Služby FarmSight

FarmSight

 

Proaktivní podpora, která chrání výš zisk

Pokud jste stejní jako my, nemáte rádi překvapení. Zejména, pokud se jedná o stav vašich strojů. Protože znamenají výdaje, ztrátu produktivity a nižší zisk. Vyhněte se překvapením. Na základě fáze životnosti a využití vašeho stroje balíčky služeb FarmSight* obsahují vzdálené monitorování nářadí** a diagnostiku prováděnou odbornými pracovníky prodejce a pomáhají vám s tím, co chcete od vašeho stroje: spolehlivá práce na nejvyšší úrovni.

 

V základu

Prodejce vám pomůže s úvodním nastavením stroje a poskytne vám pokyny přímo na míru podle vašich potřeb. Zahrnuje trvalé monitorování stroje odbornými pracovníky prodejce prostřednictvím vzdálených diagnostických nástrojů.

Select

Select vám umožní využívat výhod posledních znalostí odborníků prodejce a údajů z výrobních závodů. Na základě údajů v reálném čase z vašich strojů obdržíte aktuální doporučení týkající se zajištění špičkového výkonu a stavu vašeho stroje.

Premium

Díky službě Premium budete těžit z nižších provozních nákladů a vyšší výkonnosti stroje na základě dat a odborných znalostí. Službu můžete využívat přímo na farmě nebo prostřednictvím nejnovějších nástrojů vzdálené podpory.

Ultimate

Ultimate povznáší provozuschopnost a výkonnost na novou úroveň. Využívejte službu pro naprostý klid mysli založenou na datech a odborných znalostech včetně garantované provozuschopnosti stroje.

 

Vlastnosti služby FarmSight

Níže jsou uvedené služby prodejce, které mohou být součástí servisních balíčků FarmSight. Ať už jde o dálkové monitorování strojů, podporu k dosažení optimálního výkonu stroje, nebo údržbu prováděnou s originálními díly, pokrýváme vše!

 

Monitorování stroje na dálku

Monitorování stroje na dálku

Specialisté prodejce na dálku sledují pracovní podmínky vašeho stroje prostřednictvím nástrojů John Deere Connected Support, jako jsou služby Expert Alerts a Ovládací panel stroje. Pokud nástroje ukazují, že se na stroji něco porouchalo, budete neprodleně kontaktováni a obdržíte proaktivní podporu nezbytnou k minimalizaci rizika odstávky, abyste se mohli dále soustředit na práci na poli.

Podpora nastavení stroje na dálku

Podpora nastavení stroje na dálku

Nástroj vzdáleného přístupu k displeji výrazně zkrátí dobu nastavení vašeho stroje, protože umožní odborníkovi prodejce připojit se k displeji kabiny a pomoci vám s nastavením. Odborníkovi prodejce také umožňuje poskytnout vám podporu pro zlepšení výkonu a celá komunikace s vaším prodejcem bude daleko snazší v případě, že narazíte na problémy, které by mohly ohrozit provozuschopnost traktoru.

Odborná kontrola

Odborná kontrola

Pečlivá kontrola stroje prováděná odborníky prodejce. Technici postupují na základě speciálního kontrolního seznamu John Deere a provádí komplexní technickou diagnózu stavu vašeho stroje. Poté vám poradí, jaká opatření je třeba provést, aby byl stroj v příští sezóně maximálně provozuschopný.

Školení při předání stroje

Školení při předání stroje

Jednohodinové školení řidičů u vašeho prodejce. Dozvíte se na něm o hlavních funkcích vašeho stroje a o tom, jak s jeho pomocí pracovat co nejefektivněji.

Vyhledávač prodejců

Jak to získat?

Ještě dnes navštivte svého prodejce

Kontaktujte nás

* K dispozici pouze u zúčastněných prodejců. Přesný rozsah služeb závisí na nabídce jednotlivých prodejců.

** Všechny služby poskytované na dálku vyžaduji telematický modul JDLink, aktivní předplatné a souhlas zákazníka.