HarvestLab 3000Technologie přesného zemědělství

 • Blízká infračervená spektroskopie (NIR) analyzuje různé složky ve sklízených plodinách, siláži nebo kejdě (jeden snímač, tři aplikace)
 • Umožňuje automatizované nastavení délky na základě obsahu sušiny (sklizeň plodiny)
 • Analýza složek nejen během plnění, ale také během aplikace (kejda)
 • Použití laboratorní jednotky ve skladu nebo v kanceláři umožňuje přesné dávkování krmiva a zlepšuje zdraví dobytka.

Jeden snímač – tři aplikace

Rozbalit všeSbalit vše

Jeden snímač – tři aplikace

Jeden snímač – tři aplikace

Systém HarvestLab 3000 byl vyvinut a patentován ve spolupráci s firmou Carl Zeiss a využívá blízké infračervené (NIR) spektroskopie za účelem analýzy různých složek sklízených plodin, siláže nebo kejdy. Technologie byla již v roce 2009 certifikována organizací Deutsche landwirtschafts gesellschaft (DLG) pro analýzu sušiny kukuřičné siláže se zanedbatelnými odchylkami v rozmezí 0,67 a 1,85 %. Naše kalibrace byly dále zlepšeny a každý rok bylo přidáváno stále více vzorků z různých typů plodin/kejdy, odrůd/krmiv a regionů.

Nový hardware HarvestLab 3000 reflektuje moderní technologie a opírá se o miliony hodin zkušeností z provozu na poli. Snímač je nyní schopen zlepšit přesnost rozsahu o 12 % širšího spektra vlnových délek a zajistí více než 4 000 měření za vteřinu. To se běžně rovná zhruba 1 milionu měření na náklad. To vám za chodu dokáže zajistit nikoliv jen náhodný vzorek, nýbrž statisticky spolehlivá data. Chyby, které se obvykle vyskytují během manuálních sběru vzorků, například vystavení kyslíku nebo horku během doby než vzorek dorazí do laboratoře, jsou zde zcela eliminovány. V neposlední řadě se data zobrazují a lokálně zdokumentují v reálném čase. To obsluze umožňuje upravovat nastavení a automatizovat optimalizaci stroje přímo na poli bez toho, aniž by musela čekat několik hodin či dní na výsledky z laboratoře.

Sklízecí řezačka

Sklízecí řezačka

Vlhkost plodin se může lišit na jednom poli až o 20 %, což vyžaduje pro zajištění ideálního udusání bez vzduchových kapes při různých délkách řezanky. Za účelem automatického nastavení délky řezu v závislosti na obsahu sušiny lze sklízecí řezačku John Deere vybavit systémem HarvestLab 3000. Automatické úpravy poměru silážního inokulantu pomáhají optimalizovat fermentaci a ušetří až 10 % silážních aditiv.

Mimo sušiny můžete také v reálném čase získat vysoce přesné hodnoty dusíkatých látek, škrobu, hrubé vlákniny, NDF, ADF, cukru a popelovin. To umožní fakturovat nebo nakoupit sklízenou plodinu na základě její kvality, nikoli kvantity. Díky zobrazení a srovnání všech lokálních dat dokumentace v Operačním středisku John Deere můžete učinit rozhodnutí týkající se výběru odrůdy a péče o plodiny, která budou založena na faktech. Během období mimo sezónu se můžete profesionálně připravovat na ještě úspěšnější sezónu příští.

 • Automatické nastavení délky řezu na základě obsahu sušiny pro vyšší hustotu utužení a kvalitu siláže
 • Přesné dávkování silážního inokulantu pro optimální fermentaci
 • Pokud jde o volbu odrůdy pro následující sezónu, rozhodujte se na základě informací
 • Informace o složkách lze vytisknout přímo v kabině

Manure Sensing – inteligentní distribuce organické výživy

Manure Sensing – inteligentní distribuce organické výživy

Kejda je organické hnojivo bohaté na živiny. Dosud byl však úspěch organického hnojení kvůli přirozené proměnlivosti a rychlému usazování kejdy spíše náhodný. Díky aplikaci variabilních dávek organického hnojiva John Deere můžete přesně aplikovat N, P, K na základě stanoveného množství živin a limitní dávky v kg/ha, a dokonce využívat i lokální předpisové mapy.

Aplikace variabilních dávek organického hnojiva John Deere může analyzovat složky nejenom během plnění, ale také během aplikace, vteřinu před tím, než se živiny dostanou do půdy. To představuje neocenitelnou výhodu oproti jiným systémům, protože jsou brány v potaz výkyvy živin a sedimentace během přepravy, což je kompenzováno automatickým nastavením rychlosti nebo nastavením průtoku v reálném čase. Data z aplikace variabilních dávek organického hnojiva John Deere lze navíc pro další zpracování bezdrátově přenášet do Operačního střediska John Deere.

 • Zvýšení hodnoty z 0,75 € na 1,50 €/m³, čímž se snižují vstupní náklady na minerální hnojivo
 • Eliminace polehlého porostu a dosažení rovnoměrnějšího růstu plodin
 • Maximalizace výnosů a kvality při současném dodržení právních předpisů
 • Kompatibilita s většinou cisteren na kejdu a systémů navíjecích hadic

Mobilní laboratoř – žádné čekání na výsledky z laboratoře

Mobilní laboratoř – žádné čekání na výsledky z laboratoře

Systém HarvestLab 3000 může být také použit jako laboratorní zařízení ve stáji nebo kanceláři, díky čemuž využijete jeho hodnotu po celý rok. Připojení k zásuvce vozidla vám zaručuje plnou mobilitu a zajistí veškeré informace okamžitě, ať jste kdekoliv. Výsledky v reálném čase vám pomohou zajistit nastavení odběru krmiva ze silážní jámy či vaku, přesné krmné dávky a dobrý zdravotní stav hospodářských zvířat. Výsledkem je úspora nákladů na zbytečné doplňky při současném dosažení vyšších výnosů z produkce hovězího masa, mléčných produktů nebo bioplynu a následné zvýšení ziskovosti vašeho podnikání.

Naše zcela nové webové rozhraní poskytuje přesný postup vysvětlující každý krok a vizualizaci dat, což vám pomůže se správně rozhodnout.

 • Ucelené řešení pro měření obsahu složek dostupné pro zemědělce, provozovatele bioplynových stanic a výživové poradce
 • Detekce kvality píce v reálném čase
 • Jednoduché plánování krmných dávek na zimní období
 • Nové uživatelsky příjemné webové rozhraní