JDLinkTechnologie precizního zemědělství

  • Telemetrický systém JDLink John Deere
  • Vizualizujte a porovnávejte data výkonu strojů ve vašem strojovém parku John Deere, nebo dokonce i mezi různými Operačními středisky John Deere.

Efektivní náhled na data stroje v reálném čase

Data stroje v reálném čase ukazují výkon stroje a umožňují tak jeho optimalizaci. Kromě dat stroje (např. spotřeba paliva nebo zatížení motoru), jsou kdykoli a kdekoli k dispozici v reálném čase i pozice celého strojového parku.

Díky diagnostickým kódům potíží vašich strojů John Deere je možné v reálném čase dělat proaktivní údržbu i za chodu. Tato pomoc může výrazně snížit náklady na údržbu vašeho stroje.

Machine Analyzer

Machine Analyzer

Aplikace Machine Analyzer vizualizuje data zaznamenaná vašimi stroji.

Zemědělská data z displejů strojů John Deere

John Deere používá vlastní datový formát pro synchronizaci zemědělských dokumentačních dat s Operations Center v reálném čase*. Operačnímu středisku je datový balíček odesílán každých 30 sekund. Tato synchronizace umožňuje živé sledování postupu práce v mobilní aplikaci Operations Center Mobile. Synchronizace dokumentačních dat v reálném čase je možná díky našim displejům 4. generace – tyto displeje jsou integrovány ve strojích John Deere a je možné je využít jako univerzální řešení pro další značky strojů.