MachineSyncŘešení pro precizní zemědělství (AMS)

  • Snadné vysýpání zásobníku za jízdy pro zvýšení produktivity
  • Přednostní vysýpání a méně stresu pro obsluhu
  • Vyšší účinnost a produktivita při realizaci více úkolů s více stroji
  • Usnadňuje koordinaci 2 nebo více strojů na jednom poli
Tisk

Koordinovaná práce

MachineSync umožňuje sdílení map pokrytí a naváděcích linií mezi stroji pracujícími na stejném poli. Ať už pomocí komunikační radiostanice stroje John Deere nebo nově také pomocí JDLink MTG. To znamená, že každý, kdo pracuje na daném poli, může snadno identifikovat dokončené oblasti, zatímco řízení sekcí automaticky zabrání duplicitní aplikaci během postřiku, hnojení nebo setí. Sdílení naváděcích linií zaručí, že jsou přejezdy všech strojů v perfektní shodě.

Vysýpání zásobníku podle priority

Vysýpání zásobníku podle priority

Během čekání na kraji pole vidí obsluha traktoru na displeji přesnou polohu a míru naplnění všech sklízecích mlátiček a dalších traktorů s přívěsy na poli.

Synchronizace pohybu stroje

Synchronizace pohybu stroje

Další úroveň MachineSync umožňuje synchronizaci rychlosti a řízení mezi sklízecí mlátičkou a traktorem s valníkem nebo přívěsem během vysýpání na poli založenou na GPS navádění. Tím je zajištěno rovnoměrné plnění přívěsu beze ztrát a snižuje se riziko kolize stroje, zejména pak v prašných podmínkách. Navíc poskytuje důležité informace pro logistiku, například úroveň naplnění nádrže na zrno a polohu sklízecí mlátičky. Obsluha může učinit rozhodnutí podložená daty o nejpřímější trase k dalšímu cíli.