Tisková zpráva   19. říjen 2023

John Deere dodává inteligentní technologická řešení pro všechny výrobní systémy

 Walldorf, 26. září 2023 – John Deere s potěšením představuje nový koncept expozice na veletrhu AGRITECHNICA 2023. Je to další krok na cestě k implementaci chytrých průmyslových řešení.

Poprvé od oznámení své nové strategie představí John Deere všechna technologická řešení, která jsou důležitá jak pro pěstitele plodin, tak pro chovatele hospodářských zvířat.

V naší expozici na veletrhu AGRITECHNICA, která bude zaměřená na hlavní evropské produkční systémy, tedy mléčné výrobky, dobytek a drobná zrna, představíme také příslušenství od jiných výrobců, jako jsou Lemken, Xarvio a Yara.

Společnost John Deere doufá, že zahrnutí dalších značek do naší expozice pomůže zemědělcům, kteří vlastní smíšené vozové parky a používají různé technologie, aby se v našem stánku cítili vítáni.

Chytré zemědělství, větší zisk

Motto „Chytré zemědělství, větší zisk“ znamená, že John Deere nabízí nejlepší praktická řešení a produkty v celém průběhu výrobního cyklu od sklizně po sklizeň.

Údaje shromážděné během každé fáze se používají ke zvýšení výnosu a zároveň snížení spotřeby hnojiv a přípravků na ochranu plodin. John Deere Operations CenterTM zpracovává tato data za účelem optimalizace výroby pro zemědělce, konzultanty a další účastníky.

Hospodářská zvířata

John Deere nabízí technologii pro každý krok výrobního cyklu, od organického hnojení, obdělávání, sečení a sklizně až po krmení krav.

AutoPathTM a HarvestLabTM jsou hlavní technologie společnosti John Deere pro chovatele hospodářských zvířat. Snímač HarvestLabTM  zajišťuje dokonalé organické hnojení díky technologii snímání hnoje. V rámci předseťové úpravy lze na půdu aplikovat pás organického hnojiva pomocí technologie pásového obdělávání. AutoPathTM umožňuje přesné umístění osiva na pás hnojiva během procesu obdělávání. Technologie See & SprayTM nabízí obrovský potenciál úspor díky minimalizaci množství potřebných chemikálií.

Malá zrna

John Deere předvede na veletrhu AGRITECHNICA 2023 technologické inovace pro optimalizaci každého výrobního kroku od počátečního vzorkování půdy přes kultivaci, obdělávání, ochranu plodin a hnojení až po sklizeň.

Například při snímání obilí se měří kvalita plodiny během sklizně. Měření obsahu oleje a bílkovin umožňuje sledovat kvalitu v reálném čase z kombajnu během sklizně. Ze získaných dat se vytvářejí mapy variabilních dávek, které pomáhají snížit spotřebu hnojiv.

Spolupráce

Mnoho farem používá smíšené strojové parky a různá digitální řešení. Pro společnost John Deere je důležité, aby se data z John Deere Operations CenterTM dala snadno integrovat a sdílet. To je důvod, proč John Deere vytváří nová a rozšířená partnerství. V naší expozici na veletrhu AGRITECHNICA budou mezi produkčními systémy zastoupeny produkty partnerů, včetně společností Xarvio a Yara.

Společnost John Deere je otevřená nejen dalším digitálním rozhraním, ale také jiným výrobcům. Poprvé budou ve výrobních systémech společnosti John Deere na veletrhu AGRITECHNICA vystaveny nástroje a stroje jiných společností, jako jsou Joskin a Lemken.

John Deere Connected Support™ a prodejci

Konektivita strojů John Deere a jejich průlomová technická řešení se opírají o kvalitní servis. Prostřednictvím Connected SupportTM se mohou provozní manažeři a prodejci snadno připojit ke stroji kdykoli je to nutné. Potřeba údržby a případné poruchy mohou být odhaleny včas a před možným selháním. Zkracují se tak prostoje a prodlužuje se provozní doba strojů John Deere. Úloha prodejců je klíčová, protože tvoří spojovací článek mezi společností John Deere a jejími zákazníky. Proto budou na veletrhu AGRITECHNICA 2023 prodejci v samém středu dění. Zákazníci se budou moci setkat se svou přímou kontaktní osobou na místě a najít konkrétní řešení pro výrobní systém na své farmě.

Udržitelnost dnes

V expozici John Deere si budete moci bezprostředně vyměnit názory s kolegy profesionály. Německý zemědělec Stefan Vogelsang naživo předvede, jak díky technologii John Deere splnil požadavky evropských předpisů „Od zemědělce ke spotřebiteli“. Na stánku budou přítomní i další zemědělci, se kterými bude možné probrat aktuální problémy, jimž zemědělství čelí.