HD45XAdaptér

  • Šířka záběru 13,70 m
  • Šířka podávacího pásu 1200 mm
  • Rychlost dopravníkového pásu 72–228 m/min
  • Pohon dvojitých nožů s 2080 řezů/min
  • Délka stolu 1200 mm

Stálá výška strniště

Sečení plodin při stálé výšce strniště zlepšuje vkládání do sklízecí mlátičky, a proto se dosáhne lepší separace a čištění. Díky tomu se zajistí, že za sklízecí mlátičkou zůstane pouze rovnoměrně rozřezaná a rozmetaná sláma. To také usnadní strojům pro obdělávání půdy lépe připravit secí lože, což přispívá ke správnému ukládání osiva a nakonec i k vyšší klíčivosti.