GreenStar Rate ControllerTechnologie precizního zemědělství

  • Menší poškození plodin
  • Nehrozí zasetí nadměrného množství osiva
  • Snížení vstupních nákladů
  • Možnost používat funkci řízení sekcí u staršího nářadí

Připojení nářadí bez funkce ISOBUS

Kompaktní řídicí jednotka dávkování GreenStar je řešením, kterým můžete dovybavit nářadí bez sběrnice ISOBUS, slouží jako rozhraní vašeho displeje GreenStar a umožňuje dávkování a řízení sekcí. Můžete automaticky sledovat množství aplikovaného hnojiva, chemikálií, živin a osiva, aniž byste měli v kabině druhou konzolu. Řídicí jednotku dávkování GreenStar je možno využít pro četná nářadí, například tažené postřikovače John Deere i jiných značek, aplikátory bezvodého čpavku, rozmetadla kejdy, systémy kapalných hnojiv a secí a sázecí stroje.