Snížení emisí oxidu uhličitého o 60 000 tun

Větve stromů a kresby aut

Společnost John Deere nabízí telematický systém pro lesnické stroje od roku 2013. V současné době je připojeno více než 10 000 strojů v přibližně 2 500 různých zákaznických organizacích. Vzhledem k tomu, že údaje byly shromažďovány po několik let, je možné porovnat novější modelové řady se staršími. 

Z údajů vyplývá, že samojízdné sklízecí řezačky řady G spotřebují v průměru o 16 % méně paliva na vyrobený metr krychlový než sklízecí řezačky řady E. Jen v roce 2021 to znamenalo snížení emisí oxidu uhličitého o 60 000 tun. 

Tento dopad odpovídá nahrazení více než 35 000 automobilů se spalovacími motory elektromobily.

Rozdíl mezi řadou E a G závisí na velikostní třídě a liší se podle oblasti trhu. Na zlepšení se samozřejmě podílí mnoho faktorů, – od technického vývoje až po softwarové funkce a vyšší provozuschopnost díky lepší kvalitě strojů. Produktivitu do značné míry ovlivňují také dovednosti obsluhy. Kombinace všech těchto faktorů vede k významnému snížení emisí uhlíku, což dokazují skutečná data shromážděná z tisíců strojů.

Přečtěte si celý článek (v angličtině)