Prohlášení společnosti John Deere o ochraně soukromí

Toto prohlášení společnosti John Deere o ochraně soukromí ("prohlášení") je vydané jménem entit coby "shromažďovatelů" údajů uvedených níže v tabulce na konci tohoto prohlášení (každý, individuálně, "John Deere", "my" nebo "nás"). Toto prohlášení je adresované jednotlivcům, se kterými na sebe vzájemně působíme, včetně návštěvníků nebo uživatelů našich webových stránek, aplikací (webových nebo mobilních) nebo online služeb ("online služby"), současných a budoucích zákazníků, managementu a personálu korporátních zákazníků a obchodníků, managementu a personálu autorizovaných prodejců John Deere, návštěvníků našich závodů, muzeí a atrakcí a jiných příjemců našich služeb. Jednotlivce, jejichž osobní údaje jsou zpracovávány, oslovujeme v tomto prohlášení jako "vy".

Společnost John Deere ve své roli správce osobních údajů bude zpracovávat informace o vás v papírovém a elektronickém formátu nazývané jako "osobní údaje". Osobní údaje bude sbírány přímo od vás, takovéto údaje budeme interně interně shromažďovat a v určitých případech budeme takovéto údaje sbírat od třetích stran.

Osobní údaje jsou sdílené se členy skupiny John Deere (viz také oddíl 4 níže). Seznam společností patřících do skupiny John Deere je dostupný na https://www.deere.com/en/our-company/about-john-deere/worldwide-locations/. Společnosti patřící do skupiny John Deere mohou za určitých okolností zpracovávat osobní údaje společně (viz také oddíl 3 níže).

Prohlášení o ochraně soukromí specifická pro určité země nebo výrobky platí pro specifické výrobky nebo služby nabízené společností John Deere a jsou přístupná v nabídce "Informace specifické pro zemi nebo výrobek". Pro objasnění, jsou poskytovány finanční produkty a služby – mezi jinými od John Deere Bank S.A., které obecně vyžadují shromažďování doplňujících nebo odlišných kategorií informací a údajů. John Deere GmbH & CO KG také nabízí různé datové služby a přihlášení k odběrům.

Navíc jsou výrobky John Deere distribuovány prostřednictvím sítě autorizovaných prodejců a distributorů. Většina těchto prodejců a distributorů je v nezávislém vlastnictví a je provozována podniky, které mohou mít vlastní prohlášení o ochraně soukromí.

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti John Deere

1. Typy zpracovávaných osobních údajů

Kategorie, vašich osobních údajů, které zpracováváme, zahrnují následující:

Osobní detaily, jako vaše jméno, preferované jméno, příjmení, přezdívka, datum narození, uživatelské jméno, heslo a jiné způsoby ověření, identifikátory státní správy, podpisy a obrázky.

Kontaktní informace, jako adresa, adresa pro zásilky nebo poštovní adresa, telefonní číslo, informace o profilech na sociálních médiích a e-mailová adresa.

Informace týkající se práce, jako obor, role, obchodní aktivity, současní a předchozí zaměstnavatelé, vztah se zákazníkem nebo třetí stranou (např. prodejce, dodavatel), pracovní adresa, pracovní telefonní číslo, pracovní sociální média a pracovní e-mailová adresa.

Informace o transakcích nebo finanční účetní informace, jako fakturační adresa, bankovní účet, čísla bankovních účtů a směrové bankovní kódy, informace o kreditních nebo debetních kartách, bezpečnostní kód a datum ukončení platnosti, jméno a detaily držitele karty nebo držitele účtu, záznamy o příkazech, informace o protistranách a informace o aktivitách financování a leasingu zařízení. Kde je to dovoleno nebo požadováno zákonem, můžeme požádat o identifikaci vydanou státní správou.

Informace, které můžete umístit na tabule zpráv, do uživatelských formulářů (včetně sociálních médií) nebo v odpovědích průzkumů, jako uživatelská jména, detaily profilů na sociálních médiích, komentáře (včetně stanovisek a názorů), obrázky a jiné informace.

Informace o preferencích a vztazích, které nám pomohou porozumět tomu, kdo jste a co chcete, abychom vám nabídli výrobky a služby, které vás mohou zajímat, jako informace o vlastnictví, zemědělském podniku nebo podnikání, vaše obecné umístění, preference a jazykové preference. To rovněž zahrnuje informace o tom, jak jste s námi, našimi prodejci a obchodními partnery v interakci, a detaily vzájemných účtů včetně nákupů, poptávek, zákaznických účtů, historie uplatnění záruky a platební historie.

Informace o používání, jako detaily o výrobcích a službách, specifikace hardwaru a operačního systému, verze softwaru, výkonová data a statistiky, informace protokolů, používání přístrojů a aplikací (a výrobků a služeb) a diagnostická data.

Automaticky sbírané informace, jako informace o stránkách nebo obsahu navštívených v online službách, zda jste si otevřeli nebo přečetli naše sdělení, existence cookies a jiných technologií, čas a trvání používání online služeb a zprávy o chybách a výkonová data. Shromážděné informace a údaje zahrnují vaši adresu internetového protokolu (IP) (a informace týkající se této IP adresy); typ a verzi operačního systému nebo webového prohlížeče vašeho zařízení; model hardwaru, ID zařízení nebo identifikátor pro jakékoliv zařízení používané k přístupu na online služby a jiné jedinečné identifikátory zařízení a v některých případech umístění vašeho zařízení. Tyto informace mohou být zaprotokolovány, když používáte online služby.

Citlivé osobní údaje: Některé z osobních údajů, které můžeme zpracovávat ve spojení s účely v části 2, mohou být považovány za citlivé osobní údaje v souladu s platnými zákony na ochranu osobních údajů, což (podle definice v souladu s platným zákonem na ochranu osobních údajů) zahrnuje údaje odhalující rasový nebo etnický původ, politické názory, náboženskou nebo filozofickou víru nebo členství v odborových organizacích a zpracovávání genetických údajů, biometrických údajů, údajů týkajících se zdraví nebo informace týkající se sexuálního života nebo sexuální orientace fyzické osoby. Navíc mohou některé osobní údaje zahrnovat informace o odsouzení za trestné činy a přestupky.

2. Zdroje zpracovávaných údajů Osobní

Osobní údaje o vás sbíráme z různých zdrojů včetně následujících:

Informace, které sbíráme přímo od vás: Osobní údaje jsou obecně sbírány, když nám je poskytnete (elektronicky, písemně nebo ústně). Požádáme vás o údaje a informace (např. osobní detaily, kontaktní informace, informace o transakcích), když jste s námi v interakci, například když se zaregistrujete nebo nakupujete služby nebo kupujete výroby, zadáte informace na našich webových službách, zaregistrujete si účet na našich webových službách, navštívíte naše závody, přihlásíte se k odběru newsletteru, kontaktujete nás za účelem zákaznického servisu, provedete nákup, zapíšete se do školicí třídy, požádáte o financování, odpovídáte v průzkumech, zaregistrujete svoji záruku nebo jste s námi jinak v interakci.

Informace, které sbíráme interně: Shromažďujeme, sledujeme nebo se seznamujeme s informacemi o vás, například prostřednictvím interakcí s vámi (např. informace o preferencích a vztazích), běžným způsobem našeho vztahu s vámi nebo když použijete naše výrobky nebo služby (např. informace z používání výrobků a služeb, automaticky sbírané informace). Sbíráme nebo obdržíme osobní údaje, když navštívíte nebo použijete některou z našich online služeb. Používáme (nebo třetí strany používají) cookies a jiné technologické nástroje ke sběru informací o vašem počítači nebo zařízení a vašem používání online služeb (např. automaticky sbírané informace). Pro více informacích o cookies a jiných technologiích viz oddíl 5, "Cookies a podobné technologie shromažďování".

