Pásový traktor John Deere se pohybuje po již posekaném poli

Strategie a hlavní hodnoty

   

Pro ty, kteří kultivují a obdělávají půdu. Pro ty, kteří transformují a obohacují Zemi. Pro ty, kteří budují na Zemi.

John Deere je přesvědčen o Vašem úspěchu.

Odpovědnost se globálně rozšiřuje se soustředěním zájmu na šest klíčových oblastí – Spojené státy a Kanadu, Evropu, Brazílii, Rusko, Indii, a Čínu. Je to v těchto oblastech, kde se vyskytne nejméně 75% budoucího světového růstu. A zhledem k naší minulosti, našemu nadšení a našemu záměru pomáhat Vám stát se více profitujícími a produktivními, je John Deere v jedinečné pozici být dodavatelem zařízení dle výběru.

Kvalita & inovace

Kvalita a inovace byly rozhodující ve vytváření odkazu John Deere a budou rozhodující ve formování jeho budoucnosti.

   

Kolový nakladač 844K-II vykládá kameny a zeminu na místě provádění prací

Náš obchod

Portfólio obchodů John Deere je rozmanité a vzájemně souvisí. Dvě z našich obchodních oblastí – zemědělská a stavební zařízení – jsou na vynikající pozici k využití globálního rozvoje.

Dvě další obchodních oblasti – zařízení na údržbu travních ploch a lesnické vybavení – podporují a obohacují na celém světě rozvoj cest. A další podpůrné obchody – finanční služby, výkonné systémy, servis součástí a skupina inteligentních řešení – posilují a odlišují naše obchody se zařízením.

V pozadí je rozmazaný zaměstnanec John Deere, který drží elektronickou základní desku, na kterou je zaměřena pozornost

Naše cíle

Tím že jsme partnerem dle volby pro zemědělská, lesnická a stavební zařízení a zařízení na údržbu travních ploch po celém světě, můžeme dosáhnout našich dlouhodobých cílů ohledně SVA (přidané hodnoty podílníků). Kontrola zkratek.

Stálým zdokonalováním našich produktů a našich obchodních schopností, dosáhnete mimořádného podnikového výkonu.

A spojováním úsilí zaměstnanců, jednotek a divizních cílů v celkové obchodní cíle John Deere, budeme schopni zúročit výkonnost z týmové práce zapojených vysoce výkonných pracovníků.

Společnost založená v roce 1837 Johnem Deerem, kovářem a vynálezcem, společnost Deere & vyrostla do jednoho z celosvětově nejobdivovanějších podniků. To nebyla náhoda. John Deere byl určen k vybudování jeho obchodu založeného na poctivosti, kvalitě, odpovědnosti a inovaci. Ty hodnoty stále žijí a prosperují. Určují způsob, jakým pracujeme, kvalitu, kterou nabízíme a nepřekonanou péči, kterou získáte jako zákazník, investor nebo zaměstnanec.

Skupina zaměstnanců John Deere má ochranné brýle a kontroluje psací desku

Jak pracujeme

Pracujeme každý den, abychom udržovali hlavní hodnoty našich zakladatelů. Poctivost, kvalita, odpovědnost a inovace nejsou ideály, které prací rozvíjíme. My jimi žijeme. My jimi dýcháme. Tyto hodnoty jsou skutečnou podstatou toho, jak pracujeme a jsou v každém produktu, službě a příležitosti, kterou Vám nabízíme.

Kromě toho, John Deere chápe hodnotu různé pracovní síly, organizace prodejců a základny dodavatelů. Skutečně se věnujeme komplexnímu prostředí, kde je různorodost chápána a vítána. Je to odpovědnost, kterou vidíme u všech podílníků u John Deere: od zaměstnanců k  prodejcům a k dodavatelům.

Muž s kloboukem stojí na straně svého užitkového traktoru John Deere

Kde pracujeme

Worldwide - celosvětově. Kdekoli lidé pracují na zemi nebo s půdou, tam se vyskytuje John Deere.

Dva muži si podávají ruce před deskou s  počítači

Co můžete předpokládat

Můžete předpokládat, že John Deere má vysokou etiku, přesné dodržování regulace a hlubokou touhu rozvíjet a podporovat férovost ve veřejné politice a praxi.

A pokud máte vztah k John Deere – jako zákazník, zaměstnanec, prodejce nebo dodavatel, – můžete předpokládat, že Deere nabízí komplexní prostředí. Jedině to by uvítalo různorodost.

Chlap na místě kácí strom

Co nabízíme

Náš zakladatel byl velmi známý tím, že pracoval s prvním komerčně úspěšným pluhem. A tak je tomu i dnes, kdy jsme možná nejlépe známí kvůli naší kvalitě zemědělských zařízení a zařízení na údržbu travních ploch. Jsme světovým’předním výrobcem zařízení pro farmáře, to je skutečnost. Také na světě zaujímáme přední postavení ve výrobě lesnického vybavení. Jsme hlavní hybnou silou u stavebního vybavení. A John Deere finance je jednou z největších společností k financování zařízení. To není špatné na začínající společnost usídlenou v  obchodě kováře.