1 výsledky

Navádění a automatizace

Navádění a automatizace

ATU 200 Steering Kit❯

Řešení pro precizní zemědělství (AMS)
 • Konzistentní navádění pro smíšené strojové parky
 • Všechny úrovně přesnosti
 • Minimální rychlost je pouhých 0,5 km/h
 • Menší stlačování půdy a méně přejezdů

AutoTrac❯

Řešení pro precizní zemědělství (AMS)
 • Méně stresu pro obsluhu, menší přesahy a mezery
 • Snížení provozních nákladů až o 8 %* – v závislosti na aplikaci
 • Zvýšení produktivity až o 14 %**
 • Delší pracovní den za snížené viditelnosti
 • Menší stlačování půdy

AutoTrac Turn Automation ❯

Řešení pro precizní zemědělství (AMS)
 • Snížení přesahů a vynechávek na souvrati
 • Snížení nákladů na hnojivo, chemikálie a palivo
 • Minimální stlačování půdy na souvrati
 • Větší pohodlí a méně stresu pro obsluhu

AutoTrac Vision❯

Řešení pro precizní zemědělství (AMS)
 • Aplikujete postřik v rané kukuřici od 10 cm do 15 cm
 • Využijete automatizované navádění během postřiku dokonce i v plodinách, které byly vysety bez naváděcího systému
 • Menší poškození plodin, postřikujte rychleji, až 30 km/h
 • Pokryjte za den o 20 % větší plochu

AutoTrac Implement Guidance - Passive❯

Řešení pro precizní zemědělství (AMS)
 • Vynikající přesnost při přechodu mezi stopami v kopcovitém terénu s tažným nářadím
 • Méně stresu pro obsluhu
 • Rovnoměrnost rozmísťování osiva a růstu plodin

AutoTrac Implement Guidance - Active❯

Řešení pro precizní zemědělství (AMS)
 • Traktor a nářadí udržují stejnou stopu
 • Perfektně vyrovnané řádky a rozteče rostlin
 • Nedochází k poškození plodin ani poškození zavlažovacího potrubí nebo kapkového zavlažování
 • Perfektně rovné brázdy, a dokonce i výsevná lůžka

MachineSync❯

Řešení pro precizní zemědělství (AMS)
 • Snadné vysýpání zásobníku za jízdy pro zvýšení produktivity
 • Přednostní vysýpání a méně stresu pro obsluhu
 • Vyšší účinnost a produktivita při realizaci více úkolů s více stroji
 • Usnadňuje koordinaci 2 nebo více strojů na jednom poli

Tractor Implement Automation❯

Řešení pro precizní zemědělství (AMS)
 • Jednoduché ovládání: např. jeden dotyk, jeden balík
 • Maximalizovaná průchodnost a vyšší produktivita
 • Méně namáhavá práce a menší stres pro obsluhu
 • Rovnoměrná kvalita balíků, výsadby a ostatních pracovních výsledků
 • Nižší spotřeba paliva

Active Fill Control❯

Řešení pro precizní zemědělství (AMS)
 • Maximální komfort obsluhy
 • Maximální efektivita sklizně
 • I méně zkušená obsluha může sklízet s maximální produktivitou
 • Sklizeň ve dne i v noci s minimálními ztrátami

AutoTrac RowSense❯

Řešení pro precizní zemědělství (AMS)
 • Umožňuje používat automatické navádění v kukuřici, která byla vyseta bez naváděcího systému
 • Zvyšuje účinnost sklizně, dokonce i v náročných podmínkách
 • Vylepšená kvalitu výnosů
 • Snižuje tlak na obsluhu

Sorry, no matches found

Please try different criteria or clear filters to start over.