Informace sbírané od třetích stran: Dostáváme osobní údaje o vás od třetích stran, které nám je poskytnou, například členové skupiny John Deere, naši zákazníci, autorizovaní prodejci John Deere, váš zaměstnavatel, agentury poskytující kreditní informace nebo soudní nebo správní úřady (např. osobní detaily, kontaktní informace, informace týkající se práce, informace o transakcích nebo finanční účetní informace). Rovněž dostáváme osobní údaje o vás od třetích stran, kde zakoupíte některý z našich výrobků nebo služeb prostřednictvím takových třetích stran (např. autorizovaní prodejci John Deere).

Veřejně dostupné informace: Sbíráme osobní údaje o vás (např. informace o preferencích a vztazích), které jsou veřejně dostupné (např. informace o nominálních vlastnících zákazníka, informace o společnosti a podnikání, finanční informace) nebo informace, které zveřejňujete, od dodavatelů dat třetích stran, které posilují naše databáze pomáhají nám lépe porozumět našim zákazníkům, nebo ze stránek sociálních médií, například Facebook, pokud jste v interakci s funkcí sociálních médií na online službách jako plug-in sociálních médií (tlačítko Facebooku "To se mi líbí"), pokud označíte naše stránky na sociálních médií "To se mi líbí" nebo se spojíte s našimi komunitami. Pokud jste s námi v interakci na sociálních médiích, můžete nám dovolit mít přístup k informacím z vašeho profilu na sociálních médiích.

3. Účely zpracovávání osobních údajů ("účely")

Osobní údaje jsou zpracovávány pro následující účely a právní důvody (právní základy pro zpracovávání). Kde je to případné, v okamžiku sběru údajů upozorníme, zda je poskytnutí osobních údajů zákonným nebo smluvním požadavkem a zda jste povinni poskytnout osobní údaje, a na důsledky neposkytnutí takových údajů:

a) Zákaznický servis: K poskytování požadovaných výrobků a služeb, pro související služby jako dodání výrobku, údržba, zákaznická podpora a podpora výrobku a servis (včetně záručního servisu), financování, leasing kreditní služby a provoz online služeb.

Toto zahrnuje zpracovávání údajů pro: provádění úkolů potřebných ke zpracování a splnění požadavků nebo objednávek, například odpovídání na žádosti o doplňující informace nebo odpovídání na žádosti o nabídku (buď přímo nebo prostřednictvím autorizovaného prodejce John Deere), k ověření identity jednotlivce (nebo identifikaci zástupce) pro umožnění přístupu k zákaznickému účtu, ověření vhodnosti pro pobídkové programy, zpracovávání registrací výrobků a poskytování požadovaného zboží a služeb (včetně usnadnění procesu objednání a dodání mezi vámi a autorizovaným prodejcem John Deere), aktivace softwaru, správa vašeho účtu/účtů a zpracovávání plateb za zboží a služby, uzavření a plnění smluv, zpracovávání uplatnění záruky a poskytování záručního servisu, poskytování a servisování rozšířených záručních programů včetně řízení servisních smluv a účtování/fakturace, registrace a založení účtu v online službách včetně nastavení uživatelského účtu a správy a poskytování online služeb, poskytování obsahu a komunikace a interakce s vámi na online službách.

Zpracovávání je oprávněné na základě zákonných ustanovení, že (1) je zpracovávání potřebné ve spojení s nějakou smlouvou, kterou s námi můžete uzavřít (včetně Podmínek používání ohledně online služeb) nebo k učinění kroků před uzavřením smlouvy s vámi, (2) zpracovávání je potřebné pro vyhovění pro nás platným právním nebo zákonným povinnostem, (3) zpracovávání je potřebné pro účely oprávněných zájmů společnosti John Deere, člena skupiny John Deere nebo třetí strany (např. prodejce nebo obchodní zákazník) v poskytování zákaznického servisu, podpory výrobku a zákazníka, školení a jiných vzdělávacích akcí a sdělení relevantních informací o aktualizacích výrobků vylepšeních a zlepšeních výrobků (do té míry, do které nejsou takové oprávněné zájmy převyšovány vašimi zájmy nebo základními právy a svobodami) nebo je (4) zpracovávání s vaším souhlasem.

b) Podpora produktu a zákaznická podpora: Pro poskytování podpory pro výrobky a služby, řízení vztahů se zákazníky, prodejci a dodavateli, pro diagnostiky a opravy, sdělování a bezpečnost výrobků a zpracovávání svolávání.

Jako součást poskytování služeb a podpory používáme systém řízení vztahů se zákazníky (osobní detaily, kontaktní informace, informace o preferencích a vztazích, veřejně dostupné informace) ke sledování zapojení, ověřování aktuálnosti kontaktních informací, získání komplexního pohledu na obchodování s vámi (a vaší společností), zabránění duplicitní komunikaci nebo podobným jevům, poskytování prodeje a podpory a reagování na veškerá sdělení nebo požadavky z vaší strany.

Toto zahrnuje zpracovávání údajů pro: poskytování školení a jiných vzdělávacích akcí zákazníkům a personálu zákazníků, prodejcům a personálu prodejců a dodavatelům a personálu dodavatelů, poskytování pravidelné údržby a podpory pro výrobky a služby (včetně aktualizací softwaru), reagování na požadavky od prodejců na technickou asistenci při identifikaci problému s výrobkem nebo službou a jinou diagnostiku a poskytování sdělení týkajících se vašich výrobků nebo služeb včetně servisních informací, potvrzení, poznámek, podpůrných a administrativních zpráv a poskytování informací z bezpečnostních nebo právních důvodů jako svolávání a bezpečnostní sdělení.

Zpracovávání je oprávněné na základě zákonných ustanovení, že (1) je zpracovávání potřebné ve spojení s nějakou smlouvou, kterou s námi můžete uzavřít (včetně Podmínek používání ohledně online služeb) nebo k učinění kroků před uzavřením smlouvy s vámi, (2) zpracovávání je potřebné pro vyhovění pro nás platným právním nebo zákonným povinnostem (např. oznamování a řízení svolávání), (3) zpracovávání je potřebné pro účely oprávněných zájmů společnosti John Deere, člena skupiny John Deere nebo třetí strany (např. prodejce nebo obchodní zákazník) v poskytování zákaznického servisu, podpory výrobku a zákazníka, školení a jiných vzdělávacích akcí a sdělení relevantních informací o aktualizacích výrobků vylepšeních a zlepšeních výrobků (do té míry, do které nejsou takové oprávněné zájmy převyšovány vašimi zájmy nebo základními právy a svobodami) nebo je (4) zpracovávání s vaším souhlasem.

c) Reklama: Pro poskytování sdělení a nabídek výrobků a služeb společnosti John Deere, členů skupiny John Deere nebo našich prodejců, dodavatelů a partnerů včetně nabídek založených na vašich zájmech, osobních a obchodních charakteristik a umístění.

