TimberCare - klidná mysl za cenu šálku kávy

Údržba lesnických strojů

Řidiči závodních automobilů nejsou ti, kdo provádějí servis svého vysoce vyladěného vozu. Jejich úkolem je řídit vůz a vyhrávat závody. To samé platí pro lesnické stroje: Úkolem obsluhy je řídit stroj a kácet nebo tahat stromy – to je jejich hlavní práce. Servisování stroje je součástí naší hlavní práce.

Se smlouvou o údržbě lesnických strojů John Deere Forestry TimberCare můžete ponechat servisování v rukou našich zkušených týmů. Údržba zahrnuje více než jen technika, který skutečně provádí práci na stroji, je to rovněž o celé organizaci John Deere, která vás i váš stroj podpoří, aby zajistila vždy nejlepší a nejproduktivnější stav vašeho stroje. 

Pod smlouvou o údržbě TimberCare je váš stroj servisován podle továrně plánovaného servisního programu a všechny nejnovější aktualizace a kampaně jsou prováděny automaticky. Plánovaná údržba je prováděna technikem vyškoleným k provádění údržby vašeho stroje se správnými nástroji a nejmodernějšími technickými řešeními specifickými pro váš stroj. Služba TimberCare je neustále vyvíjena a optimalizována, aby byla pro váš stroj zajištěna vždy nejlepší údržba. Smlouva o údržbě TimberCare pokrývá pravidelné Expert Checks prováděné zkušenými techniky, kteří jsou vyškolení a schválení společností John Deere a mají nejmodernější technická řešení a znalosti o vašem stroji. Inspekční zpráva také poskytuje informace o jiných potřebných úkolech preventivní údržby. 

Smlouva o údržbě TimberCare je určitě užitečná, když provozujete stroj, avšak je důležitá i tehdy, když je čas koupit nový stroj. Stroj se zdokumentovanou historií servisu a údržby má konkurence schopnější hodnotu pro další prodej. Smlouva o údržbě TimberCare přináší lepší produktivitu, nižší každodenní provozní náklady a předvídatelné náklady na údržbu. 

Cena smlouvy o údržbě TimberCare se normálně kalkuluje za provozní hodinu. Náklady na smlouvu o údržbě TimberCare za provozní hodinu jsou typicky okolo 3% provozních nákladů stroje, přibližně náklady na šálek kávy.