Výsadba sazenic pro lepší budoucnost

Mechanizovaný secí stroj

Zdravý lesní ekosystém je pro zdravou planetu nezbytný. Lesy regulují klima, dešťové modely a povodí a mají zásadní význam pro zásobování kyslíkem a čistou vodou. Se zvýšeným zaměřením na environmentální udržitelnost se zvyšuje využití dřeva pro palivo, vlákna a dřevařské výrobky.

Zdravé a udržitelně obhospodařované lesy mohou poskytovat nekonečnou nabídku paliva, vláken a dřevařských produktů. Dřevo je dnes jediným obnovitelným stavebním materiálem a environmentální přínosy dřevěné konstrukce si získávají uznání. Ocelový kolík vyžaduje ve srovnání s tradičním dřevěným kolíkem 21krát více energie na výrobu a vypustí 15krát více oxidu siřičitého do atmosféry. Výroba betonu generuje až 3krát více oxidu uhličitého, oxidu uhelnatého a uhlovodíků ve srovnání s výrobou dřeva.

Větší zaměření na lesní hospodářství

S rostoucím významem, který má globální lesnický průmysl pro dekarbonizaci atmosféry, a s cílem pomoci zákazníkům z globálního lesnictví uspokojit rostoucí poptávku po udržitelných a nákladově efektivních dřevařských produktech, společnost John Deere Forestry přesunula své strategické zaměření z lesnictví na celý systém lesnické produkce. U společnosti John Deere to není nic nového, protože náš zemědělský tým úspěšně využil možnosti vyvinout řadu produktů založených na technologiích, které výrazně zlepšily zemědělský výnos a efektivitu při současném snížení vstupních nákladů pro zemědělce.

Při uplatnění tohoto holistického uvažování na lesnický průmysl bylo zřejmé, že v segmentu lesního hospodářství došlo v posledních čtyřech desetiletích k výraznému zlepšení produktivity, efektivity a bezpečnosti díky mechanizaci. Lesní těžba prošla významnou transformací, ale lesnictví je oblastí celkového systému lesnické produkce, která prodělala mnoho změn.

Při dalším zkoumání s odběrateli a majiteli lesů po celém světě bylo zřejmé, že kvůli zvýšené urbanizaci je stále obtížnější přilákat a udržet lesnické pracovníky pro pracovní místa s vysokým podílem lidské práce, která se obvykle nacházejí v lesnictví. V některých regionech, zejména v těch, které zažily vyšší než normální ztráty v důsledku změny klimatu (lesní požáry, napadení hmyzem, sucho atd.), jsou lesnické činnosti natolik omezeny nedostatkem pracovních sil, že vyvíjejí značný tlak na udržení výjimečné historie udržitelného řízení lesního ekosystému.  

Kromě našeho závazku neustále zlepšovat udržitelnost, jsme viděli příležitost využít své zkušenosti s mechanizovanou lesní těžbou a rozvojem precizní přípravy půdy, technologie výsadby a postřiku pro zemědělství a uplatnit ji na lesní hospodářství.  

Brazilské lesy jako výchozí bod

Jako u všech významných změn je nutné někde začít. Při diskusích se zákazníky lesů po celém světě jsme viděli dobrou příležitost spolupracovat s brazilským lesnickým průmyslem především proto, že mají velmi organizované lesnické činnosti, jejich výsadba lesnické infrastruktury je dobře definována a jejich lesy mají velmi krátkou dobu obnovy, což nám poskytuje rychlou zpětnou vazbu o pozitivních a potenciálních negativních dopadech mechanizovaného pěstování půdy. Kromě toho bylo dosaženo značného “zlepšení” brazilského lesnického průmyslu pro mechanizovaná lesnická řešení, která jim pomohou v příštím desetiletí zvládnout rozšiřování ploch plantáží eukalyptu.

Podle nejnovějšího průzkumu brazilského průmyslu zpracování stromů (Ibá, leden 2022), brazilské lesnické odvětví zasadí více než jeden milion sazenic denně a má 9,5 milionu hektarů produktivních lesů. Kromě významných investic do udržitelně obhospodařovaných produktivních lesů vybudoval brazilský lesnický průmysl dalších 6 milionů hektarů domorodých lesů, které jsou určeny výhradně na ochranu a jako přirozené prostředí pro původní druhy.

Mechanizovaná výsadba jako řešení problémů?

S využitím procesů zaměřených na zákazníky, které vyvinul tým John Deere Ag Advanced Marketing, jsme zmapovali celý výrobní systém silvikultury a zaměřili se na oblasti, kde zákazníci čelili největším problémům. Také jsme se zaměřili na to, kde zákazníci mají největší příležitosti ke zvýšení produktivity a efektivity. Porovnáním výzev a příležitostí jsme rychle zjistili, že mechanizovaná výsadba představuje pro brazilské zákazníky jednu z největších příležitostí, jak se vyrovnat s výzvami, kterým čelí.

Sestavili jsme malý, vysoce talentovaný tým, který svedl dohromady lidi se zkušenostmi v oblasti rozvoje lesního hospodářství, zemědělství a stavebnictví. V úzké spolupráci se zákazníky se tomuto týmu podařilo rychle vytvořit koncepci mechanizovaného sázecího stroje, která byla původně odeslána k testování zákazníkem na začátku roku 2020. Globální pandemie bohužel zastavila naše testování a my jsme museli během pandemie znovu sestavit naše úsilí na základě velmi omezené zpětné vazby od zákazníků.

Slibné výsledky testu

Po zrušení globálních cestovních omezení se nám podařilo obnovit testování v terénu. Představili jsme koncepci mechanizovaného sázecí stroje mnoha nadšeným zákazníkům na lesnické výstavě Florestal 2022 v TrêLagoas, Mato Grosso do Sul, Brazílie, v květnu 2022.

Mechanizovaný secí stroj v současné době prochází dalším testováním prováděným zákazníkem. Počáteční zpětná vazba je velmi příznivá a my jsme na cestě ke splnění požadavku zákazníka, abychom mohli vysadit jeden hektar lesa za hodinu a výrazně snížit manuální práci přibližně o 90 %. Abychom těchto výsledků dosáhli, integrovali jsme několik technologií přímo využívaných v zemědělství, jako je automatizované plánování tras a řízení, které zjednodušují provoz stroje a zlepšují celkovou kvalitu výsadby.

Trvalý rozvoj zdravějších lesů

Mechanizovaný sázecí stroj je určen k přizpůsobování různým druhům a je určen k použití na různých trzích s lesnickými produkty po celém světě. Sázecí stroj je umístěn na podvozku vyvážecího traktoru 1510G, který je sériově vyráběn v továrně Joensuu ve Finsku. Výkon a ergonomie modelu 1510G poskytují špičkovou platformu pro řešení v oblasti pěstování plodin, která společnost Deere vyvíjí.

Mechanizovaná výsadba je pouze začátek; díky využití zemědělských technologií existují další příležitosti ke zvýšení produktivity a účinnosti při současném snížení vstupních nákladů pro majitele lesů. Nově se rozvíjející technologie, jako je nedávno představený systém John Deere See and Spray™ mají významný potenciál k dalšímu snižování nákladů na lesnické činnosti a zároveň ke zlepšování zdraví lesa.   

Budoucnost lesa vypadá každý den slibněji.

 


TEXT: MATTI TARKKA & RICHARD LAWLER, FOTO: JOHN DEERE