Můžeme poskytovat (nebo třetí strany mohou poskytovat, například autorizovaný prodejce John Deere) tato sdělení a nabídky e-mailem, poštou, online (včetně poskytování reklamy a obsahu personalizovaného pro vás na online službách), prostřednictvím platforem sociálních médií, textových zpráv, push notifikací a jinými způsoby. Ve spojení s marketingem na platformách sociálních médií mohou být poskytovány pseudonymní informace (kryptografická hashovací funkce osobních detailů nebo kontaktních informací) platformám sociálních médií, aby odpovídaly vašemu účtu na sociálních médiích a umožnily nám provádět reklamu pro vás na platformě. Jak je podrobně pojednáváno v oddílu 5, používáme (nebo třetí strany používají) cookies nebo jiné podobné technologie, které nám umožňují personalizovat online služby nebo umisťovat reklamy relevantní pro vaše zájmy na webových stránkách třetích stran.

Toto zahrnuje zpracovávání údajů pro: vytváření reklamních a marketingových programů použitím informací (osobní detaily, kontaktní informace, informace o preferencích a vztazích, informace o používání, automaticky sbírané informace) k navrhování výrobků a služeb, o které můžete mít zájem, online i offline a používání informací (osobní detaily, informace o používání, automaticky sbírané informace) k personalizaci online služeb a učinění online služeb relevantnějšími pro vaše zájmy.

Zpracovávání je oprávněné na základě zákonných ustanovení, že (1) je zpracovávání potřebné pro účel oprávněných zájmů společnosti John Deere, člena skupiny John Deere nebo třetí strany (např. prodejce) v provádění marketingu, průzkumů a získávání nových zákazníků, poznávání preferencí pro lepší personalizaci nabídek a nabízení výrobků a služeb, které splňují potřeby (budoucích) zákazníků (do té míry, do které nejsou takové oprávněné zájmy převyšovány vašimi zájmy nebo základními právy a svobodami) nebo (2) zpracovávání je s vaším souhlasem.

d) Průzkumy a propagační akce: Pro spravování sázek, soutěží, věrnostních programů a jiných propagačních akcí, pro které se zaregistrujete nebo kterých se zúčastníte, například plánování a uspořádání výletů do závodu člena skupiny John Deere nebo na naše atrakce nebo účast na představení výrobků a jiných obchodních výstav.

Zpracovávání je oprávněné na základě zákonných ustanovení, že (1) je zpracovávání potřebné ve spojení s nějakou smlouvou, kterou s námi můžete uzavřít (včetně Podmínek používání ohledně propagační akce) nebo k učinění kroků před uzavřením smlouvy s vámi, (2) zpracovávání je potřebné pro účely oprávněných zájmů společnosti John Deere nebo člena skupiny John Deere v poskytování marketingu, průzkumu a servisu a získávání (budoucích) zákazníků (do té míry, do které nejsou takové oprávněné zájmy převyšovány vašimi zájmy nebo základními právy a svobodami) nebo je (3) zpracovávání s vaším souhlasem.

e) Jiná sdělení: Pro poskytování ostatních informací, které mohou být zajímavé, například oznámení, připomenutí, výpadky provozu, programy zlepšování výrobků a bulletiny technického servisu, novinky o společnosti John Deere nebo členech skupiny John Deere, podnikové magazíny (například The Furrow a Homestead) a katalogy a pozvání na obchodní výstavy, představení výrobků a jiné události.

Zpracovávání je oprávněné na základě zákonných ustanovení, že (1) je zpracovávání potřebné ve spojení s nějakou smlouvou, kterou s námi můžete uzavřít (včetně Podmínek používání ohledně přihlášení k odběru našich publikací) nebo k učinění kroků před uzavřením smlouvy s vámi, (2) zpracovávání je potřebné pro účely oprávněných zájmů společnosti John Deere nebo člena skupiny John Deere nebo třetí strany (např. prodejce) v marketingu, průzkumu, získávání nových zákazníků a poskytování servisu a sdělení novinek (budoucím) zákazníkům jako aktualizace výrobků a vylepšení a jiné informace o výrobcích a službách (do té míry, do které nejsou takové oprávněné zájmy převyšovány vašimi zájmy nebo základními právy a svobodami) nebo je (3) zpracovávání s vaším souhlasem.

f) Výzkum, zlepšování výrobků a služeb: Pro identifikaci a zjištění problémů s existujícími výrobky a službami, porozumění tomu, jak jsou naše výrobky a služby používány, analyzování účinnosti reklamy, provádění výzkumu, zlepšování výrobků a služeb a vývoj nových výrobků a služeb (včetně používání pseudonymizovaných a anonymizovaných informací).

Toto zahrnuje zpracovávání údajů pro: měření návštěvnosti a zapojení zákazníků, zasílání průzkumů zkušeností, umožnění účasti v online a offline výzkumných panelech a analyzování odpovědí, hodnocení výkonu a provozu výrobních a testovacích výrobků a služeb (včetně informací o používání), prohlížení kódů chyb a jiných provozních dat ze strojů, uplatnění záruky a technických požadavků na asistenci od prodejců k zjištění problémů s výrobky nebo službami (včetně bezpečnostních problémů), zlepšování výrobků a služeb a vývoj nových výrobků a služeb a zlepšování výkonu, odstraňování problémů a provádění zdokonalení online služeb (např. používání informací o prohlížení při návštěvách online služeb a vašem zacházení s online službami pro jejich intuitivnější ztvárnění).

Zpracovávání je oprávněné na základě zákonných ustanovení, že (1) je zpracovávání potřebné ve spojení s nějakou smlouvou, kterou s námi můžete uzavřít (včetně Podmínek používání ohledně online služeb) nebo k učinění kroků před uzavřením smlouvy s vámi, (2) zpracovávání je potřebné pro účely oprávněných zájmů společnosti John Deere nebo člena skupiny John Deere v identifikaci problémů s jejich výrobky a službami, provádění výzkumu a analýz, zlepšování výrobků a služeb a vyvíjení nových výrobků a služeb (do té míry, do které nejsou takové oprávněné zájmy převyšovány vašimi zájmy nebo základními právy a svobodami), (3) zpracovávání je potřebné k ochraně životně důležitých zájmů jednotlivce (např. identifikace bezpečnostních problémů), (4) zpracovávání je potřebné pro vyhovění právní povinnosti, které podléháme (např. bezpečnost výrobků, svolávání) nebo je (5) zpracovávání s vaším souhlasem.

g) Fyzická bezpečnost: Pro implementaci a zachovávání fyzické bezpečnosti, správu přístupu do závodů a prohlížení přístupu do závodů v případě incidentu nebo když je potřeba vypátrat neoprávněný přístup, ztrátu nebo krádež.

Toto zahrnuje zpracovávání údajů pro: vytváření a správu ID uživatelů, jmenovek, klíčů a jiné metody správy přístupu pro zajištění, aby měli jednotlivci příslušné povolení před vstupem do závodů společnosti John Deere nebo člena skupiny John Deere (např. kontrola přístupu a zabránění neoprávněnému přístupu) a monitorování závodů společnosti John Deere nebo člena skupiny John Deere (včetně používání uzavřeného televizního okruhu a jiných typů kamer) na ochranu lidí a ochranu proti krádeži, vandalismu a poškození majetku společnosti John Deere nebo člena skupiny John Deere. Toto také zahrnuje zpracovávání záznamů o přístupu do závodů nebo autorizovaných oblastí (např. zaznamenávání vstupů a odchodů jednotlivců) pro přiměřené pátrání po neoprávněném přístupu, ztrátě nebo krádeži.

