad našich výrobků na životní prostředí. Samotné výrobky jsou pak konstruovány nejen tak, aby poskytovaly dlouhou provozní životnost, nýbrž také tak, aby po skončení byly využitelné jako zdroj druhotných, recyklovaných materiálů.

  Ve výrobním závodě společnosti John Deere v německém Mannheimu pracují muž a žena společně na lince pro montáž traktorů.