Soukromí a data

Toto prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti John Deere (dále jen „Prohlášení“) je vydáváno jménem subjektů uvedených níže v tabulce se správci údajů na konci tohoto Prohlášení (dále jednotlivě i souhrnně jako „společnost John Deere“ nebo „my“). Toto prohlášení je určeno osobám, s nimiž dochází k jakékoliv interakci, včetně návštěvníků nebo uživatelů našich webových stránek, aplikací (webových nebo mobilních) nebo online služeb (dále jen „Online služby“), současných a potenciálních zákazníků, vedení a personálu zákazníků a dodavatelů společnosti, vedení a personálu autorizovaných prodejců značky John Deere, návštěvníků našich zařízení, muzeí a atrakcí a dalších příjemců našich služeb. Osoby, jejichž osobní údaje zpracováváme, v tomto Prohlášení označujeme jako „vy“.

Společnost John Deere, jakožto správce údajů, zpracovává informace o vás v tištěné a elektronické podobě. Tyto informace jsou označovány jako „Osobní údaje“. Budou shromažďovány osobní údaje přímo od vás, budeme je shromažďovat interně a v některých případech budeme tyto údaje shromažďovat od příslušných třetích stran.

Osobní údaje jsou sdíleny s členy skupiny John Deere (viz také oddíl 4 níže). Seznam společností patřících do skupiny John Deere je dostupný na adrese https://www.deere.com/en/our-company/about-john-deere/worldwide-locations/ . Společnosti náležející skupině John Deere mohou osobní údaje za určitých okolností zpracovávat společně (viz také oddíl 3 níže).

Prohlášení o ochraně osobních údajů pro konkrétní země nebo produkty se mohou vztahovat na konkrétní produkty a služby nabízené společností John Deere a můžete je zobrazit v nabídce „Country or Product Specific Information“ uvádějící specifické informace o zemích a produktech. Pro ilustraci – finanční produkty a služby poskytované (mimo jiné) společností John Deere Bank S.A., které obecně vyžadují shromažďování dodatečných nebo jiných kategorií informací a údajů. Společnost John Deere GmbH & CO KG rovněž nabízí řadu datových služeb a možností předplatného.

Nakonec, produkty společnosti John Deere jsou distribuovány prostřednictvím sítě autorizovaných prodejců a distributorů. Většina těchto prodejců a distributorů je nezávisle vlastněna a provozována firmami, které mohou mít své vlastní prohlášení o ochraně osobních údajů.

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti John Deere

1. Typy zpracovávaných osobních údajů

Kategorie osobních údajů, které o vás zpracováváme, jsou následující:

Osobní data, jako je vaše jméno, upřednostňované jméno, příjmení, přezdívka, datum narození, uživatelské jméno, heslo a další způsoby ověřování, státem přidělené identifikační číslo, podpisy a fotografie.

Kontaktní údaje, jako například údaje o adrese, doručovací nebo poštovní adresa, telefonní číslo, informace o vašem profilu na sociálních médiích a e-mailová adresa.

Informace související se zaměstnáním, jako je obor, pracovní pozice, obchodní aktivity, současní a bývalí zaměstnavatelé, vztah k zákazníkovi nebo třetí straně (např. prodejce, dodavatel), adresa do zaměstnání, telefonní číslo do zaměstnání, služební profil na sociálních médiích a služební e-mailová adresa.

Informace o transakcích nebo finančních účtech, například fakturační adresa, bankovní účet, čísla bankovních účtů a směrovací tranzitní čísla, informace o kreditní nebo debetní kartě, bezpečnostní kód a datum vypršení platnosti, jméno držitele karty nebo majitele účtu a podrobné informace, záznamy o instrukcích, informace o protistraně a informace o financování zařízení a leasingových aktivitách. Pokud to zákon povoluje nebo požaduje, můžeme požádat o doklad totožnosti vydaný státem.

Informace, které můžete zveřejňovat na diskusních fórech, ve formulářích pro uživatele (včetně sociálních médií) nebo v reakci na průzkumy, jako jsou uživatelská jména, podrobnosti o profilu v sociálních médiích, komentáře (včetně stanovisek a názorů), obrázky a další informace.

Informace o preferencích a vztazích, které nám pomáhají porozumět tomu, kdo jste a co chcete, abychom vám mohli nabídnout produkty a služby, které vás mohou zajímat, jako jsou informace o majetku, informace o zemědělství nebo firmě, obecně vaše umístění, preference a jazyková nastavení. To také zahrnuje informace o tom, jak komunikovat s námi, našimi prodejci a obchodními partnery, a podrobnosti o účtech u nás včetně nákupů, poptávek, zákaznických účtů, historie záručních reklamací a historie plateb.

Informace o použití, jako jsou podrobnosti o produktech a službách, specifikace hardwaru a operačního systému, verze softwaru, údaje o výkonu a statistiky, informace o protokolu, používání zařízení a aplikací (a produktů a služeb) a diagnostické údaje.

Automaticky shromažďované informace, jako jsou informace o navštívených stránkách nebo obsahu v Online službách, zda jste otevřeli nebo si přečetli naše sdělení, používání souborů cookie a jiných technologií, čas a období užívání Online služeb a chybových hlášení a údajů o výkonu. Informace a shromážděné údaje obsahují adresu vašeho internetového protokolu (IP) (a informace týkající se této IP adresy), typ a verzi operačního systému nebo webového prohlížeče vašeho zařízení, model hardwaru, ID zařízení nebo identifikátor každého zařízení používaného pro přístup k Online službám a další jedinečné identifikátory zařízení a v některých případech i umístění vašeho zařízení. Tyto informace mohou být zaprotokolovány při použití Online služeb.

Citlivé osobní údaje: Některé osobní údaje, které můžeme zpracovávat v souvislosti s Účely uvedenými v oddíle 2, mohou být podle platných zákonů na ochranu osobních údajů považovány za citlivé osobní údaje, které (jak je definováno v platném zákoně o ochraně osobních údajů) vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filosofickém přesvědčení nebo členství v odborech, případně jsou zpracovávány genetické údaje, biometrické údaje, údaje o zdravotním stavu či sexuálním životě a sexuální orientaci fyzické osoby. Některé osobní údaje mohou navíc obsahovat informace týkající se odsouzení v trestních věcech a trestných činů.

2. ZDROJE ZPRACOVÁVANÝCH OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Osobní údaje o vás shromažďujeme z různých zdrojů, včetně následujících:

Informace, které shromažďujeme přímo od vás: Obecně shromažďujeme osobní údaje, které jste nám poskytli (elektronicky, písemně nebo ústně). O údaje a informace (např. osobní data, kontaktní údaje, informace o transakcích) vás požádáme, když s námi budete komunikovat – například při registraci nebo nákupu služeb nebo produktů, když zadáte informace v našich Online službách, když si v našich Online službách zaregistrujete účet, když navštívíte naše zařízení, když se zaregistrujete k odběru zpravodaje, když nás kontaktujete za účelem zákaznických služeb, když nakupujete, když se zaregistrujete na školení, když požádáte o financování, když vyplníte průzkum, když si zaregistrujete záruku nebo když s námi budete komunikovat jiným způsobem.

Informace, které shromažďujeme interně: Shromažďujeme, zaznamenáváme si nebo si o vás zjišťujeme informace, jako například prostřednictvím vaší komunikace s námi (např. informace o preferencích a vztazích), v našem běžném vztahu, nebo když používáte naše produkty či služby (např. informace z použití produktů a služeb, automaticky shromažďované informace). Osobní údaje shromažďujeme nebo získáváme, když navštívíte nebo použijete některou z našich Online služeb. Ke shromažďování informací o vašem počítači nebo zařízení a o vašem používání Online služeb (např. automaticky získaných informací) používáme (nebo třetí strany) soubory cookie a další technologické nástroje. Další informace o souborech cookie a dalších technologiích naleznete v oddílu 5, „Soubory cookie a podobné technologie shromažďování“.