Zpracovávání je oprávněné na základě zákonných ustanovení, že (1) je zpracovávání potřebné ke splnění právní povinnosti, které podléháme, (2) je potřebné kvůli ochraně životně důležitých zájmů jednotlivce, (3) je potřebné pro účely oprávněných zájmů společnosti John Deere nebo člena skupiny John Deere k zajištění fyzické a elektronické bezpečnosti našich podniků, prostor a majetku (tj. přiměřená ochrana a obrana jejich majetku (např. hmotné nebo duševní vlastnictví) a přiměřené pátrání po neoprávněném přístupu, ztrátě nebo krádeži a poskytování fyzické bezpečnosti) (do té míry, do které není takový oprávněný zájem převyšován vašimi zájmy nebo základními právy a svobodami). Jsou-li zpracovávány údaje týkající se odsouzení za trestné činy a přestupky, probíhá takové zpracovávání v souladu s právem EU nebo členského státu EHS.

h) Síť/kybernetická bezpečnost: Pro poskytování elektronické bezpečnosti (síť a kybernetická bezpečnost), včetně identifikace, ochrany, zjištění, odezvy a obnovení z událostí týkajících se bezpečnosti.

Toto zahrnuje zpracovávání údajů pro: identifikaci hrozeb, zranitelností a rizik, identifikaci, ověření a zjištění příslušného oprávnění uživatelů, vydávání a odebírání pověření, přidělování a správu oprávnění přístupu uživatelů, bránění a detekování neoprávněného přístupu nebo zpracovávání dat a šíření škodlivých kódů, zastavující odvrácení útoků a jiných poškození počítačových a elektronických komunikačních systémů, bránění a zjištění podvodů, zločinů nebo zneužití IT služeb, blokování spamů, pokusů o phishing a počítačových virů a jiného malwaru, poskytování zabezpečení výrobků a uživatelů a bránění neoprávněnému přenosu vlastnických údajů a jiných informací (např. osobních údajů).

Tým Global Security organizace sídlící primárně u Deere & Company Moline, Illinois (avšak zahrnující jednotlivce nacházející se u jednotlivých členů skupiny John Deere) zpracovává osobní údaje, aby nám pomáhal identifikovat a vypátrat podezřelé incidenty nebo události (včetně prostřednictvím forenzního výzkumu), koordinovat odezvu a obnovit funkčnost.

Zpracovávání je oprávněné na základě zákonných ustanovení, že (1) je zpracovávání potřebné kvůli splnění právní povinnosti, které podléháme, (2) je potřebné kvůli ochraně životně důležitých zájmů jednotlivce nebo (3) je potřebné pro účely oprávněných zájmů společnosti John Deere nebo člena skupiny John Deere k zajištění přiměřené ochrany a obrany jejich majetku (např. hmotné nebo duševní vlastnictví) a poskytování zabezpečení sítě a informací (včetně administrativních, technických a organizačních opatření) (do té míry, do které není takový oprávněný zájem převyšován vašimi zájmy nebo základními právy). Jsou-li zpracovávány údaje týkající se odsouzení za trestné činy a přestupky, probíhá takové zpracovávání v souladu s právem EU nebo členského státu EHS.

i) Operace IT: Pro správu IT systémů, aplikací a infrastruktury (včetně monitorování výkonu IT systémů a infrastruktury), provádění IT auditů a poskytování informačních a komunikačních služeb.

Toto zahrnuje zpracovávání údajů pro: podporu komunikace a používání jiných IT nástrojů, správu používání aplikací společnosti John Deere nebo člena skupiny John Deere, identifikaci a řešení problémů s IT systémy a nástroji, instalaci aktualizací a záplat, zajištění kontinuity provozu včetně vytváření záloh a správy helpdesku.

Zpracovávání je oprávněné na základě zákonných ustanovení, že (1) je potřebné k provedení smlouvy, jejíž jste stranou, nebo k učinění kroků (na vaši žádost) před uzavřením nové smlouvy a (2) potřebné pro účely oprávněných zájmů společnosti John Deere nebo člena skupiny John Deere ve správě, udržování a provozování informační komunikační technologické infrastruktury (do té míry, do které není takový oprávněný zájem převyšován vašimi zájmy nebo základními právy a svobodami).

j) Obchodní činnosti: Pro správu každodenních činností společnosti John Deere a skupiny John Deere, pro analýzu dat k reportování výkonu podniku a pro korporátní správu (včetně auditů, řízení shody a jiné činnosti řízení rizik (včetně zprostředkování pojištění).

Toto zahrnuje zpracovávání údajů pro: organizační analýzy, vývoj a reportování řízení (včetně modelování a vyvíjení modelů rizik), plánování práce a správu našeho majetku, finanční řízení včetně zpracovávání plateb a řízení účtů pohledávek a závazků, taktické a strategické plánování, projektové a organizační řízení, uchovávání záznamů a archivaci, řízení smluv, řízení vztahů s třetími stranami (obchodníci, dodavatelé, obchodní partneři, prodejci), ochranu a prosazování práv, interní a externí auditování, reorganizaci, akvizici, fúze a rozdělení a plánování a spravování zbavení se majetku a zpracovávání osobních údajů pro účel anonymizace/deidentifikace.

Jménem organizace skupina John Deere společně spravuje určité kategorie osobních údajů (např. osobní detaily, kontaktní informace, informace o používání, informace o preferencích a vztazích atd.) pro souběžné obchodní procesy ostatních členů skupiny John Deere včetně společnosti John Deere. Skupina John Deere rovněž společně spravuje infrastrukturu, kde členové skupiny John Deere zpracovávají osobní údaje pro své vlastní účely.

Zpracovávání je oprávněné na základě zákonných ustanovení, že (1) je potřebné kvůli splnění právních povinností, kterým podléháme, nebo (2) je potřebné pro účely oprávněných zájmů společnosti John Deere nebo člena skupiny John Deere pro správu a řízení každodenního provozu společnosti John Deere a skupiny John Deere, řízení finančních záležitostí společnosti John Deere a skupiny John Deere, k řízení rizik, kterým je společnost John Deere a skupina John Deere vystavena, korporátní správu a správu informaci, vyhodnocování obchodních transakcí a vyhodnocování aktivit slučování a akvizic (včetně povinné péče o cíle akvizice) (do té míry, do které není takový oprávněný zájem převyšován vašimi zájmy nebo základními právy a svobodami).

k) Způsobilost: Pro zjištění způsobilosti pro výrobky, služby nebo nabídky, ověření nebo asistenci s ověřením vaší identity, plnění prováděcích povinností shody, prověřování vládních nebo jiných sankčních seznamů a vyhovění interním požadavkům na shodu.

Toto zahrnuje zpracovávání údajů pro: provádění náležité péče v poznání zákazníka (včetně používání informací z různých zdrojů jako veřejné informace, kontrola a ověřování identifikací), provádění kontrol kreditů a kontrol kreditních referencí a posouzení rizik, prověřování sankčních seznamů a vyhovění ostatním prováděcím požadavkům (včetně požadavků uložených ostatním členům skupiny John Deere) jako ověření, zda jste politicky exponovaná osoba, a vyhovění požadavkům na zjištění a prevenci financování terorismu.

Skupina Global Trade Compliance sídlící primárně u Deere & Company v Moline, Illinois (avšak zahrnující jednotlivce nacházející se u jednotlivých členů skupiny John Deere) asistuje společnosti John Deere ve zpracovávání osobních údajů pro tento účel. Skupina Global Trade Compliance má primární odpovědnost za identifikování a vypátrání prvotních shod s jednotlivci na seznamech sankcionovaných stran a vypátrání a vymazání nesprávných shod.

