Ovládání klimatizace

Užitkové vozidlo Gator XUV865M ovládání klimatizace

 

Nesete odpovědnost

Nemůžete ovládat počasí, ale můžete ovládat vaše pracovní prostředí. Topení a klimatizace k dispozici na XUV865M a XUV835M – pro více pohodlí a bezpečnosti za jakéhokoliv počasí.

     

Užitkové vozidlo Gator XUV865M XUV835M ovládání klimatizace horko chladno

Jednoduché a pohodlné

Změňte teplotu ručním knoflíkem nastavení teploty: otočením po směru hodinových ručiček nastavíte vyšší teplotu, otočením proti směru hodinových ručiček nastavíte nižší teplotu.

Vyrobeno na míru

Čtyři účinné režimy průtoku vzduchu (střešní výdechy, střešní a podlahové výdechy, odmrazovací výdechy, odmrazovací výdechy a podlahové výdechy) poskytují konstantní průtok vzduchu s vypnutým i zapnutým kompresorem klimatizace.

Užitkové vozidlo Gator XUV865M XUV835M ovládání klimatizace zimní lovec

Bez čekání

Ventilační výdechy čelního skla na horní straně střechy nabízí účinný průtok vzduchu a rychlé odmrazování.

     

Užitkové vozidlo Gator XUV865M XUV835M ovládání klimatizace uzavřít okamžité potěšení

Okamžité potěšení

Pohodlné tlačítko zapnutí/vypnutí kompresoru klimatizace znamená, že klimatizaci můžete zapnout a vypnout jediným stiskem tlačítka.