Informace shromážděné od třetích stran: Vaše Osobní údaje, které nám poskytují třetí strany, jako jsou členové skupiny John Deere, naši zákazníci, autorizovaní prodejci společnosti John Deere, váš zaměstnavatel, agentury posuzující úvěruschopnost nebo donucovací nebo státní orgány (např. osobní data, kontaktní informace, informace týkající související se zaměstnáním, informace o transakcích nebo finančních účtech). Vaše Osobní údaje také získáváme od třetích stran, jejichž prostřednictvím si zakoupíte kterýkoli z našich produktů nebo služeb (např. autorizovaní prodejci společnosti John Deere).

Veřejně dostupné informace: Shromažďujeme vaše Osobní údaje (např. informace o preferencích a vztazích), které jsou veřejně dostupné (např. zákazníkovy informace o skutečném vlastníkovi, podrobnosti o společnosti a oboru podnikání, finanční informace), nebo informace, které zveřejníte; od dodavatelů údajů třetí strany, kteří doplňují naše záznamy a pomáhají nám lépe porozumět našim zákazníkům; nebo ze stránek sociálních médií, jako je Facebook, jestliže interagujete s funkcemi sociálních médií v Online službách, jako je plugin sociálních médií (tlačítko „Líbí se mi“ na Facebooku), jestliže označíte naše stránky sociálních médií, že se vám líbí, nebo se připojíte k našim komunitám. Pokud s námi komunikujete prostřednictvím sociálních médií, můžete nám umožnit přístup k informacím z vašeho profilu v sociálních médiích.

3. ÚČELY ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ (DÁLE JEN „ÚČELY“)

Osobní údaje jsou zpracovávány pro následující Účely a právní důvody (právní základy pro zpracování). V případě potřeby na shromažďování údajů při jejich shromažďování upozorníme na to, zda je poskytování Osobních údajů zákonným nebo smluvním požadavkem, zda jste Osobní údaje povinni poskytnout a zda při neposkytnutí těchto údajů hrozí důsledky:

 1. Zákaznický servis: Zpracování údajů probíhá za účelem poskytování požadovaných produktů a služeb, za účelem souvisejících služeb, jako je dodání produktů, údržby, podpory zákazníků a produktů a servisu (včetně záručního servisu), financování, leasingu a úvěrových služeb a provozování Online služeb.

To zahrnuje zpracování Osobních údajů za účelem: provádění úkonů nezbytných pro zpracování a plnění žádostí nebo objednávek, jako je odpovídání na žádosti o dodatečné informace nebo odpovídání na žádosti o nabídku (buď přímo nebo prostřednictvím autorizovaného prodejce společnosti John Deere), za účelem ověření totožnosti osoby (nebo identifikaci zástupce), aby bylo možné přistupovat k účtu obchodního zákazníka, ověřit způsobilost k programům pobídek, zpracovávat registrace produktů a poskytovat požadované zboží a služby (včetně usnadnění objednávky a doručení mezi vámi a autorizovaným prodejcem společnosti John Deere); za účelem aktivace softwaru a zařízení vyžadujících aktivaci; za účelem správy vašich účtů a zpracování plateb za zboží a služby; za účelem uzavření a plnění smlouvy; za účelem zpracování záručních reklamací a poskytování záručního servisu; za účelem poskytování a zajištění oprav v rámci programů rozšířené záruky, včetně správy smluv o poskytování služeb a vyúčtování/fakturace; za účelem registrace a založení účtu v Online službách, včetně nastavení uživatelského účtu a správy; a za účelem poskytování Online služeb a jejich funkcí, včetně provozování a správy Online služeb, poskytování obsahu a komunikace a interakce s vámi v rámci Online služeb.

Zpracování je odůvodněné na základě zákonných ustanovení, jestliže (1) zpracování je nezbytné v souvislosti s jakoukoli smlouvou, kterou s námi můžete uzavřít (včetně smluvních podmínek týkajících se Online služeb), nebo podniknutí kroků před tím, než s námi uzavřete smlouvu; (2) zpracování je nezbytné pro splnění právního nebo zákonného závazku, který se na nás vztahuje; (3) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti John Deere, člena skupiny John Deere nebo třetích stran (např. prodejců nebo obchodních zákazníků) při poskytování zákaznického servisu, podpory produktů a zákaznické podpory, školení a dalších vzdělávacích akcí a sdělování relevantních informací o aktualizacích a vylepšeních produktů a zlepšování produktů (pokud tyto oprávněné zájmy nepřevažují nad vašimi zájmy nebo základními právy a svobodami) nebo (4) jestliže zpracování probíhá s vaším souhlasem.

 1. Podpora produktů a zákaznická podpora: Zpracování údajů probíhá za účelem podpory produktů a služeb; řízení vztahů se zákazníky, prodejci a dodavateli; za účelem diagnostiky a oprav; komunikace a bezpečnosti produktů a správu svolávacích akcí.

Jako součást poskytování služeb a podpory využíváme systém řízení vztahů se zákazníky (osobní data, kontaktní informace, informace o preferencích a vztazích, veřejně dostupné informace), abychom mohli sledovat interakci, abychom se ujistili, že kontaktní informace jsou aktuální, abychom získali komplexní přehled našeho obchodování s vámi (a vaší společností), abychom předešli dvojité komunikaci o podobných tématech, abychom poskytovali prodej a podporu a mohli reagovat na jakoukoli komunikaci nebo vaše požadavky.

To zahrnuje zpracování Osobních údajů za účelem: poskytování školení a dalších vzdělávacích akcí zákazníkům a jejich personálu, prodejcům a jejich personálu a dodavatelům a jejich personálu; poskytování pravidelné údržby a podpory produktů a služeb (včetně aktualizací softwaru); reagování na požadavky prodejců na technickou pomoc při zjištění problému s produktem nebo službou a další diagnostikou; poskytování informací týkajících se vašich produktů nebo služeb, včetně informací o službách, potvrzení, upozornění, aktualizací, sdělení podpory a správy a poskytování informací z bezpečnostních nebo právních důvodů, jako jsou například svolávací akce a bezpečnostní komunikace.

Zpracování je odůvodněné na základě zákonných ustanovení, jestliže (1) zpracování je nezbytné v souvislosti s jakoukoli smlouvou, kterou s námi můžete uzavřít (včetně smluvních podmínek týkajících se Online služeb), nebo podniknutí kroků před tím, než s námi uzavřete smlouvu; (2) zpracování je nezbytné pro splnění právního nebo zákonného závazku, který se na nás vztahuje (např. oznámení a správa svolávacích akci); (3) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti John Deere, člena skupiny John Deere nebo třetích stran (např. prodejců, obchodních zákazníků) při poskytování zákaznického servisu, podpory produktů a zákaznické podpory, školení a dalších vzdělávacích akcí a sdělování relevantních informací o aktualizacích a vylepšeních produktů a zlepšování produktů (pokud tyto oprávněné zájmy nepřevažují nad vašimi zájmy nebo základními právy a svobodami) nebo (4) jestliže zpracování probíhá s vaším souhlasem.

 1. Reklama: Zpracování údajů probíhá za účelem poskytování informací a nabídek produktů a služeb společnosti John Deere, členů skupiny John Deere nebo našich prodejců, dodavatelů a partnerů, včetně nabídek založených na vašich zájmech, osobních a obchodních charakteristikách a umístění.

 

Tyto informace a nabídky můžeme (my nebo třetí strany, například autorizovaný prodejce společnosti John Deere) poskytovat prostřednictvím e-mailu, poštovních zásilek, online (včetně poskytování reklamy a personalizovaného obsahu v Online službách), v platformách sociálních médií, nabízených oznámení a jinými způsoby. V souvislosti s marketingem na platformách sociálních médií mohou být těmto platformám poskytnuty pseudonymizované informace (kryptografický algoritmus hash osobních dat nebo kontaktních informací) umožňující shodu s vaším účtem na sociálních médiích a my vám můžeme na platformě nabízet reklamu. Jak je podrobně popsáno v oddílu 5, používáme (my nebo třetí strany) soubory cookie a ostatní podobné technologie, které nám umožňují personalizovat Online služby nebo umístit na webové stránky třetích stran reklamy relevantní vašim zájmům.