Zpracovávání je oprávněné na základě zákonných ustanovení, že (1) je zpracovávání potřebné ve spojení s nějakou smlouvou, kterou s námi můžete uzavřít (včetně Podmínek používání ohledně online služeb) nebo k učinění kroků před uzavřením smlouvy s vámi, (2) zpracovávání je potřebné pro vyhovění pro nás platným právním nebo zákonným povinnostem, (3) zpracovávání je potřebné kvůli ochraně životně důležitých zájmů jednotlivců, (4) zpracovávání je potřebné pro úkol prováděný ve veřejném zájmu nebo (5) je zpracovávání potřebné pro účely oprávněných zájmů společnosti John Deere nebo člena skupiny John Deere v prevenci praní peněz a porušení sankcí, prevenci a zjištění podvodů a porozumění našim (budoucím) zákazníkům a obchodním partnerům (do té míry, do které nejsou takové oprávněné zájmy převyšovány vašimi zájmy nebo základními právy a svobodami) nebo je (6) zpracovávání s vaším souhlasem. Jsou-li zpracovávány citlivé osobní údaje, jsou zpracovávány v souladu s právem členských zemí EU nebo EU/EHS, včetně případů, kde je to nutné pro založení, uplatnění nebo ochranu právních nároků. Jsou-li zpracovávány údaje týkající se odsouzení za trestné činy a přestupky, probíhá takové zpracovávání v souladu s právem EU nebo členského státu EHS.

l) Právní shoda, soudní řízení: Pro vyhovění platnému právu a nařízením a zakládání, uplatňování a ochranu zákonných práv.

To zahrnuje zpracovávání osobních údajů (včetně citlivých osobních údajů nebo údajů týkajících se odsouzení za trestné činy a přestupky) pro: vyhovění právním a ostatním požadavkům, kterým jsou členové skupiny John Deere podřízeni (včetně zákonů a nařízení jiných zemí než těch, kde se nacházíte), vyhovění inspekcím státní správy a jiným požadavkům státní správy nebo jiných veřejných úřadů (včetně těch v jiných zemích, než ve které se nacházíte), reagování na právní procesy, sledování zákonných práv a náprav včetně ochrany a vymáhání našich práv, ochrany našeho majetku, ochrany práv, majetku nebo bezpečnosti ostatních a členů skupiny John Deere a vyšetřování, přípravy a vedení sporů a řízení veškerých interních stížností nebo nároků (včetně požadavků soudů a státní správy Spojených států).

Zpracovávání je oprávněné na základě zákonných ustanovení, že (1) je potřebné kvůli splnění právních povinností, kterým podléháme, nebo (2) je potřebné pro účely oprávněných zájmů společnosti John Deere nebo člena skupiny John Deere pro správu a řízení každodenního provozu podniku, řízení finančních záležitostí společnosti našeho podniku, k řízení rizik, kterým je náš podnik vystaven, korporátní správu a správu informaci a shodu se zákony nečlenských zemí EU a zákonů jiných zemí, ve kterých skupina John Deere působí (do té míry, do které není takový oprávněný zájem převyšován vašimi zájmy nebo základními právy a svobodami). Jsou-li zpracovávány citlivé osobní údaje, jsou zpracovávány v souladu s právem členských zemí EU nebo EU/EHS, včetně případů, kde je to nutné pro založení, uplatnění nebo ochranu právních nároků. Jsou-li zpracovávány údaje týkající se odsouzení za trestné činy a přestupky, probíhá takové zpracovávání v souladu s právem EU nebo členského státu EHS.

m) Vyšetřování: Pro zabránění, zjištění a vyšetřování podvodů, porušení korporátní politiky nebo jiné neoprávněné, porušující nebo nesprávné činnosti (včetně trestných činů).

Toto zahrnuje zpracovávání údajů pro: vyšetřování a reagování na případy shody a zřízení horké linky (včetně provozování ohlašovací linky podle zákona U.S. Sarbanes-Oxley).

Ohledně vyšetřování shody sídlí středisko skupiny John Deere Global Business Conduct and Global Enterprise Security & Preparedness primárně u Deere & Company v Moline, Illinois (s jednotlivci nacházejícími se u jednotlivých členů skupiny John Deere), toto středisko dohlíží a poskytuje asistenci společnosti John Deere.

Zpracovávání je oprávněné na základě zákonných ustanovení, že (1) je potřebné kvůli splnění právních povinností, kterým náš podnik podléhá, nebo (2) je potřebné pro účely oprávněných zájmů společnosti John Deere nebo člena skupiny John Deere pro správu a řízení podniku společnosti John Deere nebo člena skupiny John Deere, řízení rizik, kterým je společnost John Deere nebo skupina John Deere vystavena, korporátní správu, zjišťování a bránění podvodům, zjišťování a bránění porušování politiky skupiny John Deere a shodu se zákony nečlenských zemí EU a zákonů jiných zemí, ve kterých skupina John Deere působí (do té míry, do které není takový oprávněný zájem převyšován vašimi zájmy nebo základními právy a svobodami). Jsou-li zpracovávány citlivé osobní údaje, jsou zpracovávány v souladu s právem členských zemí EU nebo EU/EHS. Jsou-li zpracovávány údaje týkající se odsouzení za trestné činy a přestupky, probíhá takové zpracovávání v souladu s právem EU nebo členského státu EHS.

4. Třetí strany, se kterými jsou osobní údaje sdíleny nebo kterým jsou vyzrazeny

a) Osobní údaje jsou sdílené nebo poskytované v rámci společnosti John Deere a členům skupiny John Deere pro účely popsané v tomto prohlášení. Členové skupiny John Deere Group zpracují osobní údaje v souladu s tímto prohlášením, pokud vás neinformovali jinak.

b) Pro dosahování účelů v oddílu 3 sdílíme nebo poskytujeme osobní údaje v rámci společnosti John Deere. Využíváme kompetencí a znalostí skupiny John Deere jako centrální HR, účtárnu, správu financí, řízení rizik, korporátní správu, informační technologie a funkce zabezpečení. Odkazy na společnost John Deere a členy skupiny John Deere v oddílu 3 se obecně odvolávají na instance, kde členové skupiny John Deere jednají jako společní shromažďovatelé spolu se společností John Deere.

c) Poskytujeme osobní údaje, je-li to potřebné pro dokončení nějaké transakce, kterou jste požadovali nebo autorizovali, nebo k poskytnutí výrobků nebo služeb.

Například poskytování platebních údajů bankám a jiným finančním institucím pro zpracovávání plateb. Sdílíme údaje také tehdy, když nám k tomu dáte pokyn. Můžete také požadovat doplňující informace o výrobku nebo službě nebo si vyžádat nabídku online služeb, kterou zašleme autorizovanému prodejci John Deere ve vaší oblasti k vyřízení pro uspokojení vašeho požadavku. Jako je uvedeno v oddílu 12, můžete rovněž sdílet recenze a zpětnou vazbu na fórech nebo v jiných veřejných oblastech.

d) Sdílíme osobní údaje nebo je poskytujeme autorizovaným prodejcům John Deere distributorům, maloobchodníkům a obchodním partnerům ve spojení s účely vypsanými v oddílu 3.

Například autorizovaný prodejce John Deere naváže spojení mezi vámi a námi ohledně správy vašeho vztahu se společností John Deere včetně asistence při dostávání nabídek, nákupu zařízení nebo služeb, objednávání dílů, správy výrobků a služeb (včetně přihlášení k odběrům), financování a záručního servisu.

e) Jste-li zaměstnanec nebo zástupce zákazníka nebo prodejce, sdílíme údaje nebo je poskytujeme tomuto zákazníkovi nebo prodejci.

f) Sdílíme osobní údaje s třetími stranami poskytujícími služby (běžně nazývanými jako zpracovatelé údajů) k plnění účelů v našem zájmu.

