Field ManagementŘešení pro precizní zemědělství (AMS)

  • Veškeré informace v jednom centrálním místě, dobře strukturované a snadno dostupné
  • Získání podrobných informací pro informované rozhodování na základě faktů
  • Využití četných doplňkových zemědělských nástrojů pro další zpracování a analýzu dat
  • Snadný a rychlý přenos dat prostřednictvím bezdrátového přenosu dat
Tisk

Správa pole inteligentním způsobem

Rozbalit všeSbalit vše

Správa pole inteligentním způsobem

Správa pole

Operační středisko John Deere v podstatě znamená, že si farmu nosíte s sebou v kapse: Pomáhá vám dosáhnout maximálního výnosu z půdy a rovnoměrné kvality při podstatném snížení vstupních nákladů. Naplánujte si střídání plodin a úkoly na nadcházející sezónu pomocí strukturovaného přehledu, který usnadní tvorbu souborů nastavení displeje a pracovních příkazů. Po dokončení konkrétní práce na poli budou data pro dokumentaci automaticky nahrána z displeje v kabině (funkce WDT) na váš osobní účet v Operačním středisku. Všechny podrobnosti jsou odtud jednoduše zobrazeny na přehledně strukturované časové linii. Kdykoli, kdekoli, z jakéhokoli zařízení s přístupem k internetu máte možnost zobrazení map nebo srovnání různých vrstev map (například výnos, sušina, složky, aplikační dávky, atd.).

Cenné agronomické poznatky

Díky zisku cenných agronomických poznatků můžete učinit kvalifikovaná rozhodnutí založená na faktech a snadněji definovat nápravná opatření. Integrované nástroje vám umožní tato data snadno převést na třeba budoucí předpisy variabilních dávek a spolupracovat se zemědělskými experty tím, že jim poskytnete zvláštní přístupová práva. Dále se pak ulehčí pořizování dokumentace pro zákazníky, neboť zprávy lze snadno vytvářet, tisknout i sdílet.