Connected SupportŘešení pro precizní zemědělství (AMS)

  • Více času na poli, méně prostojů
  • V případě problému: rychlejší diagnostika a opravy díky online připojení stroje
  • Detekce určitých závad stroje ještě před tím, než způsobí škody
  • Dálková podpora pro stroje a nářadí, optimalizace vždy, když je potřeba
Tisk

Maximální využití doby provozuschopnosti

Začínejte každý pracovní den s dobrým pocitem, že se o vás a vaše stroje starají vysoce zkušení a školení odborníci.

Prodejci John Deere mají přístup k několika unikátním nejmodernějším dálkovým nástrojům pro získávání podpory, které vám pomohou zvýšit výkon stroje a maximalizovat jeho provozuschopnost. Většina našich strojů je z výroby vybavena pětiletou dobou připojení JDLink a níže popsanými nástroji, které jsou poskytovány bezplatně. Začít můžete tak, že požádáte prodejce o pomoc s výběrem takové smlouvy o poskytování služeb FarmSight Services, která vám bude nejvíce vyhovovat, a dále pak tím, že ji odsouhlasíte.

Vzdálený přístup k displeji

Vzdálený přístup k displeji umožňuje specialistovi prodejce připojit se k displeji v kabině a pomoci vám s nastavením, optimalizací výkonnosti nebo řešením problému vašeho stroje a také nářadí ISOBUS. Nemusíte čekat na návštěvu technika na místě, nýbrž těžíte z okamžité pomoci, aniž byste museli hradit cestovní náklady.

Vzdálené připojení Service Advisor

Vzdálené připojení Service Advisor umožní prodejci ověřit a zajistit instalaci nejnovějších aktualizací softwaru, na požádání číst diagnostické kódy závad nebo provádět záznam chyb diagnostiky rychleji a efektivněji než při návštěvě pole.

Výstražná upozornění

Naše nejnovější unikátní funkce výstražných upozornění je založena na softwarových algoritmech, které dokážou předvídat určité blížící se problémy dříve, než začnou mít negativní vliv nebo působit škody. Informace o diagnostice a opravách se generují automaticky, takže servisní technici prodejce mohou reagovat rychleji a významně tak snížit doby prostojů.

Monitorování technického stavu stroje

Kódy potenciálních závad stroje z přístrojové desky stroje se zobrazují vašemu prodejci v reálném čase. To umožňuje specialistovi na dálkový servis reagovat a pomoci vám s řešením veškerých problémů mnohem rychleji než dříve.