 

To zahrnuje zpracování Osobních údajů za účelem: vytvoření reklamních a marketingových programů s použitím informací (osobních dat, kontaktních informací, informací o preferencích a vztazích, informacích o použití, automaticky shromažďovaných informacích), aby bylo možné navrhnout produkty a služby, o které byste mohli mít zájem online i offline a využívat informace (osobní data, informace o použití, automaticky shromažďované informace) k personalizaci Online služeb a jejich většímu přizpůsobení vašim zájmům.

Zpracování je opodstatněné na základě zákonných ustanovení, jestliže (1) je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti John Deere, člena skupiny John Deere nebo třetích stran (např. prodejců) při provádění marketingu, vyhledávání a získávání nových zákazníků, seznámení se s preferencemi pro zlepšení personalizovaných nabídek a za účelem nabízení produktů a služeb, které splňují potřeby (potenciálních) zákazníků (pokud tyto oprávněné zájmy nepřevažují nad vašimi zájmy nebo základními právy a svobodami) nebo (2) jestliže zpracování probíhá s vaším souhlasem.

 1. Průzkumy a propagační akce: Zpracování údajů probíhá za účelem správy loterie, soutěží, věrnostních programů a dalších propagačních akcí, ke kterým se zaregistrujete nebo přihlásíte, jako je naplánování a pořádání výletů člena skupiny po zařízení společnosti John Deere nebo našich atrakcí nebo účasti při uvedení produktu a dalších akcích.

Zpracování je odůvodněné na základě zákonných ustanovení, jestliže (1) zpracování je nezbytné v souvislosti s jakoukoli smlouvou, kterou s námi můžete uzavřít (včetně smluvních podmínek týkajících se propagační akce), nebo podniknutí kroků před tím, než s námi uzavřete smlouvu; (2) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti John Deere nebo člena skupiny John Deere při marketingu, vyhledávání, udržování a získávání (potenciálních) zákazníků (pokud tyto oprávněné zájmy nepřevažují nad vašimi zájmy nebo základními právy a svobodami) nebo (3) jestliže zpracování probíhá s vaším souhlasem.

 1. Další komunikace: Zpracování údajů probíhá za účelem poskytování dalších zájmových informací, jako jsou oznámení, připomenutí, výpadky služeb, programy pro zlepšení produktů a zpravodaje o technických službách; aktuality o společnosti John Deere nebo členech skupiny John Deere, časopisy společnosti (jako je například The FurrowHomestead) a katalogy; pozvánky na veletrhy, představení produktů a další události.

Zpracování je odůvodněné na základě zákonných ustanovení, jestliže (1) zpracování je nezbytné v souvislosti s jakoukoli smlouvou, kterou s námi můžete uzavřít (včetně smluvních podmínek týkajících se předplatného našich publikací), nebo podniknutí kroků před tím, než s námi uzavřete smlouvu; (2) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti John Deere, člena skupiny John Deere nebo třetích stran (např. prodejců) při marketingu, vyhledávání a získávání (potenciálních) zákazníků, jako jsou informace o aktualizacích a vylepšeních produktů a zlepšování produktů (pokud tyto oprávněné zájmy nepřevažují nad vašimi zájmy nebo základními právy a svobodami) nebo (4) jestliže zpracování probíhá s vaším souhlasem.

 1. Výzkum; zlepšování produktů a služeb: Zpracování údajů probíhá za účelem zjištění problémů se stávajícími produkty a službami, za účelem porozumění, jak jsou naše produkty a služby používány, za účelem analýzy efektivity reklamy, provádění výzkumu, vylepšování produktů a služeb a vyvíjení nových produktů a služeb (včetně použití pseudonymizovaných a anonymizovaných údajů).

To zahrnuje zpracování Osobních údajů za účelem: změření velikosti cílové skupiny a zapojení zákazníků; posílání průzkumů zkušeností, umožnění účasti v online a offline výzkumných panelech a analýzu odpovědí; vyhodnocení výkonnosti a provozu výroby i testovacích produktů a služeb (včetně informací o použití); přezkoumání chybových kódů a dalších provozních dat z počítačů, záručních reklamací a technických požadavků na pomoc od prodejců k zjišťování problémů s produkty nebo službami (včetně otázek bezpečnosti), zlepšování produktů a služeb a vyvíjení nových produktů a služeb; zlepšování výkonu, odstraňování chyb a vylepšování Online služeb (např. využívání informací o prohlížení návštěv Online služeb a váš způsob pohybu po Online službách, aby byly více intuitivní).

Zpracování je odůvodněné na základě zákonných ustanovení, jestliže (1) zpracování je nezbytné v souvislosti s jakoukoli smlouvou, kterou s námi můžete uzavřít (včetně smluvních podmínek týkajících se Online služeb), nebo podniknutí kroků před tím, než s námi uzavřete smlouvu; (2) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti John Deere nebo člena skupiny John Deere při zjišťování problémů s produkty a službami, provádění výzkumů a analýz, zlepšování produktů a služeb a vývoj nových produktů a služeb (v rozsahu, kdy tyto oprávněné zájmy nepřevažují nad vašimi zájmy nebo základními právy a svobodami); (3) zpracování je nezbytné pro ochranu životních zájmů jednotlivce (např. určení bezpečnostních otázek); (4) zpracování je nezbytné pro splnění zákonné povinnosti, která se na nás vztahuje (např. bezpečnost výrobků, svolávací akce) nebo (5) zpracování probíhá se souhlasem.

 1. Fyzické zabezpečení: Zpracování údajů probíhá za účelem provádění a udržování fyzické bezpečnosti, řízení přístupu do zařízení; přezkoumání přístupu do zařízení v případě mimořádné události nebo, je-li to zapotřebí, za účelem vyšetřování neoprávněného přístupu, ztráty nebo krádeže.

To zahrnuje zpracování Osobních údajů za účelem: vytvoření a správy uživatelských ID, legitimací, klíčů a dalších metod řízení přístupu, aby bylo jisté, že osoby mají příslušné oprávnění ještě před vstupem do zařízení společnosti John Deere nebo členů skupiny John Deere (tj. kontrola přístupu a zabránění neoprávněnému přístupu); sledování zařízení společnosti John Deere nebo členů skupiny John Deere (včetně použití uzavřeného televizního okruhu a dalších typů kamer) za účelem ochrany lidí a ochrany před krádeží, vandalismem a poškozením majetku společnosti John Deere nebo člena skupiny John Deere. To také zahrnuje zpracování záznamů o přístupu do zařízení nebo o oprávněných oblastech (např. zaznamenávání vstupu a odchodu jednotlivců), aby bylo možné přiměřeně vyšetřit jakýkoli neoprávněný přístup, ztrátu nebo krádež.

Zpracování je odůvodněné na základě zákonných ustanovení, jestliže (1) je zpracování nezbytné pro splnění zákonných závazků, které se na nás vztahují; (2) je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů jednotlivce; (3) je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti John Deere nebo člena skupiny John Deere, aby bylo možné zajistit fyzické a elektronické zabezpečení našich firem, prostor a majetku (tj. přiměřenou ochranu svého majetku, např. duševního vlastnictví), přiměřeně prošetřit jakýkoli neoprávněný přístup, ztrátu nebo krádež a zajistit fyzické zabezpečení (pokud tyto oprávněné zájmy nepřevažují nad vašimi zájmy nebo základními právy a svobodami). Jestliže jsou zpracovávány údaje týkající trestných činů a odsouzení, bude takové zpracování probíhat v souladu s právem členských států EU nebo EHP.

 1. Síť / počítačová bezpečnost: Zpracování údajů probíhá za účelem zajištění elektronického zabezpečení (sítě a počítačové bezpečnosti), včetně zjištění, ochrany, detekce, reakce a obnovení po bezpečnostních incidentech.

 

To zahrnuje zpracování Osobních údajů za účelem: identifikování hrozeb, zranitelností a rizik; identifikování, ověřování a určení vhodných oprávnění uživatelů; vydávání a odvolávání pověření; přidělování a spravování oprávnění pro přístup uživatelů; zabránění a odhalení neoprávněného přístupu nebo zpracování dat a distribuci škodlivého kódu; zabránění útoků způsobujících odmítnutí služby a další škody na počítačových a elektronických komunikačních systémech; předcházení a odhalování podvodů, zločinů nebo zneužití IT služeb; blokování nevyžádané pošty, pokusů o phishing, počítačových virů a dalšího malwaru; zajištění bezpečnosti produktů a uživatelů; zabránění neoprávněnému přenosu interních údajů a jiných informací (např. Osobních údajů).

