HarvestLab 3000Technologie přesného zemědělství

  • Blízká infračervená spektroskopie (NIR) analyzuje různé složky ve sklízených plodinách, siláži nebo kejdě (jeden snímač, tři aplikace)
  • Umožňuje automatizované nastavení délky na základě obsahu sušiny (sklizeň plodiny)
  • Analýza složek nejen během plnění, ale také během aplikace (kejda)
  • Použití laboratorní jednotky ve skladu nebo v kanceláři umožňuje přesné dávkování krmiva a zlepšuje zdraví dobytka.

Jeden senzor, čtyři možnosti použití

HarvestLab™ 3000 můžete použít na sklízecí řezačce, sklízecí mlátičce, cisterně na kejdu nebo jako mobilní laboratoř.

 

Sklízečka píce

Sklízečka píce

HarvestLab™ 3000 měří obsah sušiny a různé složky sklizených plodin, čímž pomáhá zlepšit hospodaření s živinami na poli. Výsledky jsou mnohem lepší než ty, které získáte zasláním jednoho vzorku do laboratoře. HarvestLab 3000 umožňuje u sklízecí mlátičky automatické nastavení délky řezanky na základě obsahu sušiny pro zajištění optimálního zhutnění a konzervace siláže.

Sklízecí mlátička

Sklízecí mlátička

HarvestLab™ 3000 zaznamenává a mapuje vlhkost, bílkoviny, škrob a olej každou sekundu sklizně. Výsledky jsou k dispozici na displeji sklízecí mlátičky a v John Deere Operations Center™. Díky tomu můžete účinněji skladovat, spravovat, prodávat šarže a mít přehled o tom, které oblasti pole úspěšně přeměnily živiny na výnos a bílkoviny/olej. Můžete tak lépe porovnávat odrůdy a plánovat aplikaci hnojiv pro příští sezónu.

Cisterna na kejdu

Cisterna na kejdu

Připojení zařízení HarvestLab™ 3000 k cisterně na kejdu umožňuje aplikaci přesného množství dusíku, fosforu a draslíku v kg/ha. Ušetříte tak za minerální hnojiva a docílíte lepšího a konzistentnějšího růstu a kvality plodin.

Se systémem John Deere Manure Sensing získáte jedinečnou výhodu přesné aplikace prvků N, P, K. Můžete nastavit požadovanou hodnotu živin, mezní dávku v kg/ha a dokonce využívat předpisové mapy pro konkrétní oblasti.

Stacionární laboratoř

Stacionární laboratoř

HarvestLab™ 3000 se vyplatí i po sklizni píce nebo sezóně hnojení: snímač můžete použít jako stacionární jednotku k měření složek siláže a optimalizaci krmných dávek.

Precizní zemědělství

Technologie precizního zemědělství

Zjistěte, jak vám různé technologie precizního zemědělství John Deere pomohou v široké škále zemědělských činností.