Vývoj nového lesnického stroje vyžaduje vášeň a vytrvalost.

Vedoucí konstrukčního týmu Aki Pyykkö

Vedoucí konstrukčního týmu Aki Pyykkö

Produktizace nové řady lesnických strojů je vícefázový proces, který trvá přinejmenším několik let. Pohled do zákulisí inženýrské práce odhaluje tým, který se inspiruje řešením problémů, je zapálený pro svou práci a neodrazuje ho ani fakt, že výsledky své snahy uvidí až za několik let. 

Vývoj nové řady lesnických strojů začíná ihned po uvedení předchozí. Trvá však dlouho, než se dostane na místa těžby dřeva. Jádrem inženýrské práce jsou neustále se vyvíjející potřeby zákazníků. Nezbytné informace společnost John Deere shromažďuje z mnoha zdrojů, především od svých zákazníků a obsluhy strojů, s nimiž manažer pro výrobní technologii Timo Laitinen a vedoucí konstrukčního týmu Aki Pyykkö komunikují osobně nebo pomocí zákaznického rozhraní.

Zákazníci po celém světě mají stále nové požadavky a jsou nevyhnutelně velmi odlišné. Určité trendy však převládají bez ohledu na trh. “Pro majitele stroje na prvním místě vždy zůstává výkon. V dnešní době však mít stroj, který funguje, nestačí. Přichází uvědomění, že dobré podmínky pro obsluhu rovněž přispívají k vyššímu výkonu stroje,” říká Laitinen.

Zlepšení použitelnosti stroje a pracovních postupů je trendem, který inženýři řeší na rýsovacím prknu z mnoha úhlů. Severní Evropa má dlouhou tradici v oblasti dobrých pracovních podmínek a ergonomie jako takové, ale také vysoce vyladěné výrobní systémy Jižní Ameriky vyžadují, aby pracovník obsluhy měl ty nejlepší možné podmínky.

Od projektování přes testování až po výrobu

Ve společnosti John Deere každoročně schvalovaný plán portfolia spouští vývoj nové řady lesnických strojů. V současné době probíhá nový přezkum, který by se měl dokončit na přelomu desetiletí.

“Do té doby je situace docela jasná,” Laitinen poznamenává. Některé projekty přijaté k vypracování mají zásadní význam pro rozvoj a přinesou na trh zcela novou technologii. Proto je také výrobní cyklus delší.

“Návrh nových funkcí stroje vyžaduje čas pro vývoj i testování konstrukce a řídicího systému,” vysvětluje Pykkö.

Tvorba nové řady lesnických strojů vyžaduje soudržnou týmovou práci. Tým pro konstrukci lesnických strojů, energetických systémů a převodovky se skládá ze 23 členů a vede ho Timo Laitinenem, který celý proces udržuje v chodu a dohlíží na plnění cílů. Vedoucí týmu Pyykkö má na starosti projekt vývoje harvestorů a je spolu s týmem odpovědný za praktickou implementaci. Vedle strojních inženýrů jsou součástí projektového týmu konstruktéři rámů, energetických systémů a elektroinženýři, stejně jako specialisté na hydrauliku a automatizaci, bez kterých se neobejde implementace žádného dílčího projektu.

Fáze vymezení projektu trvá jeden až dva roky. Během tohoto období jsou kriticky přezkoumány veškeré nové potřeby zákazníků.

 

"Mít stroj, který funguje, nestačí. Přichází uvědomění, že dobré podmínky pro obsluhu rovněž přispívají k vyššímu výkonu stroje."
- Timo Laitinen -

 

Engineering Manager Timo Laitinen

Pracovníci obsluhy hrají klíčovou úlohu 

Lesnické stroje John Deere se dostávají do různých prostředí s odlišnými podmínkami, které ovlivňují zatížení strojů a způsob jejich použití. Konstrukce musí zohledňovat faktory, jako jsou teplota, strmost terénu, druhy dřeva, jejich hmotnost a různý sortiment.

Ještě důležitější než prostředí je, kdo stroj řídí. Extrémní příklady lze nalézt na každém trhu: někteří pracovníci obsluhy se velmi dobře starají o stroj a při vstupu do kabiny si dokonce sundávají boty; jiní poprvé myslí na údržbu až ve chvíli, kdy nejde nastartovat motor.

“Největší rozdíly v provozních návycích lze pozorovat mezi uživateli s odlišným zázemím, školením, zkušenostmi a preferencemi,” poznamenává Laitinen. Úroveň výcviku pracovníků obsluhy se značně liší, a výcvik dokonce nemusí být dostupný všude. Mnoho modelů je založeno spíše na osobních preferencích nebo zakořeněných návycích než na technických apsektech. 

“Klády se mohou opřít o čelo, čímž ho zatíží, nebo se opřou o zem a zatíží drapák. Musíme vzít v úvahu obě možnosti.”

Motivace cestou i cílem 

Když vidíte výslekdy své práce pouze jednou za několik let, potřebujete dodatečnou motivaci. Co je na konstruování nových lesnických strojů nejlepší?

“Ano, definitivně jsem pro tuto práci zapálený. Rád se dívám na věci z různých úhlů a studuji plány nebo 3D modely. ’Je to tak úchvatné,” dodává Pykkö.

Laitinen spatřuje řadu motivačních faktorů pro sebe i své podřízené. Mnohé motivuje především technologicky vyspělý produkt, jehož dokončení není jediným cílem. Řešení problémů a průběžné učení jsou stejně přínosné.

“Nejdůležitější je samozřejmě dokončení produktu a zpětná vazba od zákazníků, ale to nemusí přijít ani po letech práce. Když se to konečně stane, už z toho nemusíte být tak nadšení, protože se pravděpodobně věnujete novým projektům. Podle mého názoru je nejpřínosnější fáze vymezení projektu: dohoda na tom, co musí být provedeno,” říká Laitinen.

Přečíst celý článek


TEXT: ANNE KASTARINEN, FOTO: JOHN DEERE