Přehled nositelů ocenění 2020 Fellow

Nositelé ocenění 2020 Fellow

Odměňování našich špičkových odborníků

V roce 2015 se rozběhl John Deere Fellows Program, který umožňuje, aby se dostávalo nejvyšší úrovně individuálního uznání těm zaměstnacům, kteří přispěli k úspěchu společnosti svými hlubokými odbornými znalostmi v oblastech své působnosti, dali najevo své vůdčí schopnosti a získali výjimečnou pověst uvnitř i vně společnosti. Jedná se o završení iniciativy Knowledge Leadership Path, která byla spuštěna v roce 2014.

Seznamte se s nejlepšími pracovníky roku 2020

Ikona stužky symbolizující udělené oceněníIkona stužky symbolizující udělené oceněníIkona stužky symbolizující udělené ocenění

Myslitelé, kteří udávají směr

HeadingIcon

Každý rok propůjčujeme naše nejvyšší vyznamenání pracovníkům, kteří jdou příkladem a kteří svými myšlenkami a činy určují budoucnost naší společnosti.

2020 Fellows
Gilles Dryancour
Wissam El-Ratal
Sue Gray
Lee Redden
Eric Johnson
Brij Singh
Dave Smart

Fotografie Gillese DryancouraFotografie Gillese DryancouraFotografie Gillese Dryancoura

Vztahy s veřejností

HeadingIcon

Dr. Gilles Dryancour, ředitel odboru pro vztahy s veřejností v Evropě, získal uznání za úspěšnou přeměnu obchodního sdružení, které má pro naše průmyslové odvětví rozhodující význam a které sídlí, společně s nejvýznamnějšími institucemi Evropské unie, v belgickém Bruselu.

Více se dočtete na stránkách určených pro USA

Fotografie Wissama El-RatalaFotografie Wissama El-RatalaFotografie Wissama El-Ratala

Virtuální konstrukční postupy

HeadingIcon

Úsilí Wissama El-Ratala v oblasti virtuálního ověřování konstrukčních návrhů umožnilo společnosti John Deere dosáhnout dalšího zvýšení technické úrovně jejích výrobků díky využívání nejvyspělejších analytických nástrojů a metod.

Více se dočtete na stránkách určených pro USA

Fotografie Sue GrayFotografie Sue GrayFotografie Sue Gray

Agronomie

HeadingIcon

Sue Gray je významou odbornicí v oblastech ochrany plodin, přípravy osiva a genetiky, které mají pro postavení společnosti John Deere v jejím průmyslovém odvětví rozhodující význam.

Více se dočtete na stránkách určených pro USA

Fotografie Erica JohnsonaFotografie Erica JohnsonaFotografie Erica Johnsona

Technické materiály

HeadingIcon

Dr. Eric Johnson se podílel na zavádění nových technologií a postupů, mezi které patří například aditivní výroba nástrojového vybavení a používání servisních dílů.

Více se dočtete na stránkách určených pro USA

Fotografie Lee ReddenaFotografie Lee ReddenaFotografie Lee Reddena

Umělá inteligence a programování strojů

HeadingIcon

Lee Redden je spoluzakladatel společnosti Blue River Technology, kterou společnost John Deere převzala v roce 2017, a průkopník v oblasti zavádění inteligentních řešení určených pro zemědělské stroje a řídicí systémy.

Více se dočtete na stránkách určených pro USA

Fotografie Brije SinghaFotografie Brije SinghaFotografie Brije Singha

Konstrukční řešení v oblasti výkonové elektroniky

HeadingIcon

Dr. Brij Singh, vedoucí konstruktér působící v divizi Advance Technology, dosáhl ve společnosti John Deere významných úspěchů při zavádění vyspělých řešení v oblasti výkonové elektroniky.

Více se dočtete na stránkách určených pro USA

Fotografie Davida SmartaFotografie Davida SmartaFotografie Davida Smarta

Softwarová a síťová technická řešení

HeadingIcon

David Smart se po dobu více než tří desetiletí významně podílel na vývoji řady elektronických softwarových řešení, která byla určena, mimo jiného, pro traktory, nakladače a oblast přesného zemědělství.

Více se dočtete na stránkách určených pro USA

Ikona znázorňující osoby v cykluIkona znázorňující osoby v cykluIkona znázorňující osoby v cyklu

Významné vůdčí osobnosti

HeadingIcon

Představíme vám je od nejvyšší úrovně. Chytří lidé, kteří vedou jiné chytré lidi - právě to nám umožňuje poskytovat našim zákazníkům účinnou pomoc při budování lepšího světa.

Seznamte se s týmem našich vedoucích pracovníků

2019 Fellows

 • August Altherr

  Nepřetržitá řada inovací

  August Altherr je jeden z nejvýznamnějších evropských inovátorů v oblasti zemědělské techniky, s jehož jménem je spojeno množství patentovaných řešení. Výsledkem jeho vývojářské práce je také řada 6R, která je považována za jednu z nejúspěšnějších platforem traktorů John Deere a jejíž montáž se nyní uskutečňuje v pěti výrobních závodech rozmístěných v celém světě. August Altherr se podílel na sestavování expertních týmů, jejichž členy byli mladí technici z předních evropských univerzit, s cílem nacházet pokroková řešení pro klíčové zákaznické segmenty, tedy pro stavebnictví a velké farmy specializující se na rostlinnou výrobu.

