722PFAdaptér sklízecí mlátičky

  • Šířka záběru 6,70 m
  • délka pásů: 500 mm, počet pásů 5
  • Délka stolu 1000 mm
  • 760 mm Ø šnek
  • 3 snímače pro automatické řízení výšky

Všestranný žací vál na obilniny

Model 700PF je vybaven aktivním posunem materiálu od kosy směrem k vkládacímu šneku klasy napřed, čímž je zajištěn velmi konstantní tok materiálu do sklízecí mlátičky a je téměř využita i její maximální průchodnost. To zajišťuje nízký maximální točivý moment hnacího ústrojí a tím dochází k nižšímu opotřebení a vyšší spolehlivosti.

Aktivní tok materiálu u tohoto žacího válu je skutečnou výhodou v náročných podmínkách jako polehlé obiloviny a při sklizni hrachu a travního semene, neboť na vkládací šnek je materiál aktivně a rovnoměrně posouván pásem bez hromadění hmoty vpředu. Model 700 PF je navíc vybaven novým 760 mm šnekem, který do šikmého dopravníku dopraví o 20 % více objemu. Dokonce i krátký materiál jako sladový ječmen je k průběžnému šneku dopravován konstantním tokem.