Klid v duši díky ROZSÁHLÝM ZÁRUKÁM na váš lesnický stroj

Těžební stroj v lese

Jednou z hlavních zásad vývoje lesnických strojů ve společnosti John Deere Forestry byla vždy vysoká kvalita. Tato zásada se mimo jiné odráží v dlouhé provozuschopnosti strojů. Náročné lesní podmínky však mohou představovat výzvu i pro ten nejspolehlivější stroj. A stroje se mohou potýkat s různými neočekávanými technickými problémy.

John Deere Forestry nabízí nejkomplexnější možnosti záruky na trhu: standardní a prodloužené záruky.

Standardní záruky

Všechny nové stroje vždy podléhají standardní a konstrukční záruce poskytované výrobcem. Standardní záruka platí první rok nebo 2 000 hodin. Standardní záruka se vztahuje na vady materiálu a zpracování všech komponentů základního stroje, s výjimkou spotřebního materiálu a opotřebitelných dílů.

Ve společnosti John Deere věříme v kvalitu našich strojů; jako doklad kvality proto nabízíme ty nejlepší konstrukční záruky na trhu. Konstrukční záruka je nedílnou součástí našich strojů již po dvě desetiletí, – tedy nejdéle na trhu! Záruka se vztahuje na celou konstrukci základního stroje: přední a zadní rám, odlitek středního kloubu, rám kabiny, hlavní sloup jeřábu se základnou a hlavní rameno. Konstrukční záruka platí po dobu prvních 36 měsíců nebo 10 000 hodin provozu stroje. Konstrukční záruka se vztahuje na vady materiálu a zpracování výše uvedených dílů.

Standardní a konstrukční záruky jsou vždy součástí vašeho nového stroje. Záruky jsou platné, pokud byl dodržen program údržby stanovený výrobcem a údržba byla zdokumentována. Pokud je ke stroji uzavřena servisní smlouva, jsou tyto požadavky splněny automaticky!

Krytí prodlouženou zárukou

Pokud máte ke svému stroji uzavřenu servisní smlouvu, máte možnost získat pro svůj stroj rozšířenou záruku. Díky rozšířené záruce můžete zůstat klidní i po vypršení standardních záruk. Existují tři typy prodloužené záruky. Záruky lze zakoupit ke stroji samostatně nebo lze zakoupit kombinaci záruky na základní stroj se zárukou na harvestorovou hlavu.

Komplexní krytí pro celý základní stroj prodlužuje standardní záruku na základní stroj, a to do konce platnosti servisní smlouvy. Komplexní krytí zahrnuje komponenty stroje, kromě spotřebního materiálu a opotřebitelných dílů.

Druhý typ prodloužené záruky se vztahuje na hnací ústrojí a hydraulické systémy. Hnací ústrojí a hydraulické systémy jsou dvěma nejdůležitějšími komponenty při provozu lesnického stroje, na které lze zakoupit záruku. Rozšířená záruka na hnací ústrojí se vztahuje na motor, spojku, převodovku, kardany, podvozky, nápravy a konce kol. Rozšířená záruka na hydraulický systém se vztahuje na čerpadla, hnací motor, nádrž hydraulického oleje, chladič a válce.

Třetím typem rozšířené záruky je záruka na harvestorovou hlavu. Tato záruka se vztahuje na hlavní rám ’harvestorové hlavy, výklopný rám, ovládací prvky, hydraulické ventily, hydraulické válce, motory posuvu, ramena válců posuvu, na řeznou jednotku (kromě motorů) a na zařízení pro měření délky (kromě snímačů).

Mějte na paměti, že na všechny originální náhradní díly John Deere platí záruka až jeden rok, bez omezení provozních hodin, pokud instalaci provádí kvalifikovaný technik společnosti John Deere; na díly instalované kýmkoli jiným platí záruka 6 měsíců bez omezení provozních hodin. Tato záruka na servisní díly je vždy součástí originálních dílů John Deere. Záruky se nevztahují na spotřební díly.

Kolové lesnické stroje John Deere jsou vysoce kvalitní, úsporné a produktivní. Díky servisní smlouvě TimberCare, prodlouženým zárukám a originálním náhradním dílům a olejům můžete zůstat v klidu a soustředit se na důležité věci. Pokud se něco stane, postaráme se o to bez nečekaných nákladů a dlouhých prostojů! 

TYPY ROZŠÍŘENÉ ZÁRUKY JSOU
• Komplexní krytí
• Krytí hnacího ústrojí a hydraulického systému (zahrnuto v komplexním krytí)
• Krytí harvestorové hlavy

Všechny tyto záruky jsou vydávány výrobcem.

Přečtěte si více o zárukách >

 


Text: Antti Ketvell