Tým globálního zabezpečení organizace, který má hlavní sídlo v Deere & Company v Moline, Illinois (ale jeho pracovníky jsou osoby nacházející se u ostatních členů skupiny John Deere), zpracovává Osobní údaje a pomáhá nám zjišťovat a vyšetřovat podezřelé incidenty nebo události (včetně forenzního vyšetřování), koordinuje reakce a stará se o obnovení funkčnosti.

Zpracování je odůvodněné na základě zákonných ustanovení, jestliže (1) je zpracování nezbytné pro splnění zákonných závazků, které se na nás vztahují; (2) je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů jednotlivce; (3) je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti John Deere nebo člena skupiny John Deere, aby měla možnost zajistit přiměřenou ochranu svého majetku (např. fyzického majetku nebo duševního vlastnictví) a zajistit bezpečnost sítí a informací (včetně administrativních, technických a organizačních opatření), pokud tyto oprávněné zájmy nepřevažují nad vašimi zájmy nebo základními právy. Jestliže jsou zpracovávány údaje týkající trestných činů a odsouzení, bude takové zpracování probíhat v souladu s právem členských států EU nebo EHP.

 1. Provoz IT: Zpracování údajů probíhá za účelem správy IT systémů, aplikací a infrastruktury (včetně monitorování výkonu IT systémů a infrastruktury), provádění auditů IT a poskytování informačních a komunikačních služeb.

 

To zahrnuje zpracování Osobních údajů za účelem: usnadnění komunikace a využívání dalších nástrojů IT; řízení použití aplikací společnosti John Deere nebo člena skupiny John Deere; zjištění a řešení problémů s IT systémy a nástroji; instalace upgradů a oprav; zajištění kontinuity provozu, včetně vytváření záloh a řízení helpdesku.

Zpracování je odůvodněné na základě zákonných ustanovení, jestliže (1) zpracování je nezbytné pro plnění smlouvy, kterou jste uzavřeli nebo za účelem podniknutí kroků (na základě vaší žádosti) před uzavřením nové smlouvy; (2) je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti John Deere nebo člena skupiny John Deere při správě, údržbě a provozování infrastruktury informačně-komunikačních technologií (pokud tyto oprávněné zájmy nepřevažují nad vašimi zájmy nebo základními právy a svobodami).

 1. Provoz společnosti: Zpracování údajů probíhá za účelem správy každodenních činností společnosti John Deere a skupiny John Deere pro účely analýzy údajů o výkonu společnosti a jejího řízení (včetně auditů, kontrol dodržování předpisů a dalších aktivit řízení rizik – včetně pořízení pojištění).

To zahrnuje zpracování Osobních údajů za účelem: organizační analýzy, vývoje a správy (včetně modelování a vyvíjení modelů rizik); plánování práce a řízení našich aktiv; správy finančního účtu, včetně zpracování plateb a vedení účtů pohledávek a závazků; taktického a strategického plánování; projektového a organizačního řízení; uchovávání a archivace záznamů; řízení smluv; řízení vztahů třetích stran (s dodavateli, obchodními partnery, obchodními zástupci); ochrany a vymáhání práv; interního a externího auditu; reorganizace, akvizice, fúze, rozdělení, rozvrhování a zpracování; zpracování osobních údajů za účelem anonymizace či deidentifikace.

Skupina John Deere společně spravuje jménem společnosti určité kategorie Osobních údajů (např. osobní data, kontaktní informace, informace o použití, informace o preferencích a vztazích atd.) pro souběžné obchodní procesy ostatních členů skupiny John Deere, včetně společnosti John Deere. Skupina John Deere také společně spravuje infrastrukturu, kde členové skupiny John Deere zpracovávají osobní údaje pro své vlastní účely.

Zpracování je odůvodněné na základě zákonných ustanovení, jestliže (1) je zpracování nezbytné pro splnění právních závazků, které se na nás vztahují, nebo (2) je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti John Deere nebo člena skupiny John Deere, aby bylo možné spravovat a zajišťovat každodenní provoz společnosti John Deere a skupiny John Deere, spravovat finanční záležitosti společnosti John Deere a skupiny John Deere, řídit rizika, jimž jsou společnost John Deere a skupina John Deere vystaveny, řídit společnost a spravovat informace, hodnotit obchodní transakce a akvizice (včetně hloubkové prověrky cílů akvizice), pokud tyto oprávněné zájmy nepřevažují nad vašimi zájmy nebo základními právy a svobodami.

 1. Způsobilost: Zpracování údajů probíhá za účelem určení způsobilosti pro produkty, služby nebo nabídky; ověření nebo pomoci s ověřováním vaší totožnosti; plnění závazků vyplývajících z dodržování předpisů; prověřování na základě vládních nebo jiných seznamů sankcí a splnění požadavků na interní dodržování předpisů.

To zahrnuje zpracování Osobních údajů za účelem: hloubkové prověrky zákazníka (včetně využití informací z různých zdrojů, jako jsou veřejné informace ke kontrole a ověření totožnosti); poskytnutí úvěru a kontrol úvěruschopnosti a hodnocení rizik; prověřování na základě seznamů sankcí a dodržování dalších regulačních požadavků (včetně požadavků kladených na další členy skupiny John Deere), jako je ověření, zda jste politicky exponovanou osobou, a dodržování požadavků na zjišťování a prevenci financování terorismu.

Při zpracování Osobních údajů za tímto Účelem společnosti John Deere pomáhá oddělení pro globální dodržování obchodních předpisů s hlavním sídlem v Deere & Company v Moline, Illinois (ale jeho pracovníci jsou osoby nacházející se u ostatních členů skupiny John Deere). Primární odpovědností oddělení pro globální dodržování obchodních předpisů je zjištění a šetření prvotní shody jednotlivých osob na seznamech sankcionovaných stran a šetření a vymazání nesprávných shod.

Zpracování je odůvodněné na základě zákonných ustanovení, jestliže (1) zpracování je nezbytné v souvislosti s jakoukoli smlouvou, kterou s námi můžete uzavřít (včetně smluvních podmínek týkajících se Online služeb), nebo podniknutí kroků před tím, než s námi uzavřete smlouvu; (2) je zpracování nezbytné pro splnění právních závazků, které se na nás vztahují; (3) je nezbytné pro ochranu životně důležitých zájmů jednotlivce; (4) je zpracování nezbytné pro úkony vykonávané ve veřejném zájmu; (5) zpracování je nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti John Deere nebo člena skupiny John Deere při prevenci praní špinavých peněz a porušování sankcí, při prevenci a odhalování podvodů a porozumění našim (potenciálním) zákazníkům a obchodním partnerům (pokud tyto oprávněné zájmy nepřevažují nad vašimi zájmy nebo základními právy a svobodami) nebo (4) jestliže zpracování probíhá s vaším souhlasem. Jestliže jsou zpracovávány citlivé osobní údaje, musí být zpracovávány v souladu s právními předpisy EU nebo EU/EHP, včetně případů, kdy je to nezbytné pro ustanovení, uplatnění nebo hájení právních nároků. Jestliže jsou zpracovávány údaje týkající trestných činů a odsouzení, bude takové zpracování probíhat v souladu s právem členských států EU nebo EHP.

 1. Dodržování předpisů; soudní řízení: Zpracování údajů probíhá za účelem dodržování platných zákonů a předpisů; a ustanovení, uplatňování a hájení zákonných práv.

