AutoTrac OnlineŘešení pro precizní zemědělství (AMS)

  • Rychlé a snadné nastavení displeje na poli
  • Automatická, spolehlivá a bezchybná dokumentace
  • Automatické zálohování dat

Připojení za účelem snížení času potřebného k nastavování v terénu

Připojením systému AutoTrac k John Deere Operations Center si můžete během období mimo sezónu dokonale připravit práce a zajistit jejich efektivní provedení v sezóně. Ve svém osobním účtu v Operations Center jednoduše zadáváte, editujete nebo mažete data na displeji, například informace o klientovi / zemědělském podniku – farmě / poli, hranicích, naváděcích linkách a nastavení strojů/nářadí.

Importovat nové hranice polí

Importovat nové hranice polí

Nové hranice polí lze importovat z portálu registru půdy – LPIS nebo softwaru pro správu zemědělských podniků ve formátu Shapefile. Lze je také vytvořit online nebo upravit jakékoliv existující hranice. To pomůže při první lokalizaci pole, zejména pokud pracujete s poskytovatelem zemědělských služeb nebo sezónními zaměstnanci. Po dokončení přípravy dat můžete bezdrátově poslat tato všechna data do vybraných strojů. Eliminuje se tak potřeba časově náročného manuálního nastavování displeje na poli, které je náchylné k chybování. Jakmile se přiblížíte k dalšímu poli, automaticky se zjistí příslušné údaje o klientovi, podniku – farmě a poli. Po potvrzení bude nahrána hranice ze seznamu a může být zvolena preferovaná naváděcí linie. V neposlední řadě jsou data na displeji vždy zálohována.