Active Fill ControlTechnologie precizního zemědělství

  • Maximální komfort obsluhy
  • Maximální efektivita sklizně
  • I méně zkušená obsluha může sklízet s maximální produktivitou
  • Sklizeň ve dne i v noci s minimálními ztrátami

Pro sklizeň píce bez stresu

Představte si, jak by vše bylo jednodušší, kdyby byl výfukový komín vaší sklízecí řezačky řízen automaticky. Obsluha by mohla odpočívat a bylo by zároveň zajištěno optimální plnění a eliminace rozsýpání. Mohli byste se plně soustředit na řízení stroje a nastavení optimální výkonnosti.    

Zadní výsyp

Zadní výsyp

Systém aktivního řízení plnění od společnosti John Deere využívá stereo kameru, která automaticky řídí natáčení a vzdálenost odhazové koncovky. Systém může aktivně sledovat přepravní stroje a nasměrovat tok materiálu do správné polohy pro požadovanou strategii plnění. Automaticky plní přívěsy po maximální kapacitu, zatímco obsluha se může soustředit na úkoly spojené s produktivitou jako je například optimalizace stroje. Aktivní řízení plnění je nyní také schopno automaticky upravit polohu výfukového komínu při vysýpání směrem dozadu, například při zahájení nového pole.