 

To zahrnuje zpracování Osobních údajů (včetně citlivých osobních údajů nebo údajů souvisejících s odsouzením za trestný čin), aby: byly splněny právní a jiné požadavky, které se vztahují na členy skupiny John Deere (včetně zákonů a předpisů jiných zemí než té, ve které se nacházíte); byly dodržovány státní kontroly a další žádosti od státních nebo jiných veřejných orgánů (včetně těch, které se nacházejí v jiných zemích, než v té, v níž se nacházíte); bylo možné reagovat na právní procesy; aby bylo možné uplatňovat zákonná práva a nápravná opatření, včetně ochrany a prosazování našich práv, našeho vlastnictví majetku nebo další bezpečnosti, jakož i uplatňovat práva členů skupiny John Deere; aby bylo možné provádět šetření, přípravu a obhajobu při soudních sporech a řešit případné interní stížnosti nebo nároky (včetně soudních sporů a žádostí vlády ve Spojených státech).

Zpracování je odůvodněné na základě zákonných ustanovení, jestliže (1) je zpracování nezbytné pro splnění právních závazků, které se na nás vztahují, nebo (2) je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti John Deere nebo člena skupiny John Deere, aby bylo možné spravovat a zajišťovat každodenní provoz společnosti, spravovat finanční záležitosti naší společnosti, řídit rizika, jimž je naše společnost vystavena, řídit společnost a spravovat informace a dodržovat zákony zemí mimo EU a zákony zemí, ve kterých skupina John Deere podniká, pokud tyto oprávněné zájmy nepřevažují nad vašimi zájmy nebo základními právy a svobodami. Jestliže jsou zpracovávány citlivé osobní údaje, musí být zpracovávány v souladu s právními předpisy EU nebo EU/EHP, včetně případů, kdy je to nezbytné pro ustanovení, uplatnění nebo hájení právních nároků. Jestliže jsou zpracovávány údaje týkající trestných činů a odsouzení, bude takové zpracování probíhat v souladu s právem členských států EU nebo EHP.

 1. Provádění šetření: Zpracování údajů probíhá s účelem zabránit, odhalit a provést šetření podvodů, porušování zásad společnosti nebo jiných neoprávněných a nevhodných aktivit nebo porušení (včetně trestných činů).

 

To zahrnuje zpracování Osobních údajů za účelem: vyšetřování a reagování na případy dodržování předpisů a podnětů z horké linky (včetně provozu zpravodajské linky podle zákona Sarbanes-Oxley ve Spojených státech).

Společnosti John Deere bude při šetření dodržování předpisů pomáhat a dohlížet na ni centrum skupiny John Deere pro globální podnikání a globální zabezpečení a připravenost společnosti s hlavním sídlem v Deere & Company v Moline, Illinois (ale jeho pracovníci jsou osoby nacházející se u ostatních členů skupiny John Deere).

Zpracování je odůvodněné na základě zákonných ustanovení, jestliže (1) je zpracování nezbytné pro splnění právních závazků, které se vztahují na naši společnost, nebo (2) je zpracování nezbytné pro účely oprávněných zájmů společnosti John Deere nebo člena skupiny John Deere, aby bylo možné spravovat rizika, kterým jsou společnost John Deere a skupina John Deere vystaveny, a zajišťovat každodenní provoz společnosti, spravovat finanční záležitosti naší společnosti, řídit rizika, jimž je naše společnost vystavena, řídit společnost a spravovat informace, zjišťovat a bránit podvodům; zjišťovat a bránit porušování zásad skupiny John Deere a dodržovat zákony zemí mimo EU a zákony zemí, ve kterých skupina John Deere podniká, pokud tyto oprávněné zájmy nepřevažují nad vašimi zájmy nebo základními právy a svobodami. Jestliže jsou zpracovávány citlivé osobní údaje, musí být zpracovávány v souladu s právními předpisy EU nebo EU/EHP. Jestliže jsou zpracovávány údaje týkající trestných činů a odsouzení, bude takové zpracování probíhat v souladu s právem členských států EU nebo EHP.

4. PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Osobní údaje jsou za účely popsanými v tomto Prohlášení sdíleny nebo zveřejňovány v rámci společnosti John Deere a členům skupiny John Deere. Nebudete-li členy skupiny John Deere informováni jinak, budou vaše Osobní údaje zpracovávány v souladu s tímto Prohlášením.

 

 1. Osobní údaje sdílíme nebo zveřejňujeme v rámci skupiny John Deere, aby bylo možné dosáhnout účelů uvedených v oddílu 3. Využíváme dovednosti a znalosti skupiny John Deere, jako jsou centralizované personální oddělení, účetní oddělení, pokladna, řízení rizik, řízení společnosti, informační technologie a bezpečnostní funkce. Odkazy na společnost John Deere a členy skupiny John Deere v oddílu 3 tohoto Prohlášení obecně odkazují na případy, kdy členové skupiny John Deere jsou správci spolu se společností John Deere.

 

 1. Osobní údaje zveřejňujeme v případě, kdy je to nezbytně nutné k dokončení všech transakcí, které jste požadovali nebo k nim udělili oprávnění, nebo k poskytování produktu či služeb.

 

Například poskytnutí platebních údajů bankám a jiným finančním institucím, aby bylo možné provést platbu. Údaje rovněž sdílíme, když nám to nařídíte. Můžete také požádat o další informace o produktu nebo službě či v Online službách požádat o nabídku, kterou pošleme autorizovanému prodejci společnosti John Deere ve vaší oblasti, abychom mohli vaši žádost splnit. Jak je uvedeno v oddíle 12, na fórech a dalších veřejných oblastech můžete sdílet také recenze a zpětnou vazbu.

 

 1. V souvislosti s Účely uvedenými v oddíle 3 sdílíme nebo zveřejňujeme Osobní údaje autorizovaným prodejcům, distributorům, obchodníkům a obchodním partnerům společnosti John Deere.

 

Například se může autorizovaný prodejce společnosti John Deere spojit s vámi a naší společností, když jde o správu vašich vztahů se společností John Deere, včetně pomoci při získávání nabídek, nákupu zařízení nebo služeb, objednávání dílů, řízení produktů a služeb (včetně předplatného), financování a záručního servisu.

 

 1. Pokud jste zaměstnanec nebo zástupce zákazníka nebo prodejce, údaje sdílíme nebo zveřejňujeme takovému zákazníkovi nebo prodejci.

 

 1. Osobní údaje sdílíme s poskytovateli služeb třetích stran (běžně nazývanými jako „zpracovatelé údajů“), aby plnili účely naším jménem.

To jsou například technologické společnosti, jako jsou společnosti poskytující software a výpočetní služby (např. služby pro správu a ukládání dat, hostingové společnosti, služby typu software jako služba, webového hostingu a zasílání e-mailových zpráv); technologické společnosti poskytující hardware a zařízení (např. výrobci a distributoři počítačů); služby podpory, jako jsou společnosti, poskytující služby podporující chod společnosti (např. dodavatelé poštovních služeb, tiskové služby, úklid kanceláří a společnosti, které instalují, obsluhují a sledují poplašné systémy); společnosti poskytující správu financí; společnosti poskytující služby nakládání s odpadem a jeho likvidaci (např. poskytovatel drtičů) a poskytovatelé analytických služeb. V některých případech mohou tyto společnosti shromažďovat údaje naším jménem přímo od vás.

 1. Osobní údaje sdílíme nebo zveřejňujeme s jinými společnostmi, které pro nás vykonávají odborné nebo profesionální funkce (běžně nazývaní jako „správci údajů“).

To jsou například finanční instituce, jako zpracovatelé plateb a banky zapojené do zpracování plateb nebo poskytování financování naší společnosti; finanční instituce, jako pojišťovací makléři a pojišťovny, jež nám pomáhají při řízení rizik; služby podpory, jako jsou firmy na podporu podnikání a společnosti, které poskytují školení; přepravní společnosti, které dodávají naše produkty; telekomunikační společnosti, které poskytují pevnou linku a mobilní telekomunikační služby; technologické společnosti, které poskytují technologie a hardware, například telekomunikační zařízení; zdravotnická zařízení a zdravotnické společnosti, jako jsou poskytovatelé zdravotní péče, kteří zajišťují zdravotnické služby a další strany (např. právní a regulační orgány, účetní, auditoři, právní zástupci a další externí odborní poradci) na podporu auditu, dodržování předpisů a funkcí správy anebo dodržování zákonů.

