PRESS RELEASE   3. února 2023

Společnost John Deere se nezúčastní výstavy SIMA v listopadu 2024

Společnost John Deere by ráda využila této příležitosti a informovala prodejce a zákazníky, že se příštího veletrhu SIMA v listopadu 2024 v Paříži nezúčastní.  Jedním z hlavních důvodů tohoto rozhodnutí je snaha o větší zaměření na akce pro prodejce a zákazníky v jednotlivých zemích během roku 2024.

„COVID 19 změnil prostředí akcí a vyvíjí se i způsob, jakým s námi chtějí zákazníci komunikovat,“ řekl marketingový ředitel společnosti John Deere pro region 2 Andreas Jess. „Veletrhy se zemědělskou technikou a zahradní, komunální a golfovou technikou jsou dlouhodobě zavedeným způsobem komunikace se zemědělci a poskytovateli služeb, ale zkoumáme také alternativní komunikační kanály, které kombinují digitální i osobní aktivity. Ty nám umožní lépe demonstrovat naše inovativní technologie a řešení založená na výrobních systémech a zároveň oslovit širší publikum.  Zákazníci se stále více zajímají o to, jak může precizní zemědělství podpořit jejich činnost v celém zemědělském výrobním cyklu, a to vyžaduje jiný přístup ke sdílení nápadů a předvádění řešení,“ dodal.

Zvýšený důraz na akce pro zákazníky v jednotlivých zemích podpoří také přechod společnosti na efektivnější podnikání, které staví zákazníka do centra pozornosti.  Jde také o co nejefektivnější využití zdrojů ve střednědobém až dlouhodobém horizontu. Tilmann Köller, který je ve společnosti John Deere odpovědný za vztahy s veřejností a za výstavy a akce pro region 2, dodává: „V současné době plánujeme akce pro naše evropské prodejce a zákazníky na rok 2024, které vyžadují synchronizaci s našimi trhy v Severní Americe.  První oznámení proběhne v březnu 2024 a máme velkou radost z novinek, o které se podělíme.“

Společnost John Deere stále vnímá důležitou roli veletrhů v budoucnosti, ale uvítala by, kdyby mezinárodní veletržní organizace přehodnotily své současné harmonogramy a byly flexibilnější, co se týká dalších propagačních aktivit.