1 výsledky

Navádění a automatizace

Navádění a automatizace

Active Fill Control

Technologie precizního zemědělství
 • Maximální komfort obsluhy
 • Maximální efektivita sklizně
 • I méně zkušená obsluha může sklízet s maximální produktivitou
 • Sklizeň ve dne i v noci s minimálními ztrátami
Dva traktory John Deere 6M na zoraném poli. Jeden táhne secí stroj Monsomen. Druhý táhne kultivátor Lemken

AutoPath

Technologie precizního zemědělství
 • Automaticky spravuje naváděcí čáry pro různé šířky nářadí v průběhu celé plodinové sezóny od páskového zpracování půdy až po sklizeň
 • Snižuje poškození plodiny, protože stroj vždy zůstává mimo vyseté řádky
 • Šetří seřizovací čas vytvářením naváděcích čar pro stojící plodinu
 • Umožní vám řádnou sklizeň slehlé plodiny, i když nevidíte řádky

AutoTrac

Technologie precizního zemědělství
 • Méně stresu pro obsluhu, menší přesahy a mezery
 • Snížení provozních nákladů až o 8 %* – v závislosti na aplikaci
 • Zvýšení produktivity až o 14 %**
 • Delší pracovní den za snížené viditelnosti
 • Menší stlačování půdy

AutoTrac Implement Guidance - Active

Technologie precizního zemědělství
 • Traktor a nářadí udržují stejnou stopu
 • Perfektně vyrovnané řádky a rozteče rostlin
 • Nedochází k poškození plodin ani poškození zavlažovacího potrubí nebo kapkového zavlažování
 • Perfektně rovné brázdy, a dokonce i výsevná lůžka

AutoTrac Implement Guidance - Passive

Technologie precizního zemědělství
 • Vynikající přesnost při přechodu mezi stopami v kopcovitém terénu s tažným nářadím
 • Méně stresu pro obsluhu
 • Rovnoměrnost rozmísťování osiva a růstu plodin
 • Jednoduchá instalace

AutoTrac RowSense

Technologie precizního zemědělství
 • Umožňuje používat automatické navádění v kukuřici, která byla vyseta bez naváděcího systému
 • Zvyšuje účinnost sklizně, dokonce i v náročných podmínkách
 • Vylepšená kvalitu výnosů
 • Snižuje tlak na obsluhu

AutoTrac Turn Automation

Technologie precizního zemědělství
 • Snížení přesahů a vynechávek na souvrati
 • Snížení nákladů na hnojivo, chemikálie a palivo
 • Minimální stlačování půdy na souvrati
 • Větší pohodlí a méně stresu pro obsluhu

AutoTrac Universal 300

Technologie precizního zemědělství
 • Prémiové vedení John Deere napříč smíšenými loďstvy
 • Benchmark <30 minut doba přenosu ze stroje do stroje
 • Minimální rychlost pouze 0,5 km / h
 • Odolnost proti vodě a prachu
 • Rychlejší získání linky

AutoTrac Vision

Technologie precizního zemědělství
 • Automatizované ovládání dokonce i u plodin, které byly vysety bez naváděcího systému
 • Snížení poškození plodiny
 • Vyšší provozní rychlost až 30 km/h
 • Pokryjte za den o 20 % větší plochu
Traktor v&nbsp;noci t&aacute;hne stroj na&nbsp;sklizeň brambor a&nbsp;vykl&aacute;d&aacute; brambory do&nbsp;př&iacute;věsu tažen&eacute;ho jin&yacute;m traktorem

Machine Sync

Technologie precizního zemědělství
 • Bezdrátově připojí různé stroje – traktory, sklízecí mlátičky a samojízdné sklízecí řezačky – do jejich vlastní sítě. Jeden stroj pracuje jako "Vedoucí stroj", řídí rychlost, směr a polohu "Sledujících strojů".
 • Zajišťuje precizní vykládání bez rozsypávání během jízdy
 • Upřednostňuje vykládání sklízecí mlátičky a zlepšuje efektivitu sklizně
 • Snižuje riziko kolize mezi stroji

Tractor Implement Automation

Technologie precizního zemědělství
 • Jednoduché ovládání: např. jeden dotyk, jeden balík
 • Maximalizovaná průchodnost a vyšší produktivita
 • Méně namáhavá práce a menší stres pro obsluhu
 • Rovnoměrná kvalita balíků, výsadby a ostatních pracovních výsledků
 • Nižší spotřeba paliva

Sorry, no matches found

Please try different criteria or clear filters to start over.