 1. Online služby obsahují pluginy nebo obsah třetích stran, jako je Facebook (např. tlačítko „Líbí se mi“), Twitter (tlačítko „Sdílet na Twitter“), LinkedIn nebo Google. Pluginy nebo obsah mohou shromažďovat vaši adresu IP; stránky navštívené v rámci Online služeb a mohou používat své vlastní soubory cookie a podobné technologie. Pokud jste během návštěvy Online služeb přihlášení k webovým stránkám sociálních médií, mohou pluginy sociálních médií povolit webům sociálních médií získat informaci, že jste navštívili Online služby a propojili je s vaším účtem v sociálních médiích.

 

Online služby například používají Mapy Google. Používáním služby Mapy Google jste vázáni Dodatečnými smluvními podmínkami služeb Mapy Google a Google Earth (včetně Zásad ochrany soukromí Google).

 

 1. Osobní údaje také sdílíme nebo zveřejňujeme pro právní účely, pro účely dodržování předpisů, správy nebo soudního řízení.

 

Například:

 • Osobní údaje sdílíme nebo zveřejňujeme kupujícím, jejich právníkům nebo odborným poradcům, soudům, soudním tribunálům, protistranám nebo stranám zapojeným v soudním řízení a jejich odborným poradcům, pokud je to nutné k ovlivnění prodeje nebo převodu všech obchodů nebo aktiv společnosti John Deere nebo jejich části (včetně reorganizace, fúze, prodeje, společného podniku, zrušení, likvidace nebo vyhlášení bankrotu).
 • Osobní údaje sdílíme nebo zveřejňujeme, abychom hájili a prosazovali svá práva, chránili náš majetek, chránili práva, majetek nebo bezpečnost ostatních, a těch, co jsou členy skupiny John Deere, abychom byli chráněni před podvody nebo jinými protiprávními činy, jako prevenci, šetření, odhalování nebo stíhání trestných činů nebo jinak, je-li to zapotřebí k podpoře externího auditu, dodržování předpisů a funkcí správy a řízení společnosti.
 • Osobní údaje sdílíme nebo zveřejňujeme, jestliže to vyžadují zákony (včetně zákonů mimo zemi, v níž se nacházíte), například soudní obsílky, příkazy k zahájení vyšetřování, soudní příkazy a jiné právní procesy, včetně donucovacích orgánů, tribunálů a soudů ve Spojených státech a dalších zemích, kde působí členové skupiny John Deere.

Upozorňujeme, že můžeme také sdílet a zveřejňovat vaše informace a údaje, které nejsou Osobními údaji. Můžeme například publikovat zprávy, které obsahují souhrnné a statistické údaje o našich zákaznících a zařízeních.

5. Soubory cookie a podobné technologie shromažďování údajů

Když navštívíte Online služby nebo otevřete či kliknete na komunikaci, jako je e-mail od společnosti John Deere, může společnost John Deere (nebo třetí strany) shromažďovat informace a data prostřednictvím automatizovaných prostředků, pomocí technologií, jako jsou protokoly serveru nebo použití, prohlížeče nebo soubory cookie http, místní sdílené objekty, místní úložiště, webové signály či pixelové značky, vložené skripty, položky ETag, připojení mezi servery a další podobné technologie shromažďování údajů.

Následující část obsahuje souhrnné informace. Podrobné informace o tom, jak společnost John Deere (nebo třetí strany) na webových stránkách a ve službách společnosti John Deere používají soubory cookie a podobné technologie, nebo informace o tom, jak tyto technologie spravovat, naleznete v našich Zásadách používání souborů cookie.

Tyto technologie se obecně používají k tomu, aby umožňovaly správné fungování Online služeb, pamatují si na vaše preference nebo volby, pomáhají zlepšovat Online služby, vyhodnocují odpovědi v naší komunikaci, zlepšují naši komunikaci či propagaci, poskytují personalizované prostředí Online služeb, zjišťují a zabraňují určitým druhům podvodů a zajišťují relevantní reklamu. V některých případech přidružujeme informace shromážděné pomocí souborů cookie a podobných technologií shromažďování, s dalšími vašimi Osobními údaji, které jsme o vás shromáždili, jak je uvedeno v oddílu 3 tohoto Prohlášení.

Udržujeme vztahy se třetími stranami, abychom mohli pro naše webové zpracování používat funkce sledování a hlášení. Udržujeme také vztahy se třetími stranami, které nám v Online službách nebo na webových stránkách a službách třetích stran pomáhají při poskytování personalizovaného obsahu a relevantních reklam. Tyto třetí strany mohou používat soubory cookie a další podobné technologie ke shromažďování informací o tom, jak využíváte Online služby a o vašich aktivitách na webových stránkách a službách třetích stran, aby vám mohly zobrazovat cílené reklamy.

6. Funkce „Poslat příteli“

Společnost John Deere nabízí na svých webových stránkách funkci „Poslat příteli“. Pokud se rozhodnete tuto funkci použít, automaticky vašemu příteli zašleme jednorázový e-mail s konkrétními informacemi, které jste zadali a pozveme ho/ji k návštěvě webové stránky. Společnost John Deere používá tyto informace pouze za účelem zaslání tohoto jednorázového e-mailu a informace si neuchovává.

7. Práva subjektu údajů

Podle místních zákonů můžete bezplatně uplatňovat určitá práva týkající se osobních údajů: (a) Právo na přístup k osobním údajům: Máte právo od nás získat potvrzení, zda zpracováváme osobní údaje, účel zpracování, kategorie dat, informace o příjemci údajů a o zemích mimo EU, ve kterých se nacházejí, ochranná opatření, která jsme zavedli při přenosu údajů do zemí mimo EU, dobu uchovávání údajů nebo kritéria pro jejich doby uchovávání, další informace o vašich právech, našem zpracování a poskytovatelích údajů a o významných a předpokládaných důsledcích zpracování. (b) Právo na opravu: Máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů a doplnění neúplných údajů. (c) Právo na přenositelnost údajů: Vaše osobní údaje, které jste nám poskytli, můžete získat ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo je předat jinému správci, aniž by tomu bylo bráněno. Toto právo lze uplatnit pouze tehdy, pokud je zpracování prováděno na základě vašeho souhlasu nebo smlouvy a zpracování probíhá automatizovaně. (d) Právo na omezení zpracování: Můžete požádat o omezení zpracování vašich osobních údajů, jestliže (i) popíráte jejich přesnost, a to na dobu potřebnou k ověření osobních údajů; (ii) zpracování osobních údajů je protiprávní a vy odmítáte jejich výmaz a žádáte místo toho o omezení jejich použití; (iii) již osobní údaje nepotřebujeme, ale vy je požadujete pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků nebo (iv) proti zpracování vznesete námitku na základě veřejného nebo oprávněného zájmu, a to na dobu potřebnou k ověření osobních údajů. (e) Právo na výmaz: Můžete požádat o výmaz osobních údajů, které se vás týkají, pokud již nejsou nutné pro účely, pro které byly shromážděny, pokud jste odvolali souhlas a neexistuje žádný jiný právní důvod pro zpracování, pokud jste proti zpracování vznesli námitku a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování, pokud jsou osobní údaje zpracovávány nezákonně nebo musí být vymazány ke splnění právní povinnosti.

Právo vznést námitku: Máte právo vznést námitku proti zpracování vašich osobních údajů ze závažných oprávněných důvodů týkajících se vaší konkrétní situace, s výjimkou případů, kdy právní ustanovení takové zpracování přímo ukládají. Máte právo vznést námitku i v případě, že jsou vaše osobní údaje zpracovávány pro účely přímého marketingu.

Chcete-li uplatnit některá z těchto práv nebo se obáváte, jak jsou vaše osobní údaje zpracovávány, je vám k dispozici náš portál na ochranu práv subjektů údajů [zde]. Upozorňujeme také, že máte právo podat stížnost u dozorového úřadu. Zejména, pokud je předmětem stížnosti dozorový úřad členského státu vašeho bydliště, v místě zaměstnání nebo místa, kde došlo k problému.

Máte-li otázky ohledně rolí a odpovědnosti různých členů skupiny John Deere, včetně těch, kteří působí jako společní správci, obraťte se na pověřence pro ochranu osobních údajů (dále jen „Pověřenec“). Pověřence kontaktujte i v případě, že chcete více informací o ujednání mezi členy skupiny John Deere, které působí jako společní správci spolu se společností John Deere. V případě společných správců můžete uplatnit svá práva vůči každému z nich.