 • Noel Anderson

  Strategické duševní vlastnictví

  Noel Anderson je autorem 117 patentů a jedním z nejvýznačnějších vynálezců v historii společnosti John Deere. Noel Anderson zajistil společnosti John Deere výraznou konkurenční výhodu tím, že dokázal spojit různorodé a postupně nově vznikající oblasti technických odborných znalostí a začlenit je do svých vynálezů, které byly přihlašovány k patentování a zveřejňovány v odborné literatuře. Sehrál klíčovou roli při utváření, realizaci, využívání a trvalém zlepšování procesů společnosti John Deere souvisejících s podnikovým strategickým duševním vlastnictvím.

 • Dr. Martin Kremmer

  Inovace v oblasti speciálních technologií

  Dr. Martin Kremmer je známý rozšířením metody studia granulárních médií ve složitých, pohybujících se 3D geometrických prostředích, přičemž se zaměřil na zkoumání základního chování zemědělských surovin, jako například sojových bobů, v mechanických dávkovačích přesných secích strojů. Jako autor nebo spoluautor je uveden ve 40 popisech vynálezů a patentových přihláškách. Dr. Kremmer se rovněž podílel na návrhu celkové konstrukční koncepce všech traktorů střední velikosti.

 • Carol Lewis

  Lidské zdroje

  Carol Lewis má významné slovo v oblasti zaměstnaneckých výhod. Její úsilí zahrnuje práci na změnách zákonů nebo předpisů v hlavním městě Washingtonu, zvyšování povědomí zaměstnanců o možnostech zdravotní péče, rozvíjení zaměstnaneckého důchodového systému, vyjednávání výhodnějších podmínek pro zaměstnance v oblasti zdravotní péče, setkávání s důchodci z řad bývalých zaměstnanců a poskytování poradenství stávajícím zaměstnancům. Byla rovněž nápomocna při rozvíjení celopodnikového programu péče o zdravý životní styl a podílela se na zdravotní reformě i na dalších činnostech souvisejících se zaměstnaneckými výhodami.

 • Dr. Adrian Rantilla

  Průzkum trhu

  Dr. Adrian Rantilla si svoji pověst vysloužil tím, že přenesl postupy aplikovaného výzkumu a analýzy do oblastí prodeje a marketingu. Jeho odborný rozhled a pracovitost přispěly ke snížení nákladů při realizaci řady programů zaměřených na pochopení motivace zákazníků a způsobu jejich chování. Ve známost vešla jeho schopnost navazování a rozvíjení vztahů se zákazníky, jimž je poskytována poradenská podpora, ve všech částech světa a vytváření přidané hodnoty schopností řešit nejnáročnější obchodní problémy.

Archiv programu John Deere Fellowship

Rozbalit všeSbalit vše

2018

 • Dr. Klaus Hoehn, Senior Advisor Information & Technology, kancelář předsedy: 2018 Technology & Engineering Senior Fellow
 • ​Jørgen Audenaert, Segment Manager Arable, Contract & Livestock: 2018 European Precision Farming Fellow
 • Dennis Bowman, Senior Principal Engineer: 2018 Tractor Engineering Fellow
 • Dr. Fred Nelson, Principal Metrology Engineering: 2018 Precision Ag Systems Fellow
 • Dr. Julian Sanchez, Director - Prec Ag Strategy & Business Dev: 2018 Technology Innovation Fellow
 • Dr. Long Wu, Technical Manager - Controls and Sensors: 2018 Power Electronics Engineering Fellow

2017

 • ​Dr. Danan Dou, Manager Product Engineering: 2017 Power Systems Engineering Fellow
 • Dr. Mohamad El-zein, Mgr Advanced Materials & Mechanics: 2017 Materials Engineering Fellow
 • Shufeng Han, Senior Staff Engineer: 2017 Automation and Controls Engineering Fellow
 • Juergen Hollstein, Global Mgr Electr - E-Power & Advanced Engineering: 2017 Electronics Engineering Fellow
 • Cory Leland, Principal Metrology Engineering: 2017 Metrology Engineering Fellow
 • Prof. Dr. Peter Pickel, Manager External Relations: 2017 Agricultural Systems Engineering Fellow
 • Dr. John Reid, Director - Enterprise Product Technology & Innovation: 2017 Technology Innovation Fellow
 • Richard Wubbels, Mgr Engineering Spfh & Heads: 2017 Hay and Forage Engineering Fellow

2016

 • Terry Pickett, Mgr - Advanced Engineering: 2016 Intelligent Solutions Fellow
 • Dr. Carol Plouffe, Virtual Design & Verification Mgr.: 2016 Soil & Crop Systems Engineering Fellow
 • Dr. Nicolai Tarasinski, Mgr. Advanced Engineering: 2016 Vehicle Systems Engineering Fellow
 • Robert Wick, Director - Customer and Product Support: 2016 Customer Support Fellow

2015

 • Dr. J.B. Penn, Senior Advisor, kancelář předsedy: 2015 Global Agricultural Economics Senior Fellow
 • John Brown, Associate Chief Counsel: 2015 Financial Law Fellow
 • Dr. Liwen Dai, GPS Principal Engineer: 2015 GNSS Engineering Fellow
 • ​Dr. Satyam Sahay, JDTCI Technical Fellow: 2015 Materials Engineering Fellow
 • Al Smemo, Principal Engineer: Powertrain Engineering Fellow