Například technologické společnosti, jako společnosti poskytující software a výpočetní služby (např. služby správy a ukládání dat, hostingové společnosti, software jako služba, webhosting a e-mailové služby), technologické společnosti, které poskytují hardware a zařízení (např. výrobci a distributoři počítačů), podpůrné služby jako společnosti, které poskytují služby obchodní podpory (např. poskytovatelé poštovních služeb, tiskové služby, úklid kanceláří, společnosti, které instalují, servisují a monitorují poplašné systémy), společnosti, které poskytují správu financí, společnosti poskytující služby likvidace odpadů (např. poskytovatel skartací) a poskytovatelé analytických služeb. V některých případech mohou tyto společnosti sbírat údaje přímo od vás v náš prospěch.

g) Sdílíme také osobní údaje nebo je poskytujeme jiným společnostem provádějícím specializované nebo profesionální funkce pro nás (běžně nazývaným shromažďovatelé údajů).

Například finanční instituce jako zpracovatelé plateb a banky zapojené do zpracovávání plateb nebo poskytující nám financování, finanční instituce jako zprostředkovatelé pojištění a pojišťovny, které nám pomáhají řídit naše rizika, podpůrné služby jako společnosti podporující obchod a společnosti poskytující školicí kurzy, zasilatelské společnosti, které dodávají naše výrobky, telekomunikační společnosti, které poskytují pevné a mobilní komunikační služby, technologické společnosti, které poskytují technologie a hardware jako telekomunikační zařízení, zdravotnická zařízení a společnosti poskytující služby jako poskytovatelé zdravotnických služeb a další strany (jako soudní a regulační úřady, účetní, auditoři, právníci a jiní externí profesionální poradci) na podporu auditování, shody a funkcí korporátní správy anebo v souladu se zákony.

h) Online služby obsahují pluginy nebo obsah třetích stran, například, Facebook (tlačítko "To se mi líbí"), Twitter (tlačítko "Sdílet na Twitteru"), Linkedin nebo Google. Pluginy nebo obsah mohou sbírat vaši IP adresu, stránky navštívené na online službách a mohou používat jejich cookies a podobné technologie. Jste-li přihlášení na webovou stránku sociálního média během návštěvy online služeb, pluginy sociálních médií mohou umožnit webové stránce sociálního média získat informace, že jste navštívili online služby, a propojit je s vaším účtem na sociálním médiu.

Online služby například používají Google Maps. Při používání Google Maps jste vázáni Doplňující podmínky služby Google Maps/Google Earth (včetně Prohlášení o ochraně soukromí společnosti Google).

i) Sdílíme také nebo poskytujeme osobní údaje pro právní účely, účely shody, správní účely nebo soudní účely.

Například:

 • Sdílíme nebo poskytujeme osobní údaje kupujícím, jejich právníkům nebo profesionálním poradcům, soudům, tribunálům, protistranám nebo příbuzným stranám soudních řízení a jejich profesionálním poradcům, kde je potřeba ovlivnit prodej nebo transfer celého nebo části podniku nebo majetku John Deere (včetně reorganizace, fúze, prodeje, společného podniku, rozdělení, likvidace nebo úpadku).
 • Sdílíme nebo poskytujeme osobní údaje na ochranu a prosazování našich práv, ochranu našeho majetku, ochrany práv, majetku nebo bezpečnosti ostatních a členů skupiny John Deere, ochranu proti podvodům a jiným protiprávním činům, pro prevenci, vyšetřování, zjištění nebo stíhání trestných činů nebo podle jiných potřeb pro podporu externího auditování, shody a funkcí korporátní správy.
 • Rovněž sdílíme nebo poskytujeme osobní údaje, je-li to požadováno zákonem (včetně zákonů mimo zemi, ve které se nacházíte), například v reakci na soudní předvolání, příkaz k prohlídce, soudní příkazy a jiný právní proces, včetně soudních orgánů, tribunálů a soudů ve Spojených státech a jiných zemích, kde členové skupiny John Deere působí.

Berte na vědomí, že můžeme sdílet a poskytovat informace a údaje o vás, které nejsou osobními údaji. Například můžeme zveřejňovat reporty, které obsahují agregované a statistické údaje o našich zákaznících a zařízeních.

5. Cookies a podobné technologie shromažďování

Navštívíte-li online služby nebo otevřete nebo klikněte na sdělení jako například e-mail od společnosti John Deere, sbírá společnost John Deere (nebo třetí strany) informace a údaje automatizovaným způsobem použitím technologií jako protokoly serveru nebo používání, cookies prohlížeče nebo http, lokálně sdílené objekty, lokální uložení, web beacons/pixelové tagy, vnořené skripty, ETagy, spojení server-to-server a jiné podobné technologie shromažďování.

Následující údaje jsou souhrnem. Pro více informací o tom, jak společnost John Deere (nebo třetí strany) používá cookies a podobné technologie na webových stránkách John Deere a online službách, nebo informace o tom, jak jsou takové technologie spravovány, navštivte naše prohlášení o cookies.

Tyto technologie se obecně používají k umožnění správného provozu online služeb, zapamatování vašich preferencí nebo voleb, asistenci při zlepšování online služeb, měření reakcí na naše sdělení, zlepšování našich sdělení nebo reklam, poskytování přizpůsobených nebo personalizovaných zážitků na online službách, zjištění a prevenci určitých druhů podvodů a poskytování relevantních reklam. V některých případech spojujeme informace, které shromáždíme použitím cookies a podobných technologií shromažďování, s jinými osobními údaji o vás, uvedenými v oddílu 3 tohoto prohlášení.

Jsme ve vztazích s třetími stranami za účelem provádění funkcí sledování a reportování pro zpracování našeho webu. Jsme také ve vztazích s třetími stranami napomáhajícími nám poskytovat personalizovaný obsah a relevantní reklamy na online službách nebo na stránkách třetích stran a služby, které můžete navštívit. tyto třetí strany mohou používat cookies a jiné podobné technologie shromažďování ke sběru informací o vašem používání online služeb a vašich aktivitách na stránkách třetích stran a službách tak, aby mohly zobrazovat reklamy zacílené na vás.

6. Funkce Tell-A-Friend

Společnost John Deere nabízí na našich webových stránkách funkci "tell-a-friend". Zvolíte-li použití této funkce, zašleme automaticky vašemu příteli jednorázový e-mail s informacemi, které jste specifikovali, a pozveme jej nebo ji na návštěvu naší webové stránky. Společnost John Deere používá tyto informace výhradně za účelem zaslání tohoto jednorázového e-mailu a informace neuchovává.

