Školení užívání stroje zajišťuje spolehlivý start pro zákazníka.

timo-aikala-johnny-granvik-emil-granvik

Nový lesnický stroj v místě těžby je vždy velkou událostí. Ať už se jedná o první lesnický stroj John Deere pro nového zákazníka, nebo další nákup strojů pro těžařskou společnost, která značce již dlouhodobě důvěřuje, úspěšný uživatelský zážitek a produktivita je výsledkem odborného školení poskytovaného společností John Deere.

Příjezd každého nového lesnického stroje John Deere vyrobeného v Joensuu na místo těžby je významnou událostí, kterou nelze odbýt uspěchaným nasazením stroje do provozu. Může se jednat o první stroj John Deere pro nového zákazníka, o další nákup poskytovatelem služeb, který zelené stroje používá po desetiletí, nebo cokoli mezi tím. Jedna věc, kterou mají všichni společnou, je, že první těžba dřeva začíná za doprovodu regionálního školitele pro lesnické stroje John Deere.

Nový stroj ve známé podobě  timo-aikala-johnny-granvik

Granvikin Metsätyö Oy podniká v oblasti těžby dřeva již více než čtyři desetiletí a společnost John Deere již dobře zná. V současné době má sedm těžebních řetězců a hlavní značkou je pro něj jednoznačně John Deere. “V minulém roce dorazilo pět nových sklízecích mlátiček John Deeres; nejnovější je tato řezačka 1170G s harvestorovou hlavou H424,” uvádí generální ředitel Johnny Granvik.

Je skutečně nezbytné absolvovat školení, když jste se značkou obeznámeni? Nejde jednoduše usednout do stroje a pustit se do těžby dřeva? “Stroje jsou opravdu připraveny na okamžité zahájení práce, ale my musíme provést konečné doladění. Nastavili jsme nové stroje tak, jako by se co nejvíce podobaly našim ostatním strojům. Pracovníci obsluhy, kteří jsou na ně zvyklí, tak mohli začít pracovat s novými stroji mnohem snadněji,” poznamenává Granvik.

Jemné doladění nebo kompletní prohlídka

V tomto případě jde konkrétně o doladění nového stroje, integraci systému TimberMatic Maps se stávajícími uživatelskými službami a ukázku nových funkcí. Regionální školitel Timo Aikala nainstaloval druhé měřicí kolo na harvestovou hlavu a zkalibroval správné její hydraulické tlaky. S nabroušenými noži připravenými na práci se stroj může přesunout do lesa, kde se provede definitivní seřízení a kontrola kalibrace měřicího zařízení. “Zákazníci, kteří již lesnické stroje John Deere používali, obvykle chtějí, aby nový stroj měl stejné funkce a pohyby jako ten předchozí. Předvádíme také stroj, abychom upozornili na jakékoli změny oproti předchozímu modelu. To obvykle zabírá okolo tří hodin. Poté je stroj připraven k těžbě dřeva, vysvětluje,” Timo Aikala.

"S novými zákazníky společnosti John Deere prohlédneme důkladně celý stroj – po technologické stránce i různá nastavení a funkce."
- Timo Aikala -

“S novými zákazníky společnosti John Deere prohlédneme důkladně celý stroj – po technologické stránce i různá nastavení a funkce.” “Vyžaduje to více času, zejména řezačka. Je dobré zarezervovat druhý den školení na pozdější datum, abychom se také mohli věnovat případným problémům, na které  se během práce přišlo.”

I malé změny dělají rozdíl

Tony Rintala, který pracuje jako dodavatel pro Granvik, je příkladem novějšího zákazníka. Společnost Rintala také zná značku John Deere podle předchozích vyvážecích strojů,  jedná se však o první vyvážecí stroj John Deere 1510G, který byl zakoupen jako zcela nový. “Najezdil jsem s tím posledním 11 000 hodin; za tu dobu se může změnit spousta věcí. Takže i když byl nový stroj povědomý a já samozřejmě věděl, jak se ovládá, bylo dobré projít celý stroj se školitelem a aktualizovat své znalosti,” říká Rintala. Školitel má také nejnovější informace o technologických detailech, které se mohly aktualizovat na dodaném stroji; ty jsou podstatné pro pracovníka obsluhy, aby si je byla vědoma.

Takřka přímo do práce  tony-rintala-timo-aikala

Náplň školení se liší podle individuálních potřeb zákazníka a zahrnuje také praktická technická opatření, která by se měla provést pouze za účasti zákazníka na místě při předání stroje.

První ověřovací měření je dokončeno a výsledek je kladný, 0,79 %. To vyvolává nadšený údiv: “Přicházejí z výroby s nepředstavitelnou přesností,” říká Eemil Granvik, zodpovědný za údržbu v Granvikin Metsätyö. To zdůrazňuje užitečnost důkladného testování ve výrobním závodě. Johnny Granvik souhlasí, že připravenost stroje je na vysoké úrovni. “U těchto strojů se musí doladit jen velmi málo věcí. Měření a barevné značení bylo opravdu přesné. A celkově vzato, první seznámení s tímto strojem je velmi pozitivní,” říká Granvik, když se Timo Aikalem vydávají pokácet několik desítek kmenů v porostu tvořeném převážně jedlemi.

Dobrý začátek zaručuje výhodu pro všechny

Nakonec je čas vyplnit a podepsat zprávu o ukončeném školení užívání nejnovějšího lesnického stroje John Deere ve společnosti Granvikin Mets’tyä. Timo Aikala, který působí jako regionálním školitel společnosti John Deere již devět let, pracoval s lesnickými stroji již dlouho předtím. Říká, že školení přináší jasné výhody pro společnou budoucnost zákazníka a stroje. “Během školení se ujišťujeme, že stroj funguje tak, jak má. Rovněž dbáme na to, aby byl pracovník obsluhy s novými funkcemi spokojen, aby je bylo možné využívat co nejefektivněji,” vysvětluje Timo. Zákazníci rovněž mohou vyslovit jakékoli návrhy na zlepšení, které se zohlední v budoucnu. “Nejdůležitější je, aby zákazník mohl rychle zahájit práci na stroji v terénu. ’Timo Aikala uzavírá,” že takový přístup přináší výhody oběma stranám. Johnny Granvik souhlasí a netají se svou spokojeností s výkonem zelených lesnických strojů: “Není to snadné najít něco, co by se na stroji mohlo zlepšit.”