Connected SupportTechnologie precizního zemědělství

Maximalizujte dobu bezporuchového provozu stroje:
Začněte svůj pracovní den s klidem na duši, že je o vás a vaše stroje postaráno kvalifikovaným a zkušeným specialistou na servis na dálku.

Připojená podpora

Prodejci John Deere mají přístup k několika unikátním nejmodernějším dálkovým nástrojům, jako je Expert Alerts pro poskytnutí moderní podpory, které vám pomůže zvýšit výkon stroje a maximalizovat jeho provozuschopnost. Většina našich strojů je z výroby vybavena pětiletou dobou připojení, abychom našim prodejcům dali k dispozici zde uvedené nástroje, pokud jste k tomu dali váš souhlas.

Připojená podpora

Podpora nastavení stroje na dálku

Nástroj vzdáleného přístupu k displeji výrazně sníží dobu nastavení vašeho stroje, protože umožní odborníkovi prodejce připojit se k displeji kabiny a pomoci vám s nastavením. Odborníkovi prodejce také umožňuje poskytnout vám podporu pro zlepšení výkonu a celá komunikace s vaším prodejcem bude daleko snazší v případě, že narazíte na problémy, které by mohly ohrozit provozuschopnost traktoru.

Připojená podpora

Školení při předání stroje

Školení řidičů u vašeho prodejce. Dozvíte se na něm o hlavních funkcích vašeho stroje a o tom, jak s jeho pomocí pracovat co nejefektivněji.

Připojená podpora

Monitorování stroje na dálku

Specialisté prodejce na dálku sledují pracovní podmínky vašeho stroje prostřednictvím nástrojů John Deere Connected Support, jako jsou služby Expert Alerts a Ovládací panel stroje. Pokud nástroje ukazují, že se na stroji něco porouchalo, budete neprodleně kontaktováni proaktivní podporou nezbytnou k minimalizaci rizika odstávky.

Připojená podpora

Upozornění Expert Alerts

Naše nejnovější unikátní funkce výstražných upozornění Expert Alerts je založena na softwarových algoritmech, které dokážou předvídat určité blížící se problémy dříve, než začnou mít negativní vliv nebo působit škody. Informace o diagnostice a opravách se generují automaticky, takže servisní technici prodejce mohou reagovat rychleji a významně tak snížit doby prostojů.