Coronavirus Update Center

John Deere Information

Sloužíme těm, kteří udržují svět v chodu.

Pandemie COVID-19 představuje pro nás všechny nebývalou výzvu. Zavazujeme se chránit blaho našich zaměstnanců, zákazníků, obchodníků, dodavatelů a komunit, ve kterých žijeme a pracujeme. Pokračujeme ve výrobě a zajišťování služeb pro naše zákazníky tak moc, jak to současná situace umožňuje. Děkujeme všem, kteří pracujete na výrobě potravin, zajišťujete základní služby a udržujete nás v bezpečí.

 

Postarejte se o sebe a zůstaňte zdravý. 

  

Connected Support

  

Monitorování stroje na dálku

Monitorování stroje na dálku

Specialisté prodejce na dálku sledují pracovní podmínky vašeho stroje prostřednictvím nástrojů John Deere Connected Support, jako jsou služby Expert Alerts a Ovládací panel stroje. Pokud nástroje ukazují, že se na stroji něco porouchalo, budete neprodleně kontaktováni a obdržíte proaktivní podporu nezbytnou k minimalizaci rizika odstávky, abyste se mohli dále soustředit na práci na poli.

Podpora nastavení stroje na dálku

Podpora nastavení stroje na dálku

Nástroj vzdáleného přístupu k displeji výrazně zkrátí dobu nastavení vašeho stroje, protože umožní odborníkovi prodejce připojit se k displeji kabiny a pomoci vám s nastavením. Odborníkovi prodejce také umožňuje poskytnout vám podporu pro zlepšení výkonu a celá komunikace s vaším prodejcem bude daleko snazší v případě, že narazíte na problémy, které by mohly ohrozit provozuschopnost traktoru.

Hledat díly podle

search