7. Práva subjektů údajů

Podle místních zákonů můžete bezplatně uplatnit určitá práva ohledně osobních údajů: (a) Přístup: Máte právo obdržet od nás informace, zda jsou zpracovávány osobní údaje, účel zpracovávání, kategorie údajů, informace o příjemcích údajů a zemích mimo EU, ve kterých se nacházejí, použitých zabezpečeních pro přenos údajů do zemí mimo EU, době uchovávání údajů nebo kritériích k jejímu určení, další informace o vašich právech, našich činnostech při zpracovávání a poskytovatelích údajů a významných a zamýšlených důsledcích zpracovávání; (b) Oprava: Máte právo požadovat opravu nepřesných osobních údajů a doplnění neúplných údajů; (c) Přenositelnost: Můžete obdržet osobní údaje o vás, které jste nám poskytli, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu a máte právo postoupit je bez překážek jiným shromažďovatelům údajů. Toto právo existuje pouze tehdy, je-li zpracovávání založené na vašem souhlasu nebo smlouvě a je prováděno automatizovaným způsobem; (d) Omezení: Můžete požadovat omezení zpracovávání osobních údajů o vás, (i) namítáte-li jejich přesnost – na dobu, kterou potřebujeme k ověření vašeho požadavku; (ii) zpracovávání je nezákonné a odmítáte-li jejich vymazání a namísto toho požadujete omezení; (iii) my je již nepotřebujeme, avšak vy nám sdělíte, že potřebujete založit, uplatnit nebo bránit právní nárok; nebo (iv) namítáte-li zpracovávání na základě veřejného nebo oprávněného zájmu – na dobu, kterou potřebujeme k ověření vašeho požadavku; a (e) Smazání: Můžete požadovat smazání osobních údajů o vás, nejsou-li již potřebné pro účely, pro které jsme je shromáždili, odvolali jste svůj souhlas a neexistuje jiný právní důvod pro zpracovávání, podali jste odpor a neexistují převyšující oprávněné důvody pro zpracovávání, zpracovávání je nezákonné nebo je smazání potřebné pro splnění zákonné povinnosti.


Odpor: Máte právo podat odpor proti zpracovávání osobních údajů o vás ze závažných a oprávněných důvodů týkajících se vaší určité situace, kromě případů, kdy zákonná ustanovení toto zpracovávání výslovně umožňují. Navíc máte právo na odpor, jsou-li údaje o vás zpracovávány pro účely přímého marketingu.


Chcete-li uplatnit kterékoliv z těchto práv nebo zajímáte-li se o to, jak jsou zpracovávány vaše osobní údaje, použijte náš portál práv subjektů údajů dostupný [zde]. Pamatujte, že máte rovněž právo podat stížnost u dohlížejícího úřadu. Zejména u dohlížejícího úřadu členského státu vašeho pobytu, místa zaměstnání nebo místa, kde k případu, který je předmětem stížnosti, došlo.

Máte-li dotazy ohledně rolí a odpovědnosti různých členů skupiny John Deere, včetně toho, kde působí jako společní shromažďovatelé, kontaktujte inspektora ochrany údajů ("IOÚ"). Kontaktujte IOÚ také v případě, že se chcete dozvědět ujednání mezi členy skupiny Deere Group, kteří působí jako společní shromažďovatelé se společností John Deere. V případě společných shromažďovatelů můžete uplatnit svá práva ohledně a vůči každému z nich.

Kontaktní informace vašeho IOÚ jsou dostupné v oddílu 15 tohoto prohlášení.

8. Správa souhlasů

Pokud jsme vás požádali o poskytnutí vašeho souhlasu s používáním osobních údajů pro určitý účel, můžete odmítnout dát svůj souhlas a kdykoliv svůj souhlas odvolat, včetně toho, že nás budete kontaktovat použitím metod uvedených v oddílu 7 nebo 15. Zákonnost jakéhokoliv zpracovávání osobních údajů. ke kterému došlo před odvoláním vašeho souhlasu, nebude dotčena.

9. Přenos osobních údajů do jiných zemí

Z důvodů globální povahy našich činností se mohou někteří příjemci uvedení v oddílu 4 nacházet v zemích mimo Evropský hospodářský prostor (EHS), čímž není poskytnuta adekvátní úroveň ochrany údajů. Mezinárodní přenosy jsou prováděny do zemí, kde mají členové skupiny John Deere pobočky, včetně Indie a Spojených států amerických.

Některé země mimo EU jsou uznávány Evropskou komisí jako poskytující adekvátní úroveň ochrany údajů podle standardů EHS (seznam takových zemí je dostupný zde: http://ec.europa.eu/justice/data-protection/international-transfers/adequacy/index_en.htm. Pro přenosy z EHS do zemí, u nichž Evropská komise neuznává ochranu údajů adekvátní, učiníme adekvátní opatření jako závazná korporátní pravidla, standardní smluvní ustanovení schválená Evropskou komisí na ochranu osobních údajů, jiné platné mechanismy přenosu nebo za výjimečných okolností na základě přípustných zákonných odchylek. Přenosy třetím osobám se sídlem v těchto zemích se uskuteční pomocí přijatelného mechanismu přenosu dat, jako jsou závazná obchodní pravidla, standardní smluvní doložky přijaté Evropskou komisí na ochranu osobních údajů, osvědčení, schválené kodexy chování, ostatní platné mechanismy pro přenos nebo za výjimečných okolností na základě přípustných zákonných odchylek. Kontaktujte svého IOÚ použitím informací v oddílu 15 tohoto prohlášení, chcete-li obdržet kopii mechanismu.

10. Uchovávání údajů

Údaje budou uchovávány po dobu, kterou bude považovat za potřebnou pro splnění účelů uvedených v tomto prohlášení, nebo požadovanou platnými zákony. Kritéria stanovení doby uchovávání zahrnují:

 • Máme s vámi probíhající vztah;
 • Osobní údaje jsou požadované pro účely vypsané v oddílu 3 nebo
 • Platné zákony a předpisy po nás požadují uchovávání osobních údajů.

Může být po nás také požadováno uchovávat osobní údaje delší dobu, například v případě vedení sporu nebo obdržíme-li soudní předvolání, příkaz k prohlídce, soudní příkaz a jiný právní proces požadující po nás uchovávání osobních údajů. Údaje jsou uchovávány v souladu s naším plánem uchovávání záznamů a s platnými zákonnými ustanoveními. Podle našeho plánu uchovávání záznamů a platných zákonných požadavků smažeme anebo anonymizujeme osobní údaje, které již nejsou potřebné. Pro více informací nás kontaktujte použitím níže uvedených kontaktních informací.

11. Prohlášení třetích stran o ochraně soukromí

Toto prohlášení o ochraně soukromí se týká pouze zpracovávání osobních údajů společnosti John Deere a členů skupiny John Deere. Jiné webové stránky, které mohou být přístupné z této webové stránky nebo jejichž vlastnosti nebo funkce byly začleněny do online služeb, mají vlastní prohlášení o ochraně soukromí a směrnice. Naši nezávislí prodejci, dodavatelé a obchodní partneři mají také vlastní prohlášení o ochraně soukromí a směrnice. Doporučujeme vám seznámit se s prohlášeními o ochraně soukromí poskytnutými třetími stranami před poskytnutím informací nebo využitím nabídky nebo reklamy.

12. Fóra, recenze výrobků a ostatní veřejné oblasti

Naše webová stránka obsahuje fórum a jiné oblasti, kde můžete veřejně uvést recenze výrobků, komunikovat s ostatními a předložit mediální obsah. Před zveřejněním v těchto oblastech si pečlivě přečtěte platné "Podmínky používání". Veškeré informace, které uveřejníte, budou přístupné komukoliv s připojením k internetu, a jakékoliv osobní údaje, které vložíte do svého příspěvku, mohou být čteny, shromažďovány a používány ostatními. Například zveřejníte-li svoji e-mailovou adresu, můžete dostávat nevyžádané zprávy od třetích stran. Buďte opatrní při zveřejňování jakýchkoliv osobních údajů.

13. Žádosti o zaměstnání

Pokud jste podali žádost o zaměstnání u společnosti John Deere, vámi poskytnuté osobní údaje s vaší žádostí o zaměstnání budou obecně použity pro nábor a jiné interní účely oddělení lidských zdrojů. Pro více informací nahlédněte do globálního prohlášení o náboru zaměstnanců v nabídce "Informace specifické pro zemi nebo výrobek".

