Snímání zrna

HarvestLab: váš nový super výkon

John Deere HarvestLab™ pro snímání zrna poskytuje data o kvalitě plodiny v reálném čase, zatímco sklízíte*. Doplňuje mapy výnosů, poskytuje vám přehled o lepším hospodaření s živinami a pomáhá vám při výběru odrůd osiva, prodeji a skladování plodin.

Hospodařte lépe se živinami

Hospodařte lépe se živinami

Získejte jasnější představu o tom, které živiny, jako je dusík, byly úspěšně přeměněny na bílkoviny nebo olej. Tyto údaje pak využijete k cílenějšímu používání hnojiv pro příští sezónu.

Optimalizujte odrůdy osiva

Optimalizujte odrůdy osiva

Odrůdy pšenice nebo řepky mohou slibovat hodně na papíře, ale když je pěstujete, výsledky nemusí vždy odpovídat očekáváním. Systém HarvestLab vám pomůže lépe porozumět faktorům specifickým pro danou lokalitu a najít optimální odrůdu.

řiďte prodej svých plodin

Řiďte prodej svých plodin

Během sklizně zjistěte, zda je vaše pšenice vhodná pro výrobu chleba nebo krmiva. Oddělte jednotlivé šarže podle obsahu bílkovin a skladujte je samostatně, aby byla zaručena nejlepší cena zrna.

Související témata

Sklizeň sklízecí mlátičkou řady T

Řada T 50 tun/h**

Největší separační plocha ze všech vytřásadlových sklízecích mlátiček na trhu. Unikátně konfigurovaný vícebubnový mláticí a separační systém poskytuje nepřekonatelnou kvalitu slámy. I když se jedná o kompaktní sklízecí mlátičku, výkon je extrémně vysoký.

Inteligentní zemědělství

Inteligentní zemědělství

Technologie precizního zemědělství vám může pomoci s využitím vašich údajů o sklizni při plánování výsadby a setí na další sezónu.

*Dostupné pouze na modelech T a S řady. 
**Testy průchodnosti:
Řada S - interní test v terénu provedený společností John Deere v La Rochelle, Francie, 7. 7. 2021 a Aalborg, Dánsko, 8. 2021
Řada T - polní test Profi, 10.2020 (www.profi.de)