Kontaktní údaje vašeho Pověřence najdete v oddílu 15 tohoto Prohlášení.

8. Udělení souhlasu

Pokud jsme vás požádali o poskytnutí souhlasu s používáním osobních údajů k určitému účelu, můžete tento souhlas kdykoli odvolat, včetně kontaktování nás metodami uvedenými v oddíle 7 nebo 15. Na zákonnost zpracování Osobních údajů, ke kterému došlo před odvoláním vašeho souhlasu, to nebude mít vliv.

9. Přenos Osobních údajů do jiných zemí

Vzhledem k celosvětové povaze našeho provozu mohou někteří příjemci uvedení v oddíle 4 mít sídlo v zemích mimo Evropský hospodářský prostor (EHP), které nezajišťují přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů. Osobní údaje budou přenášeny do zemí, kde mají kanceláře členové skupiny John Deere, včetně Indie a Spojených států amerických.

Některé země, které nejsou členy EHP, podle Evropské komise poskytují přiměřenou úroveň ochrany osobních údajů v souladu s normami EHP (seznam těchto zemí je k dispozici zde: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm. Pro přenosy z EHP do zemí, které podle Evropské komise neposkytují přiměřenou ochranu, zavedeme odpovídající opatření, jako jsou závazná obchodní pravidla, standardní smluvní doložky přijaté Evropskou komisí na ochranu osobních údajů, ostatní platné mechanismy pro přenos nebo za výjimečných okolností na základě přípustných zákonných odchylek. Přenosy třetím osobám se sídlem v těchto zemích se uskuteční pomocí přijatelného mechanismu přenosu dat, jako jsou závazná obchodní pravidla, u amerických organizací osvědčení Privacy Shield, standardní smluvní doložky přijaté Evropskou komisí na ochranu osobních údajů, osvědčení, schválené kodexy chování, ostatní platné mechanismy pro přenos nebo za výjimečných okolností na základě přípustných zákonných odchylek. Jestliže chcete získat kopii dokumentu s těmito mechanismy, obraťte se svého Pověřence z oddílu 15 tohoto Prohlášení.

10. Uchovávání údajů

Údaje budou uchovávány po dobu, kterou považujeme za nezbytnou pro splnění účelů uvedených v tomto Prohlášení nebo podle požadavků platných zákonů. Kritéria pro určení doby uchovávání údajů zahrnují:

 • Máme s vámi trvalý vztah.
 • Osobní údaje jsou požadovány pro Účely uvedené v oddílu 3
 • nebo platné zákony a předpisy vyžadují, abychom Osobní údaje uchovávali.

Můžeme být také povinni uchovávat osobní údaje po delší dobu, například v případě soudních sporů, nebo jestliže obdržíme soudní obsílku, příkaz k zahájení vyšetřování, soudní příkaz nebo jiný právní proces, který vyžaduje, abychom uchovávali osobní údaje. Údaje jsou uchovávány v souladu s naším harmonogramem uchovávání záznamů a platnými právními předpisy. Osobní údaje, které již nepotřebujeme, v souladu s naším harmonogramem uchovávání záznamů a s platnými právními požadavky vymažeme anebo anonymizujeme. Chcete-li více informací, kontaktujte nás za použití níže uvedených kontaktních informací.

11. Prohlášení třetích stran o ochraně osobních údajů

Toto Prohlášení o ochraně osobních údajů se zabývá pouze zpracováním osobních údajů společností John Deere a členy skupiny John Deere. Jiné webové stránky, které mohou být přístupné prostřednictvím této webové stránky, nebo jejichž funkce byly začleněny do Online služeb, mají vlastní zásady a postupy ochrany osobních údajů. Rovněž i naši nezávislí prodejci, dodavatelé a obchodní partneři mají vlastní zásady a postupy ochrany osobních údajů. Doporučujeme vám, abyste se s těmito prohlášeními o ochraně osobních údajů poskytovanými všemi třetími stranami seznámili dříve, než jim poskytnete informace nebo než využijete jejich nabídky či propagační akce.

12. Fóra, recenze produktů a další veřejné oblasti

Naše webové stránky obsahují fórum a další oblasti, kde můžete veřejně publikovat hodnocení produktů, komunikovat s ostatními uživateli a odesílat mediální obsah. Před zveřejněním příspěvku v těchto oblastech si pečlivě přečtěte příslušné podmínky použití. Veškeré informace, které zveřejníte, budou přístupné všem, kteří mají přístup k internetu, a veškeré Osobní údaje, které v příspěvku uvedete, mohou být přečteny, shromážděny a použity ostatními uživateli. Pokud například zveřejníte svou e-mailovou adresu spolu s recenzí produktu, můžete od třetích stran dostávat nevyžádaná sdělení. Při zveřejňování jakýchkoli Osobních údajů buďte opatrní.

13. Uchazeči o zaměstnání

Pokud jste u společnosti John Deere ucházeli o zaměstnání, Osobní údaje, které jste odeslali spolu s vaší žádostí o zaměstnání, budou obecně využívány pro nábor a další interní účely personálního oddělení. Další informace naleznete v prohlášení o globálním náboru, který najdete v nabídce uvádějící specifické informace o zemích a produktech „Country or Product Specific Information“.

14. Změny v tomto Prohlášení o ochraně osobních údajů

Kategorie osobních údajů, které o vás zpracováváme, jsou následující:

Osobní data, jako je vaše jméno, upřednostňované jméno, příjmení, přezdívka, datum narození, uživatelské jméno, heslo a další způsoby ověřování, státem přidělené identifikační číslo, podpisy a fotografie.

Kontaktní údaje, jako například údaje o adrese, doručovací nebo poštovní adresa, telefonní číslo, informace o vašem profilu na sociálních médiích a e-mailová adresa.

Informace související se zaměstnáním, jako je obor, pracovní pozice, obchodní aktivity, současní a bývalí zaměstnavatelé, vztah k zákazníkovi nebo třetí straně (např. prodejce, dodavatel), adresa do zaměstnání, telefonní číslo do zaměstnání, služební profil na sociálních médiích a služební e-mailová adresa.

Informace o transakcích nebo finančních účtech, například fakturační adresa, bankovní účet, čísla bankovních účtů a směrovací tranzitní čísla, informace o kreditní nebo debetní kartě, bezpečnostní kód a datum vypršení platnosti, jméno držitele karty nebo majitele účtu a podrobné informace, záznamy o instrukcích, informace o protistraně a informace o financování zařízení a leasingových aktivitách. Pokud to zákon povoluje nebo požaduje, můžeme požádat o doklad totožnosti vydaný státem.

Informace, které můžete zveřejňovat na diskusních fórech, ve formulářích pro uživatele (včetně sociálních médií) nebo v reakci na průzkumy, jako jsou uživatelská jména, podrobnosti o profilu v sociálních médiích, komentáře (včetně stanovisek a názorů), obrázky a další informace.

Informace o preferencích a vztazích, které nám pomáhají porozumět tomu, kdo jste a co chcete, abychom vám mohli nabídnout produkty a služby, které vás mohou zajímat, jako jsou informace o majetku, informace o zemědělství nebo firmě, obecně vaše umístění, preference a jazyková nastavení. To také zahrnuje informace o tom, jak komunikovat s námi, našimi prodejci a obchodními partnery, a podrobnosti o účtech u nás včetně nákupů, poptávek, zákaznických účtů, historie záručních reklamací a historie plateb.

Informace o použití, jako jsou podrobnosti o produktech a službách, specifikace hardwaru a operačního systému, verze softwaru, údaje o výkonu a statistiky, informace o protokolu, používání zařízení a aplikací (a produktů a služeb) a diagnostické údaje.

