AutoTrac Implement Guidance - PassiveŘešení pro precizní zemědělství (AMS)

  • Vynikající přesnost při přechodu mezi stopami v kopcovitém terénu s tažným nářadím
  • Méně stresu pro obsluhu
  • Rovnoměrnost rozmísťování osiva a růstu plodin
Tisk

Eliminace úletu

Pasivní navádění nářadí AutoTrac přináší ve srovnání se samostatným řešením AutoTrac přidanou hodnotu. V nerovném terénu a na svazích způsobí hmotnost taženého nářadí úlet. Výsledkem jsou přesahy a vynechávky, které ovlivňují kvalitu práce. Bez ohledu na profil terénu nyní můžete při své setbě, sázení i kultivaci dosáhnout nejvyšší možné přesnosti.

Druhý přijímač StarFire 6000 instalovaný na nářadí přenáší přesnou polohu nářadí do systému traktoru AutoTrac. Traktor poté změní stopu, aby kompenzoval posun nářadí a zajistil ideální výsledek přejezdu.