IHC – inteligentní řízení harvestorové hlavy

 

Inteligentní řízení harvestorové hlavy (IHC) usnadňuje pracovníkům obsluhy práci a zlepšuje kvalitu odvětvování

Správné nastavení tlaku v nožích je základním požadavkem pro dobrou a přesnou činnost harvestorové hlavice. Stanovení správného nastavení je založeno na řadě proměnných, jako je velikost stromu, druh stromu a podmínky kácení; nalezení správného nastavení tedy vyžaduje zkušenosti a odborné znalosti.

Volitelné inteligentní řízení harvestorové hlavy (IHC) částečně automatizuje tato nastavení a usnadňuje pracovníkům obsluhy práci. Snímač v harvestorové hlavici měří sílu, kterou je strom přitlačován k hlavici, a nastavuje kompresní tlak horních odvětvovacích nožů pro nejlepší možný výsledek odvětvení.

 

Výhody IHC

Regulace přítlačné síly nožů zajišťuje optimální kompresi za všech podmínek. Správné nastavení zajišťuje dobrou přesnost měření a kvalitu odvětvování a také nízkou spotřebu paliva. IHC také zvyšuje produktivitu a odolnost harvestorové hlavice.

IHC v harvestorové hlavici

Lepší přesnost měření

Kompresní síla odvětvovacích nožů zůstává ideální za všech okolností. Strom je stlačován proti harvestorové hlavici správnou silou, což má za následek dobrou přesnost měření. 

Pracovník obsluhy harvestora při práci

Usnadňuje pracovníkovi obsluhy práci

Pracovník obsluhy nastaví požadovanou sílu odvětvovacího nože a IHC měří kompresní sílu a podle potřeby ji automaticky upraví. 

Kulatina

Vynikající kvalita odvětvování

Strom není odkorněný a protože není komprese nože příliš velká, nedochází k poškození svrchní vrstvy a strom si zachovává svou svěžest a vysokou přidanou hodnotu. Navíc nedochází k uvolnění rukojeti nože u suků v důsledku příliš nízkého tlaku nože.

Harvester v lese

Úspora času

Během pracovního dne může být nutné změnit nastavení harvestorové hlavice. U IHC je menší potřeba měnit nastavení, protože systém upravuje nastavení automaticky. A i když jsou nutné změny, nastavení je rychlé a snadné.

Kulatina v lese

Účinnost paliva

U IHC je zabráněno nadměrné kompresi odvětvovacích nožů. Pokud je nůž stlačován proti stromu se správnou silou, dojde ke snížení spotřeby paliva.

Harvestorová hlavice v lese

Odolnost

U volitelného IHC nezatěžuje kompresní tlak odvětvovacích nožů harvestorovou hlavici. Tím je zachována konstrukce harvestorové hlavice, protože není vystavena zbytečné námaze.

 

IHC měří a upravuje funkci odvětvovacích nožů

Velikost stromu, podmínky a způsob práce mají vliv na velikost síly potřebné k podepření stromu. Snímač síly v horním odvětvovacím noži harvestorové hlavice měří přítlačnou sílu mezi harvestorovou hlavicí a stromem a automatizace nastavuje kompresi odvětvovacích nožů tak, aby byl strom stlačen proti harvestorové hlavici správnou silou. 

Při převzetí zákazníkem je dodaný stroj předem nakonfigurován na základní nastavení odvětvovacích nožů specifických pro každý strom; pracovník obsluhy může toto nastavení upravit. 

Díky volitelné možnosti IHC získá řídicí systém TimberMatic nabídku, která slouží k definování cílové přítlačné síly systému IHC mezi harvestorovou hlavicí a daným typem stromu; na základě těchto cílových hodnot upravuje IHC sílu stlačení. Výchozí síla je nastavena na neutrální hodnotu, kterou IHC automaticky zvyšuje nebo snižuje na základě aktuálně vloženého materiálu.

Pracovník obsluhy již nemusí neustále upravovat nastavení harvestorové hlavice dle parametrů stromů nebo podmínek, protože IHC upravuje tlak nožů podle potřeby. Pracovník obsluhy může sledovat činnost harvestorové hlavice a podle potřeby upravovat příslušné hodnoty síly IHC.

Harvestorová hlavice H212 při práci

H212 pro probírky

H212 je harvestorová hlavice harvestoru s pohonem na dvě kola určená pro probírky, která usnadňuje práci i v hustých lesích.

Harvestorová hlavice H423

Čtyřmotorová hlavice H423

H423 je navržen pro probírky a malé stromy.