Tisková zpráva   5. září 2022

John Deere HarvestLab™ 3000 pro sklízecí mlátičky

John Deere nově nabízí HarvestLab™ 3000 pro sklízecí mlátičky řady S a T, čímž rozšiřuje využití NIR senzoru na čtyři aplikace a umožňuje analýzu složek v zrnu a řepce.

Snímač HarvestLabTM 3000 se velmi osvědčil na samojízdných sklízecích řezačkách, při stacionárním použití a v rámci systému John Deere Manure Sensing. Nyní je pod názvem Grain Sensing dostupný jako volitelná výbava sklízecích mlátiček. Umožňuje nepřetržité měření důležitých kvalitativních parametrů pšenice, ječmene a řepky v reálném čase. Kromě vlhkosti měří i obsah bílkovin (dusíků) v pšenici. A zaznamenává také obsah škrobu v ječmenu a oleje v řepce. Zemědělci tak získají přehled o kvalitě sklizně na jednotlivých polích, což jim umožní:

·         s jistotou určit, zda mohou pšenici zpracovat na mouku, nebo ji použít ke krmení. Díky tomu mohou skladovat šarže odděleně podle kvality a prodávat je cíleněji.

·         lépe dokumentovat sklizeň, protože kvalita zrna se zaznamenává na každém jednotlivém místě na poli.

·         porovnávat různé možnosti nebo ověřit správné nastavení stroje.

·         mít přehled o tom, na kterých místech na poli se podařilo přeměnit živiny (např. dusík) na výnos a bílkoviny nebo olej. Díky tomu lze lépe naplánovat aplikaci hnojiv pro příští sezónu.

  

Jak to funguje

Grain Sensing je plně integrované řešení, které se montuje na zrnový dopravník. Pro použití na sklízecí mlátičce jsou nutné následující komponenty:

·       NIR senzor HarvestLab™ 3000 

·       Sada pro instalaci snímače a potřebných montážních prvků 

·       Kalibrace zařízení Grain Sensing 

·       Displej 4. generace 

·       Řešení systému správy zemědělství JDLink™

·       Přijímač StarFireTM

Cestou do zásobníku zrna dopraví šnek poháněný motorem zrno přímo před snímač HarvestLabTM 3000. V kombinaci s přijímačem StarFire™ lze na displeji 4. generace zobrazit konkrétní data pro jednotlivá místa. Tato data je možné automaticky synchronizovat s Operations Center přes JDLink™. Zde si můžete pomocí funkcí „Analýza“ nebo „Analyzátor pole“ prohlédnout výsledky sklizně. John Deere Operations Center™ lze také propojit se softwarem od partnerských společností a získat tak dodatečné údaje nebo vytvořit aplikační mapy pro další hnojení.  

Měření pomocí snímače HarvestLabTM pomáhá zemědělcům při plánování. Toto řešení pomáhá získat přehled o množství živin (zejména dusíku) získaných během sklizně. Tento údaj lze následně využít při výpočtu účinnosti využití živin v jednotlivých částech pole.

Ertrag- und Proteinkarte (rechts) dargestellt im Operations CenterTM

Mapa výnosů a bílkovin (vpravo) zobrazená v Operations Center

 

Kdy bude k dispozici? 

Na modelech řady T (možnost dodatečné montáže od modelového roku 2016 nebo novějšího) a řady S (možnost dodatečné montáže na všechny modely S760, S770, S780, S785 a S790) bude HarvestLabTM k dispozici od jara 2023, aby ho bylo možné využít při příští sklizni.