John Deere Connected Support TM

Proaktivní reakce

Případné závady stroje jsme schopni objevit předtím, než způsobí problémy.

Vzdálená podpora

Získejte okamžitou podporu pro nastavení a diagnostiku vašeho stroje.

Přístrojová deska stroje

Přístrojová deska stroje

 • Sledujte svůj strojový park na základě skutečných provozních podmínek
 • Zobrazení problémů stroje podle priority pro proaktivní odezvu a vyšší provozuschopnost

Vzdálený přístup k displeji

Vzdálený přístup k displeji

 • Dálkové zobrazení displeje stroje odborníkem prodejce
 • Rychlejší podpora pro nastavení stroje a optimalizace pro maximalizaci výkonu

 

Upozornění Expert Alerts

Upozornění Expert Alerts

 • Prediktivní servisní výstrahy stroje
 • Objevte a opravte závady předtím, než způsobí problémy
 • Zkraťte dobu diagnostiky a oprav průměrně o 20%
 • Oceňovaná technologie

Service ADVISOR Remote

Service ADVISOR Remote

 • Vzdálená diagnostika a přesná analýza dat stroje
 • Kvalifikovaný technik přijde na pole se všemi potřebnými díly a nástroji
 • Vzdálené aktualizace softwaru

Zajistěte provozuschopnost

Zajistěte vyšší provozuschopnost a chod stroje při maximálním výkonu

John Deere Connected Support <sup>TM</sup>