AutoPathTechnologie precizního zemědělství

  • Automaticky spravuje naváděcí čáry pro různé šířky nářadí v průběhu celé plodinové sezóny od páskového zpracování půdy až po sklizeň
  • Snižuje poškození plodiny, protože stroj vždy zůstává mimo vyseté řádky
  • Šetří seřizovací čas vytvářením naváděcích čar pro stojící plodinu
  • Umožní vám řádnou sklizeň slehlé plodiny, i když nevidíte řádky
PLACEHOLDER ALT TEXT

Jak to funguje

Během páskového zpracování půdy nebo setí přijímač StarFire namontovaný na nářadí zaznamenává přesné umístění každého řádku s plodinou. Tyto údaje se automaticky ukládají v John Deere Operations Center a jsou využívány systémem AutoPath k vytváření přesných naváděcích čar pro každý řádek plodiny, které mohou být využívány v dalších činnostech ve zbytku sezóny. Tyto naváděcí čáry pokrývají vnější hranice, vnitřní hranice, souvratě a řádky s plodinou.

Miniatura John Deere S700

Výhody

Pokud pro setí, hnojení, postřikování nebo sklizeň používáte nářadí s různou šířkou, AutoPath zajišťuje, že pneumatiky vždy budou sledovat vyseté řádky při všech budoucích činnostech. Také vždy přesně vysejete do vrcholu pásku pro maximalizaci výnosu. Během sklizně bude stroj naveden do správného výchozího bodu pomocí naváděcích čar vypočtených pro šířku žacího válu. Stejně snadná je sklizeň slehlé plodiny, protože stroj přesně ví, kde jsou řádky.