NAŠÍM POSLÁNÍM JE UMOŽNIT ŽIVOTU VYKROČIT VPŘED

Zjistěte více

Naše vyšší poslání

Tato planeta je naším domovem. Jediné místo, kde můžeme zapustit kořeny a zanechat po sobě nějakou stopu.
Místo, kde můžeme pěstovat plodiny, vychovávat děti a jít si za svými sny. Naše planeta má jedinou podmínku:
musíme s ní žít v harmonii.


V John Deere jsme’vždy věřili v podnikání, které přispívá k životu.
Ať už dlážděním nebo výsadbou, formujeme prostory, které nás udržují naživu.
Ze surovin vytváříme stroje, které posouvají řetězec obživy od – dodavatele k prodejci, od našich zákazníků k jejich spotřebitelům, od
nás samotných k našim komunitám.
Inovujeme jménem produktivity, ziskovosti a planety – nikoli pomocí řešení při hledání problému
, ale prostřednictvím revolucí, které pozvedají úroveň života všech lidí napříč planetou.


S důstojností nám vlastní bereme ohled na přírodu, staráme se o své továrny s péčí řádného hospodáře
a podporujeme lidi, kteří nám důvěřují, a planetu, která nás drží naživu.
Cílem našeho společného úsilí je přicházet s návrhy, které potěší, testovat a
trénovat naše řešení a překonávat překážky, aby život mohl jít kupředu.


Zásady našeho vyššího poslání

 

Snímek obsahující pohled zblízka na usmívající se dělnici ve výrobním závodě.

Pracujeme tak, abychom dostáli pověsti legendy, která nás předchází

Lidé, od novorozenců po novomanžele, oslavují životní mezníky společně se společností John Deere.

Její název je vytetován na pažích a vyražen na historických pomnících. Takovou úctu si nelze jen tak vymyslet. Je nutno si ji zasloužit. A my jsme to dokázali.

Ať již naše stroje každý den sami používáte nebo jste do nich ještě nikdy nenastoupili, vždy spatříte svůj odraz na čerstvě vyleštěném povrchu stroje John Deere. Ten je stále stejně zářivý při sklizni sójových bobů nebo při odvážení stavební suti, protože naše výrobky navazují na odkaz legendy.

 

Dva lidé společně stavějí plot poblíž budovy.

Upřímnost na první místě

Díky našim vzájemným vztahům s farmáři, staviteli, prodejci a kutily můžeme dělat správné věci ve správný čas.

Děláme to společně. Pro ty, co jsou skromní. Pro ty, co tvrdě pracují. Lidé, jejichž práce jsou zásadní pro život všech okolo. Jednáme s nimi napřímo, mluvíme pravdu a stojíme si za svými zákazníky.

Odvádíme dobrou práci v dobré víře, navzájem spojeni v pletenci vztahů, které podporují nás a svět, který je našim domovem.

 

Sklízecí mlátička na poli s holografickým překrytím rastrem znázorňujícím sklizeň a obsahujícím softwarové ikony.

Vytváříme náskok

Mistrovsky přetavujeme trvrdé železo na tvrdá data. Naše řešení jsou stejně kultivovaná jako přesně oseté pole a důkladná jako dokonale srovnaná betonová cesta.

Vždy přesně víme, jak plně využít potenciál každé setby a každého místa, a naším trvalým cílem je umožnit životu vykročit vpřed.

Přicházíme s inovacemi, z nichž mají prospěch naši zákazníci, protože to, s čím se seznamujeme, není pouze vedlejším produktem toho, čím se zabýváme. Podněcuje nás to k tomu, abychom neustále zjišťovali, co můžeme dělat ještě lépe.

 

Pohled zblízka na plodiny, které začínají růst na poli, se sluncem v pozadí.

Naše neměnné zásady, které vyjadřuje zelená barva

Zelená proudí našimi žilami a tluče v srdcích milionů lidí. Představuje to, na co jsme byli vždy hrdí. V současnosti je výzvou k dalšímu jednání.

V souvislosti s péčí o půdu, vodu a vzduch a snahou o zajištění trvalé udržitelnosti si plně uvědomujeme, že výsledky veškeré naší činnosti vyžadují trvalé zlepšování.

Trvalá udržitelnost pro nás neznamá pojem, který má neměnný obsah. Znamená upřednostňování našich dlouhodobých cílů před krátkodobými zisky a pevné dodržování našich zásad, které jsou vyjádřeny zelenou barvou.