14. Změny tohoto prohlášení

Čas od času můžeme toto prohlášení o ochraně soukromí aktualizovat kvůli zohlednění nových nebo odlišných směrnic o ochraně soukromí. Provedeme-li změny tohoto prohlášení o ochraně soukromí, umístíme upozornění na naši domovskou stránku.

15. Jak nás kontaktovat

Kontaktujte nás, máte-li jakékoliv dotazy nebo poznámky k našim směrnicím o ochraně soukromí nebo prohlášení o ochraně soukromí. Můžete nás zastihnout online na R2PrivacyManager2@JohnDeere.com. Můžete nás kontaktovat e-mailem na:

John Deere GmbH & Co KG
Inspektor ochrany údajů
John Deere Str. 70
68163 Mannheim
Německo

Shromažďovatelé údajů zahrnují:

JMÉNO

KONTAKTNÍ INFORMACE

ODPOVĚDNOST

John Deere Gmbh & CO KG

John-Deere-Str. 70, 68163 Mannheim, Německo

 • Evropské centrály;
 • produkty a služby pro zemědělství a trávníky
 • prodej a marketing v oblasti EMEA
 • Online služby, datové služby a předplatná

John Deere Forestry Oy

Lokomonkatu 21, 33900 Tampere, Finsko

 • lesnické produkty a služby
 • prodej a marketing

John Deere Bank S.A., včetně jejích poboček a obchodních zástupců v Německu, Švýcarsku, Velké Británii a Španělsku

43 Avenue John F. Kennedy, 1855 Luxembourg, Lucembursko

finanční produkty a služby

John Deere Acceptances S.r.l.

Via Guiseppe di Vittorio 1, 20060 Wignate (Milán), Itálie

finanční produkty a služby

John Deere Solutions Réseau S.A.S.

23 Rue du Paradis, 45140 Ormes, Francie

finanční služby

John Deere Forestry, Ltd. (UK)

Carlisle Airport Industrial Estate Carlisle, Cumbria CA6 4NW, Velká Británie

prodej a marketing

John Deere Ltd. (VB)

Harby Road Langar, Nott’s. NG13 9HT, Velká Británie

prodej a marketing

John Deere Iberica, S.A. (Španělsko)

Bulevar John Deere, 2 CP: 28984, Parla (Madrid), Španělsko

prodej a marketing

John Deere Polska Sp. Z.o.o. (Polsko)

Ul. Poznanska 1b 62 – 080 Tarnowo Podgorne, Polsko

prodej a marketing

John Deere Forestry AS (Norsko)

Industriveien 27 N-2212 Kongsvinger, Norsko

prodej a marketing

John Deere Nederland B.V. (Nizozemsko)

Expeditiestraat 12, 5961PX Horst, Nizozemsko

prodej a marketing

John Deere Italiana S.r.L. (Itálie)

Via G. di Vittorio, 1 I-20060 Vignate (Milán), Itálie

prodej a marketing

John Deere Forestry Ltd. (Irsko)

Ballyknocken, Glenealy Co., Wicklow, Irsko

prodej a marketing

John Deere France S.A.S. (Francie)

Rue du Paradis, Ormes F – 45140 St. Jean de la Ruelle, Francie

prodej a marketing

Práva subjektu údajů

Práva subjektu údajů

Formulář pro stížnosti na ochranu soukromí

Formulář pro stížnosti na ochranu soukromí

kontaktní informace

kontaktní informace

       Privacy Manager
       Center for Global Business Conduct
       Deere  & Company
       One John Deere Place
       Moline, Illinois 61265-8098 USA
       PrivacyManager@JohnDeere.com 

      
Privacy Officer
John Deere Financial Limited
166-170 Magnesium Drive
CRESTMEAD QLD 4132

or

PO Box 1544
BROWNS PLAINS BC QLD 4118
Ph: 1-800-857-057
Fax:(07) 3802 3142
Email:23JDFinancial@JohnDeere.com
 
John Deere Limited - Head Office
166-170 Magnesium Drive
Deere  & Company
Crestmead, Queensland 4132, AUSTRALIA

Australia:
Free call: 1800 800 981 / Phone: +61 7 3802 3222
New Zealand:
Free call: 0800 303 100

ASIA: 

Privacy Manager
Office of Corporate Compliance
Deere & Company
One John Deere Place 
Moline, Illinois 61265-8098

PrivacyManager@JohnDeere.com

NORTH AMERICA:
Canada For John Deere Canada ULC
and all affiliates other than John Deere Financial:
Chief Privacy Officer
John Deere Canada ULC
P.O. Box 1000
Grimsby, Ontario, L3M 4H5
Phone:1-905-945-9281
Fax: 1-905-945-7311

For John Deere Financial:
Chief Privacy Officer
John Deere Financial
3430 Superior Court
Oakville, Ontario L6L 0C4
Phone: 1-800-321-3766
Fax: 1-888-446-1890

México/Centroamérica

Privacy Manager - Mexico
Alejandro Ortega
Blvd. Díaz Ordaz número 500
Colonia La Leona, Código Postal 66210
San Pedro Garza García, Nuevo León MEXICO

 

USA/Canada
Privacy Manager
Center for Global Business Conduct
Deere & Company
One John Deere Place
Moline, Illinois 61265-8098 USA

PrivacyManager@JohnDeere.com
 
LATIN AMERICA & CARIBBEAN:
      Industrias John Deere Argentina SA,
      E-Marketing Department,
      John Orsetti 481, (S2152CFA)
      Grenadier Baigorria,
      Province of Santa Fe – Argentina
 
EUROPE:
     

     John Deere GmbH & Co. KG
     Region 2 Sales & Marketing Center
     Datenschutzbeauftragter
     John-Deere-Straße 70
     68163 Mannheim, Germany

     Telephone: +49 621 829 - 01
     Fax:  +49 621 829-45-8300


     E-Mail: R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com

 

 
AFRICA:
Privacy Manager
Center for Global Business Conduct
Deere  & Company
One John Deere Place
Moline, Illinois 61265-8098 USA

PrivacyManager@JohnDeere.com

South Africa
Deere & Company European Office
Data Protection Officer
John-Deere-Strasse 70
68163 Mannheim, GERMANY
Phone: (0621)829-01
Fax: (0621) 829-45-8300
R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com
 
MIDDLE EAST – Near & Middle East:
      Deere & Company European Office
      Data Protection Officer
      John-Deere-Strasse 70
      68163 Mannheim, Germany
      Telephone: (0621) 829 - 01
      Fax: (0621) 829-45-8300 

      R2DataPrivacyManager2@JohnDeere.com
 
       Privacy Manager
       Center for Global Business Conduct
       Deere  & Company
       One John Deere Place
       Moline, Illinois 61265-8098 USA

       PrivacyManager@JohnDeere.com
 
AUSTRALIA & NEW ZEALAND:
       
Privacy Officer
John Deere Financial Limited
166-170 Magnesium Drive
CRESTMEAD QLD 4132
or
PO Box 1544
BROWNS PLAINS BC QLD 4118
Ph: 1-800-857-057
Fax:(07) 3802 3142
Email:23JDFinancial@JohnDeere.com
 
John Deere Limited - Head Office
166-170 Magnesium Drive
Deere  & Company
Crestmead, Queensland 4132, AUSTRALIA

Australia:
Free call: 1800 800 981 / Phone: +61 7 3802 3222
New Zealand:
Free call: 0800 303 100

Last Updated: May 25, 2018