Inteligentní ovládání ramen

Inteligentní ovládání ramen IBC

Společnost John Deere v roce 2013 představila inteligentní ovládání ramen (IBC) pro vyvážecí stroje. Se systémem IBC je ovládání ramena přesné, rychlé a snadné, protože obsluha se může zaměřovat více na ovládání drapáku než na pohyby kloubu ramena. Systém IBC byl představen pro harvestory v roce 2017. V harvestoru byl systém IBC přizpůsoben pracovnímu cyklu. Trajektorie a funkce ramena se automaticky přizpůsobuje pracovním fázím harvestoru.

Větší harvestory jsou k dispozici s ochranou harvestorové hlavice proti protočení.

Harvestory 1270G s harvestorovou hlavicí H425 a H424 a 1470G s harvestorovou hlavicí H425, jsou k dispozici s ochranou harvestorové hlavice proti protočení, pokud jsou vybavené systémem IBC 3.0 a otočnou a vyrovnávací kabinou. Tato kombinace nabízí ještě více funkcí, které při práci pomáhají obsluze stroje. Asistent posuvu kmenu pomáhá zastavit zpracování kmenu při posuvu směrem proti kabině a stroje a pomáhá obsluze najít takový způsob práce, při kterém nedojde k poškození stroje. Asistent řezání brání řezání směrem ke kabině. Tyto nové funkce pomáhají obsluze s prací, zlepšují provozuschopnost stroje a pomáhají udržovat stroj v dobrém stavu.

Zobrazeno Inteligentní ovládání ramen

Snadné a rychlé

Díky IBC je rameno velmi přesné a snadno se ovládá: obsluha ovládá špičku přímo místo ovládání nezávislých pohybů kloubu ramena. Levá minipáka ovládá vodorovný pohyb drapáku.

 

Zobrazeno Inteligentní ovládání ramen

Svislý pohyb

Pravá minipáka ovládá svislý pohyb drapáku.

 

Koncové tlumení v IBC

Elektrické koncové tlumení válce

Systém IBC je vybavený elektrickým koncovým tlumením všech pohybů hlavního ramena. Systém jemně tlumí pohyby dna válce, zastavuje silné rázové zatížení v koncových polohách.

Harvestor John Deere a stromy

Snadný

Systém IBC inteligentně ovládá použití nástavce v různých fázích. Díky tomu je práce mnohem snazší a poskytuje obsluze více času naplánovat další pohyb.

Část ramena harvestoru

Koncové tlumení

Koncové tlumení tlumí rázové zatížení konců válce a obsluha nemusí sledovat polohu ramena. Práce je plynulejší a konstrukce ramena a hydraulické válce déle vydrží.

Harvestor a stromy

Přesný

Rameno je velmi přesné a stabilní i při maximálním dosahu.

Harvestor a stromy

Rychlý

Když se harvestorová hlavice pohybuje ke stromu, pohybuje se automaticky do řezné výšky. Po skončení řezání, když je rameno zataženo dovnitř, harvestorová hlavice se automaticky přesune do procesní výšky.

Harvestor a stromy

Režim ve svahu

Špička ramena automaticky sleduje požadovanou trajektorii. Režim ve svahu upravuje trajektorii pro práci ve svahu.

IBC 3.0 přináší více automatizovaných funkcí do vyvážecích strojů

IBC 3.0 přináší více automatizovaných funkcí do vyvážecích strojů

S novou verzí IBC 3.0, se stisknutím tlačítka rameno automaticky přesune do polohy, ze které bylo při předchozím zatížení drapáku vzato – a to při nakládání i vykládání klád. Rameno lze také stisknutím tlačítka automaticky přesunout do přepravní polohy.

Harvestorové hlavice proti protočení

Harvestorové hlavice proti protočení

Asistent posuvu

Asistent posuvu

Asistent řezání

Asistent řezání