Manure Sensing Calculator Hero Image

Manure Sensing kalkulačka

Celková hodnota kejdy v ekvivalentu minerálních hnojiv, hodnoty viz. níže
Result

Druh kejdy
Obsah sušiny   #
Aktuální cena minerálních hnojiv

Chcete-li zjistit potenciální úspory minerálních hnojiv, zadejte aktuální ceny minerálních hnojiv

Dusík (N)
Kč/kg
Fosfor (P2O5)
Kč/kg
Draslík (K2O)
Kč/kg
Celkový objem vyvezené kejdy za rok
m3

Jsem

Přesná aplikace dusíku na stanovenou hodnotu

Original Image Aplikovaný objem Aplikovaný dusík
Modified Image

Obě hodnoty (dusík aplikovaný v kg / ha a objem aplikovaný v m3) / ha) se měří současně při stejném přejezdu pole. Cílová dávka pro dusík byla stanovena na 40 kg / ha (pravá strana). Aby se toho dosáhlo s nehomogenní kejdou, musel být aplikovaný objem významně upraven, aby bylo dosaženo konstantní aplikace dusíku (levá strana).

HarvestLab 3000 – Jeden senzor, tři aplikace

HarvestLab 3000Technologie přesného zemědělství

  • Blízká infračervená spektroskopie (NIR) analyzuje různé složky ve sklízených plodinách, siláži nebo kejdě (jeden snímač, tři aplikace)
  • Umožňuje automatizované nastavení délky na základě obsahu sušiny (sklizeň plodiny)
  • Analýza složek nejen během plnění, ale také během aplikace (kejda)
  • Použití laboratorní jednotky ve skladu nebo v kanceláři umožňuje přesné dávkování krmiva a zlepšuje zdraví dobytka.