Ochrana a péče

Analýza a příprava

Pomocí údajů z mapování výnosu z John Deere Operations Center™ v kombinaci s dalšími údaji, jsou-li k dispozici (odběr vzorků půdních živin, satelitní biomasa atd.), lze snadno vytvořit mapy proměnlivých dávek. Ty lze použít na postřikovači, rozmetači minerálních hnojiv nebo na cisternu na kejdu, pokud jsou vybaveny systémem HarvestLab. Můžete to udělat sami nebo s pomocí agronoma nebo specialisty na precizní zemědělství u místního prodejce. Pro mechanické pletí řádkových plodin se musíte ujistit, že máte správné naváděcí linie pro své nářadí. Toho lze nejlépe dosáhnout pomocí AutoPathas™, který poskytuje údaje o přesném umístění linií výsadby řádkových plodin, čímž se předejde případnému poškození.


john-deere-sprayer-specialist-with-customer

Provedení v poli

S hotovými mapami proměnlivých dávek můžete nastavit pracovní plán pro jednotlivá pole s naváděcími liniemi pro váš postřikovač, rozmetač nebo HarvestLab s cisternou na kejdu. Podrobnosti o úloze lze poslat přímo do postřikovače nebo cisterny. Pokud používáte tažený postřikovač nebo rozmetač, pošlou se do traktoru. Díky kompatibilitě ISOBUS se nastavení taženého postřikovače nebo rozmetače objeví na displeji traktoru ihned po jeho připojení. Když traktor vjede na pole, úloha se automaticky zobrazí na displeji. Řidič musí je potvrdit úlohu a může hned začít.

Pro mechanické pletí se nejlépe hodí nářadí vybavené automatickým naváděním, protože se bude řídit přesně vysázenými řádky zaznamenanými secím strojem.

Technologie mi pomáhají snižovat dopady postřiku.

spravce-farmy-v-dansku
Mathias Truel
Mørup Agro, Business Manager


Řešení pro chytré zemědělství

Prohlédněte si různá řešení a klikněte na technologii, abyste zjistili, jak vám může pomoci.

Příběhy zákazníků

Řízení přesného pletí

Řízení přesného pletí

Daniel Sous na jihozápadě Francie využívá službu John Deere Operations Center™ a její propojení s více než 200 softwarovými produkty třetích stran k přizpůsobenému lokálnímu odstraňování plevele.

Cílená aplikace kejdy zvyšuje výnosy pšenice

Cílená aplikace kejdy zvyšuje výnosy pšenice

Cílená aplikace dusíkatých hnojiv na pšenici s pomocí technologie blízké infračervené spektroskopii (NIRS) může zvýšit výnosy až o 5 %. Holger Huffelmann vysvětluje nastavení a možnosti technologie NIRS.