Inovace ve společnosti John Deere:
Podívejte se, co je na obzoru

 

  • Myslitelé, kteří udávají směr vývoje ve světě

    Společnost John Deere si váží těch, kdo podněcují a podporují inovace. Každý rok propůjčujeme naše nejvyšší vyznamenání — John Deere Fellowship — pracovníkům, kteří jdou příkladem a kteří svými myšlenkami a činy určují budoucnost naší společnosti. Zde je zobrazen dr. Martin Kremmer, držitel ocenění Technology Innovation Fellow 2019.

    Dr. Martin Kremmer stojící před traktorem John Deere