Správa přístupových právTechnologie precizního zemědělství

  • Povolení výměny dat
  • Povolení vzdálené podpory
  • Souhlas se službami FarmSight vysoké hodnoty

Správa přístupových práv

Většina vzdálených a lokálních služeb, které jsou popsány v této brožuře, je založena na datech sbíraných od vašich strojů. Ochranu dat bereme velmi vážně. V třech krocích níže máte přesnou kontrolu nad tím, kdo vaše data uvidí.

Povolení výměny dat

Podepsáním smlouvy JDLink souhlasíte, že data z vašeho stroje budou odesílána na cloud společnosti John Deere. V tuto chvíli můžete změnit nebo upravit osoby, které mají přístup k těmto datům, v jedné z našich online aplikací, jako jsou Operations Center nebo aplikace Operations Center Mobile.

Povolení vzdálené podpory

Nástroj Správce týmů (Team Manager) v Operačním středisku vám umožňuje určit, kdo má přístup k bezdrátově přeneseným datům. Může se jednat o různé uživatele ve vaší vlastní společnosti nebo externí partnery, například prodejce John Deere. Vezměte prosím na vědomí, že váš prodejce vidí data z vašeho stroje, pokud je sami nezrušíte: Sdílení dat je však užitečné, jelikož prodejci umožní připojit se k vašemu stroji a tím vám pomoci rychleji vyřešit potencionální problémy. Sdílení dat je však užitečné, jelikož prodejci umožní připojit se k vašemu stroji a tím vám pomoci rychleji vyřešit potencionální problémy.

Souhlas se službami FarmSight vysoké hodnoty

Specifické služby, jako jsou upozornění Expert Alerts, záruka na spotřebu paliva, upozornění týkající se údržby a program vylepšení strojů na základě dat (Data Driven Machine Improvement) upozorní společnost John Deere nebo vašeho prodejce na to, že vás mohou kontaktovat a poskytnout vám služby spojené s optimalizací výkonnosti stroje. Váš souhlas na stránkách MyJohnDeere.com.