Tisková zpráva   2. srpna 2021

John Deere uvádí na trh vůbec největší tažený postřikovač

sprayer

Nový postřikovač R975i společnosti John Deere je největším taženým modelem, jaký společnost kdy vyrobila. Tento stroj s objemem nádrže 7 500 litrů doplní v roce 2022 ostatní stroje řady R900i, jejichž objem nádrže je 4 400, 5 200 a 6 200 litrů.

Stejně jako ostatní postřikovače v této řadě využívá i tento nový model technologie precizního zemědělství společnosti John Deere, které umožňují zákazníkům profitovat z dalších inteligentních řešení. Postřikovač R975i je navržen tak, aby splňoval požadavky zákazníků, kteří vyhledávají větší objemy nádrží a ramena s větší šířkou a požadují také vyšší přesnost, snížené používání chemických látek a vyšší míru pohodlí při plnění a provozu postřikovače. Díky většímu objemu nádrže nového postřikovače mohou zemědělci a poskytovatelé služeb věnovat více času postřiku na poli, a tak zvýšit produktivitu práce aplikací postřiku na větší plochy z jedné nádrže. Osvědčený dvouokruhový postřikový systém PowrSpray™ přispívá také ke zkrácení časů plnění, zlepšuje aplikaci postřiku a zvyšuje přesnost.

Poprvé u postřikovačů John Deere nabízejí modely řady M900 (i) a R900i jako volitelné provedení vzdálenost trysek 25 cm. Jedná se o řešení „On Center“, což znamená, že mezi každé tělo trysky vzdálené od sebe 50 cm se na postřikovém rámu umístí další tryska. Společnost John Deere také přidala na každý konec ramene trysku, aby bylo zajištěno úplné pokrytí a odstranilo se poddávkování postřiku na koncích ramen.

U všech řad tažených postřikovačů bude také možno objednat prvky volitelné výbavy nabízené od roku 2021 pro řadu R700i. Mezi tyto prvky patří řízení jednotlivých trysek, které omezuje nadměrné nebo nedostatečné dávkování, aby se zachovaly výnosy a snížily vstupní náklady. Kromě úspor pomocí řízení sekcí se díky řízení trysek dosahují úspory prostředků na ochranu plodin ve výši až 6 €/ha*. Další význačnou vlastností je nový uzavřený systém plnění postřiku, splňující ISO normu. Tím se zabrání kontaktu s prostředky pro ochranu plodin a jakémukoli jejich úniku, aby se zajistilo, že plnění postřikovače je bezpečné jak pro životní prostředí, tak i pro obsluhu.

U postřikovačů řady M700(i) a R700i jsou další klíčovou vlastností pro německý a nizozemský trh nová ramena o pracovním 33 m v provedení se sekcemi po 3 m nebo s možností řízení jednotlivých trysek. Tato ramena jsou vhodná do kombinace pro malé secí stroje s pracovním záběrem 3 m i o pro řádkové plodiny s roztečí 75 cm, což umožní méně přejezdů na jednu náplň nádrže, a tím také zvýší produktivitu.

*Vypočteno pro farmu s 500 ha pěstující pšenici; náklady na herbicidy 53 €/ha a fungicidy 65 €/ha - pětiprocentní úspora částky 118 € = 5,9 €/ha.