VZNĚTOVÉ MOTORS STAGE V – STROJE NA ÚPRAVU TRÁVNÍKU

Nařízení (EU) 2016/1628 o normě Stage V – Použití v nesilničních mobilních strojích

Evropské emisní normy, běžně označované jako „EU Stage V“, platí pro motory nainstalované do nesilničních mobilních strojů podle výkonu motoru. Tyto evropské normy Stage V budou platit také pro vznětové motory s rozsahem výkonem do 19 kW, na které se stávající normy dříve nevztahovaly. U modelů s výkonem 19 kW a více jsou povolené hodnoty emisí NOx a PM (pevné částice) o jednu úroveň přísnější než u předchozích norem. Kromě toho byly stanoveny také nové normy pro PN (množství částic), díky kterým jsou nové emisní normy obecně nejpřísnější na světě.

Toto nařízení se dotýká všech strojů na úpravu trávníku se vznětovým motorem.

Proč jsou PM a NOx zásadní?

PMNOx

ZNÁMÉ TAKÉ JAKO

Pevné částice, částice přenášené vzduchem, například saze, dým

Oxid dusnatý (NO), 
oxid dusičitý (NO2)

CO JE TO?

Nespálené uhlovodíky (palivo)

Molekula vyprodukovaná během procesu spalování

CO TO ZPŮSOBUJE?

 • Nízká spalovací teplota
 • Vysoká úroveň oxidů během spalování
 • Vysoký spalovací tlak
 • Vysoká spalovací teplota
 • Vysoká úroveň oxidů během spalování
 • Vysoký spalovací tlak

PROČ JSOU TO REGULOVANÉ EMISE?

 • Částice sazí jsou velmi malé a zachycují se v plicích
 • Asociované jako příčina rakoviny

Molekuly NOx se vážou na jiné prvky v atmosféře a vytvářejí smog

Regulují se také u motorů s výkonem nad 19 kW
PN – množství částic. Reguluje množství částic obsažených v množstevní jednotce emisí; odděleně od existujících PM

Pro stroje na úpravu trávníku John Deere existují dvě výkonové kategorie, které vyžadují různé technologie motoru:

 • Kategorie od 8 do 19 kW

  • Naše moderní motory splňují nové emisní normy pro výkon do 19 kW, které nevyžadují zařízení následného zpracování výfukových plynů.
  Kategorie od 8 do 19 kW
 • Kategorie od 19 do 56 kW

  • Přímé vstřikování pro dosažení výkonu s čistým spalováním
  • Systém Common rail umožňuje jemně doladěné elektronické řízení vstřikování paliva – Plně elektronické řízení pro zajištění inteligentního řízení motoru
  • Chlazený EGR (recirkulace výfukových plynů) pro snížení množství oxidů dusíku (NOx)
  • Filtr pevných částic vznětového motoru (DPF) pro zachycení pevných částic (PM) ve výfukových plynech
  • Oxidační katalyzátor pro vznětové motory (DOC) pro snížení množství CO (oxid uhelnatý)
  • Chladič paliva pro vyšší účinnost paliva
  Kategorie od 19 do 56 kW

Technologie motoru – Technická výzva

Tento kompromis vyžaduje moderní technologii motoru a pro výkon vyšší než 19 kW zařízení pro dodatečnou úpravu výfukových plynů.

Pro snížení PM je nutné:

HeadingIcon

Pro snížení PM je nutné:

 • zvýšit hladinu kyslíku
 • vysokou spalovací teplotu
 • zvýšený spalovací tlak
 • zvýšení předstihu časování motoru

Pro snížení NOx je nutné:

HeadingIcon

Pro snížení NOx je nutné:

 • snížit hladinu kyslíku
 • nízkou spalovací teplotu
 • nízký spalovací tlak
 • zpoždění časování motoru

Předpisy pro vznětové motory pro stroje pro úpravu trávníku

Diverzifikaci regulace podle výkonu

VÝKON MOTORU – kW

0 < P < 8

8 ≤ P < 19

19 ≤ P < 37

37 ≤ P < 56

VÝKON MOTORU – k

< 10,7

10,7 ≤ P < 25,5

25,5 ≤ P < 50

50 ≤ P < 75,1

CO – g/kWh (g/kh)

8,00 (6,00)

6,60 (4,90)

5,00 (3,70)

5,00 (3,70)

NMHC+NOx – g/kWh (g/kh)

≤ 7,50 (5,60)

≤ 7,50 (5,60)

≤ 4,70 (3,50)

≤ 4,70 (3,50)

PM – g/kWh (g/kh)

0,40 (0,30)

0,40 (0,30)

0,015 (0,011)

0,015 (0,011)

PN – #/kWh

1×1012

1×1012

Více informací o strojích na úpravu trávníku John Deere získáte od vašeho prodejce John Deere.