holografický motorový grejdr s pracovními upozorněními

Chytřejší způsob podnikání

Zpráva o udržitelnosti za rok 2020

Zpráva o udržitelnosti za fiskální rok 2020

V roce 2020 jsme spustili operační model Smart Industrial s cílem zvýšit efektivitu, pohotovost a konkurenceschopnost naší společnosti. Tento model nám umožní přinést našim zákazníkům novou ekonomickou hodnotu s ohledem na zlepšení ziskovosti a udržitelnosti. Cestou k dosažení našich cílů v zemědělství a stavebnictví je rychlé zavádění nových technologií a služeb.

Přečtěte si zprávu o udržitelnosti na našich webových stránkách pro USA>

Cíle trvalé udržitelnosti

Vytváření trvale udržitelných výsledků ku prospěchu našich zákazníků, zaměstnanců, prodejců, dodavatelů, akcionářů a komunit.

 • Oranžový trojúhelník s ikonou v podobě osoby s ochrannou přilbou a brýlemi

  Bezpečnost práce

 • Zelená a žlutá ikona v podobě pásového stroje s trojúhelníkovým symbolem recyklace nahrazujícím rozchod kol.

  Trvalá udržitelnost výrobků

 • Ikona v podobě větrné turbíny se žlutými ikonami znázorňujícími vítr a slunce

  Udržitelná spotřeba energie

 • Šedá ikona v podobě kapky vody se šipkou představující udržitelnost dosahovanou zpětným odváděním do většího vodního zdroje, který je znázorněn prostřednictvím ikony v podobě vln

  Zodpovědné hospodaření s vodou

 • Ikona v podobě loga recyklačního postupu s třemi šipkami nad ikonou znázorňující budovu

  Zvyšování podílu recyklace

Síla kvality

Díky našemu nově objevenému operačnímu modelu a nově definovanému vyššímu poslání došlo k posílení strategie občanství společnosti John Deere o další odvážné závazky. A naši zaměstnanci, na kterých stojí naše podnikání, dobře vědí, co znamená Síla kvality s cílem zanechat významnou stopu v jejich komunitách i po celém světě.

Přečtěte si o síle občanství na naši webové stránky pro USA>

Životní prostředí

Snaha společnosti John Deere spočívá ve vývoji nových technologií s příslibem snížení dopadu na životní prostředí a zvýšení efektivity a produktivity našich zákazníků.

Navrženo pro životní prostředí >

Sociální aspekt

Rozmanité týmy přichází s lepšími nápady a přijímají lepší rozhodnutí, což nám pomáhá vytvářet inovativnější produkty a dosahovat našeho nově definovaného vyššího poslání.

Kultura inovací >

animace květů

Řízení

Integrita, kvalita, odhodlání a inovace představují základní hodnoty práce našich zaměstnanců, zúčastněných stran a dodavatelů.

Správa a řízení společnosti >

Podnikové zásady >