26 400 – O TOLIK KMENŮ VÍCE DOKÁŽETE ZA ROK ZPRACOVAT SE SYSTÉMEM IBC.*

Těžba stromů s malým průměrem je pro obsluhu často náročná, protože obvykle zahrnuje častější přibližování harvestorové hlavice ke stromu než při probírce.  Se systémem IBC je ovládání ramena přesné, rychlé a snadné, protože obsluha se může zaměřovat více na ovládání drapáku než na pohyby kloubu ramena. Snímače v inteligentním ovládacím systému načítají polohu harvestorové hlavice a algoritmy nastavují trajektorie ramen, automaticky upravují pohyb ke stromu a nakládání do drapáku.

IBC zvyšuje nejen pracovní kapacitu obsluhy, ale také zlepšuje produktivitu. “S IBC dokážu průměrně zpracovat o 10–15 kmenů za hodinu více než bez něj,” odhaduje Janne Junnonen z těžební společnosti Lamerit Oy ve Finsku. 

* Výpočet vychází ze zvýšení o 15 kmenů za hodinu, 8 hodin denně, průměrně 220 pracovních dnů ročně.

Článek z časopisu ITF