RD40FŽací vál sklízecí mlátičky

  • Šířka záběru 12,20 m
  • Šířka podávacího pásu 1016 mm
  • Rychlost podávacích pásů 0–228 m/min
  • Dvojité žabky s rychlostí střihu 1960 řezů/min
  • Volitelně boční aktivní děliče pro sklizeň řepky

Vynikající výhled a způsobilost pro řepkové semeno

Dozadu sklopené zadní panely a otevřená konstrukce přiháněčů zajišťují nerušený výhled po celé šířce. Můžete sledovat plodinu během sečení, pokládání a vstupování do skříně vkládacího ústrojí, proto můžete pracovat se sklízecí mlátičkou na limitu její kapacity, aniž by docházelo k přetěžování.

Pro sklizeň řepkového semene je k dispozici žací vál s velkým, 460 mm širokým horním šnekovým dopravníkem, těsnicí sadou střední sekce a deflektory žacího válu. Mohou být namontovány také mechanické nože na řepkové semeno.