Automaticky shromažďované informace, jako jsou informace o navštívených stránkách nebo obsahu v Online službách, zda jste otevřeli nebo si přečetli naše sdělení, používání souborů cookie a jiných technologií, čas a období užívání Online služeb a chybových hlášení a údajů o výkonu. Informace a shromážděné údaje obsahují adresu vašeho internetového protokolu (IP) (a informace týkající se této IP adresy), typ a verzi operačního systému nebo webového prohlížeče vašeho zařízení, model hardwaru, ID zařízení nebo identifikátor každého zařízení používaného pro přístup k Online službám a další jedinečné identifikátory zařízení a v některých případech i umístění vašeho zařízení. Tyto informace mohou být zaprotokolovány při použití Online služeb.

Citlivé osobní údaje: Některé osobní údaje, které můžeme zpracovávat v souvislosti s Účely uvedenými v oddíle 2, mohou být podle platných zákonů na ochranu osobních údajů považovány za citlivé osobní údaje, které (jak je definováno v platném zákoně o ochraně osobních údajů) vypovídají o rasovém či etnickém původu, politických názorech, náboženském vyznání či filosofickém přesvědčení nebo členství v odborech, případně jsou zpracovávány genetické údaje, biometrické údaje, údaje o zdravotním stavu či sexuálním životě a sexuální orientaci fyzické osoby. Některé osobní údaje mohou navíc obsahovat informace týkající se odsouzení v trestních věcech a trestných činů.

15. Kontaktní informace; správci údajů

Pokud máte jakékoliv dotazy nebo připomínky ohledně našich postupů ochrany osobních údajů nebo tohoto Prohlášení o ochraně osobních údajů, kontaktujte nás. Můžete nám poslat e-mail na adresu R2PrivacyManager2@JohnDeere.com nebo nás kontaktujte na doručovací adresu:

 

John Deere GmbH & Co KG

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

John Deere Str. 70

68163 Mannheim

Německo

 

Mezi správce údajů patří:

Název

Kontaktní informace

Odpovědnost

John Deere Gmbh & CO KG

John-Deere-Str. 70, 68163 Mannheim, Německo

 • evropská centrála
 • produkty a služby pro zemědělství a trávníky
 • prodej a marketing v oblasti EMEA
 • Online služby, datové služby a předplatná

John Deere Forestry Oy

Lokomonkatu 21, 33900 Tampere, Finsko

 • lesnické produkty a služby
 • prodej a marketing

John Deere Bank S.A., včetně jejích poboček a obchodních zástupců v Německu, Švýcarsku, Velké Británii a Španělsku

43 Avenue John F. Kennedy, 1855 Luxembourg, Lucembursko

finanční produkty a služby

John Deere Acceptances S.r.l.

Via Guiseppe di Vittorio 1, 20060 Wignate (Milán), Itálie

finanční produkty a služby

John Deere Solutions Réseau S.A.S.

23 Rue du Paradis, 45140 Ormes, Francie

finanční služby

John Deere Forestry, Ltd. (UK)

Carlisle Airport Industrial Estate Carlisle, Cumbria CA6 4NW, Velká Británie

prodej a marketing

John Deere Ltd. (VB)

Harby Road Langar, Nott’s. NG13 9HT, Velká Británie

prodej a marketing

John Deere Iberica, S.A. (Španělsko)

Bulevar John Deere, 2 CP: 28984, Parla (Madrid), Španělsko

prodej a marketing

John Deere Polska Sp. Z.o.o. (Polsko)

Ul. Poznanska 1b 62 – 080 Tarnowo Podgorne, Polsko

prodej a marketing

John Deere Forestry AS (Norsko)

Industriveien 27 N-2212 Kongsvinger, Norsko

prodej a marketing

John Deere Nederland B.V. (Nizozemsko)

Expeditiestraat 12, 5961PX Horst, Nizozemsko

prodej a marketing

John Deere Italiana S.r.L. (Itálie)

Via G. di Vittorio, 1 I-20060 Vignate (Milán), Itálie

prodej a marketing

John Deere Forestry Ltd. (Irsko)

Ballyknocken, Glenealy Co., Wicklow, Irsko

prodej a marketing

John Deere France S.A.S. (Francie)

Rue du Paradis, Ormes F – 45140 St. Jean de la Ruelle, Francie

prodej a marketing

Práva subjektu údajů

Práva subjektu údajů

Formulář pro stížnosti na ochranu soukromí

Formulář pro stížnosti na ochranu soukromí

kontaktní informace

kontaktní informace

       Privacy Manager
       Center for Global Business Conduct
       Deere  & Company
       One John Deere Place
       Moline, Illinois 61265-8098 USA
       PrivacyManager@JohnDeere.com 

      
Privacy Officer
John Deere Financial Limited
166-170 Magnesium Drive
CRESTMEAD QLD 4132

or

PO Box 1544
BROWNS PLAINS BC QLD 4118
Ph: 1-800-857-057
Fax:(07) 3802 3142
Email:23JDFinancial@JohnDeere.com
 
John Deere Limited - Head Office
166-170 Magnesium Drive
Deere  & Company
Crestmead, Queensland 4132, AUSTRALIA

Australia:
Free call: 1800 800 981 / Phone: +61 7 3802 3222
New Zealand:
Free call: 0800 303 100

ASIA: 

Privacy Manager
Office of Corporate Compliance
Deere & Company
One John Deere Place 
Moline, Illinois 61265-8098

PrivacyManager@JohnDeere.com

NORTH AMERICA:
Canada For John Deere Canada ULC
and all affiliates other than John Deere Financial:
Chief Privacy Officer
John Deere Canada ULC
P.O. Box 1000
Grimsby, Ontario, L3M 4H5
Phone:1-905-945-9281
Fax: 1-905-945-7311

For John Deere Financial:
Chief Privacy Officer
John Deere Financial
3430 Superior Court
Oakville, Ontario L6L 0C4
Phone: 1-800-321-3766
Fax: 1-888-446-1890

México/Centroamérica

Privacy Manager - Mexico
Alejandro Ortega
Blvd. Díaz Ordaz número 500
Colonia La Leona, Código Postal 66210
San Pedro Garza García, Nuevo León MEXICO

 

USA/Canada
Privacy Manager
Center for Global Business Conduct
Deere & Company
One John Deere Place
Moline, Illinois 61265-8098 USA

PrivacyManager@JohnDeere.com
 
LATIN AMERICA & CARIBBEAN:
      Industrias John Deere Argentina SA,
      E-Marketing Department,
      John Orsetti 481, (S2152CFA)
      Grenadier Baigorria,
      Province of Santa Fe – Argentina
 
EUROPE:
     

     John Deere GmbH & Co. KG
     Region 2 Sales & Marketing Center
     Datenschutzbeauftragter
     John-Deere-Straße 70
     68163 Mannheim, Germany

     Telephone: +49 621 829 - 01
     Fax:  +49 621 829-45-8300


     E-Mail: R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com

 

 
AFRICA:
Privacy Manager
Center for Global Business Conduct
Deere  & Company
One John Deere Place
Moline, Illinois 61265-8098 USA

PrivacyManager@JohnDeere.com

South Africa
Deere & Company European Office
Data Protection Officer
John-Deere-Strasse 70
68163 Mannheim, GERMANY
Phone: (0621)829-01
Fax: (0621) 829-45-8300
R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com
 
MIDDLE EAST – Near & Middle East:
      Deere & Company European Office
      Data Protection Officer
      John-Deere-Strasse 70
      68163 Mannheim, Germany
      Telephone: (0621) 829 - 01
      Fax: (0621) 829-45-8300 

      R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com
 
       Privacy Manager
       Center for Global Business Conduct
       Deere  & Company
       One John Deere Place
       Moline, Illinois 61265-8098 USA

       PrivacyManager@JohnDeere.com
 
AUSTRALIA & NEW ZEALAND:
       
Privacy Officer
John Deere Financial Limited
166-170 Magnesium Drive
CRESTMEAD QLD 4132
or
PO Box 1544
BROWNS PLAINS BC QLD 4118
Ph: 1-800-857-057
Fax:(07) 3802 3142
Email:23JDFinancial@JohnDeere.com
 
John Deere Limited - Head Office
166-170 Magnesium Drive
Deere  & Company
Crestmead, Queensland 4132, AUSTRALIA

Australia:
Free call: 1800 800 981 / Phone: +61 7 3802 3222
New Zealand:
Free call: 0800 303 100

Last Updated: 25 May 2018