Lesnický servis

Maximální dobu provozuschopnosti lesnického stroje lze dosáhnout pouze díky efektivní a včasné údržbě a servisu. Služby údržby byly vyvinuty, aby vaše lesnické stroje byly v nejlepším provozním stavu každý den po celou jejich životnost.

Podívejte se na naši nabídku lesnického servisu a kontaktujte nás, pokud chcete vědět více.

Prodloužená záruka

Rozbalit všeSbalit vše

Různé možnosti délky a pokrytí

Rozšířená záruka nabízí zabezpečení vašeho lesnického stroje John Deere i po skončení standardní záruční doby. Rozšířenou záruku na harvestor nebo vyvážecí stroj John Deere si můžete koupit buď s novým strojem nebo v průběhu standardní záruky.

Rozšířená záruka nabízí celou řadu možností pokrývajících různé časové intervaly a různé systémy

 • Komplexní záruka na celý stroj 
 • Záruka na hnací ústrojí a hydraulický systém (převodovka, motor a hydraulický systém) 
 • Pokrytí pro hlavu těžebního stroje

Požadavky

Rozšířená záruka vyžaduje, aby stroj byl opravován prodejcem John Deere a udržován podle plánu pravidelné údržby.

Rozšířená záruka zahrnuje součásti a náklady na opravy – s výjimkou spotřebních dílů – poškození způsobených vadami materiálu nebo nevyhovujícím dílenským zpracováním. Proces získání Rozšířené záruky je jednoduchý a rychlý.

Olejový servis John Deere

Rozbalit všeSbalit vše

Analýza vzorku oleje

Pokud používáte oleje a filtry John Deere, díky olejovému servisu John Deere včetně analýzy oleje můžete prodloužit intervaly výměny hydraulického i převodového oleje. Oleje se vyměňují na základě výsledku analýzy oleje, zatímco výměna filtrů se provádí během běžné pravidelné údržby.

Pravidelná analýza vzorku oleje je vynikajícím nástrojem k monitorování technického stavu stroje a údržbě důležitých součástí stroje na základě stavu. Díky analýze oleje se zvýší provozní spolehlivost stroje a sníží se náklady na údržbu a provoz.

Kapaliny dostupné pro analýzu

Odběr vzorku oleje je rychlý a snadný. Včasné zjištění případných problémů při analýze na základě malého vzorku oleje vám pomůže vyhnout se nákladným neplánovaným opravám.

Analyzovány mohou být následující kapaliny

 • Hydraulický olej
 • Převodový olej
 • Motorový olej
 • Motorová nafta
 • Chladivo

Filtrační jednotka Super Caddy

K prodloužení životnosti hydraulického oleje lze použít filtrační jednotku Super Caddy. Super Caddy se používá k odstraňování vody a nečistot z hydraulického oleje. Jednotku lze použít také k zajištění čistoty hydraulického systému v případě závady důležité hydraulické součásti.

Seřizovací den

Rozbalit všeSbalit vše

Tři základní oblasti hodnocení

Seřizovací den je tvořen různými možnostmi, které mohou být zvoleny zákazníkem. Školitel se může soustředit na technické aspekty stroje, na pracovní metody obsluhy nebo na obojí v závislosti na školicím programu dohodnutým a sestaveným společně se zákazníkem.

Standardně seřizovací den zahrnuje tři oblasti hodnocení

 • Celková prohlídka stroje
 • Testovací jízda
 • Zpráva o stroji TimberMatic Analytics

Přídavné možnosti

Kromě toho můžete vybírat z následujících možností pro další zvýšení výkonu stroje.

 • Aktualizace softwaru TimberMatic
 • Kontrola a seřízení pracovních hydraulických tlaků harvestorové hlavice a základního stroje
 • Kontrola a seřízení hydraulických tlaků ramen, ovládání a dalších
 • Seřízení řídicího systému TimberMatic
 • Kontrola a kalibrace měřicího systému
 • Školení pracovníka obsluhy o pracovních metodách
 • Školení v ovládání řídicího systému TimberMatic

Zpráva o stroji TimberMatic Analytics

Zpráva o stroji TimberMatic Analytics a analýza dat jsou klíčovými body seřizovacího dne stroje. Zpráva TimberMatic Analytics poskytuje jasný obrázek o stavu a produktivitě stroje a o změnách v průběhu delšího období nebo času.

Zpráva o stroji TimberMatic Analytics poskytuje jasný obrázek o produktivitě a spotřebě paliva harvestoru. Ze zprávy o stroji můžete snadno vyčíst produktivitu, spotřebu paliva a technický stav harvestoru ve srovnání s ostatními stroji pracujícími za podobných podmínek.

Zpráva o stroji může být vytvořena v lese nebo kanceláři. Vytváří se samostatně pro každého pracovníka obsluhy, i když se zpráva o stroji zabývá zejména stavem a produktivitou harvestoru. Na základě této zprávy každý pracovník obsluhy dostane tipy k rozvoji pracovních metod a optimalizaci spotřeby paliva.

 

Servisní smlouvy TimberCare

Rozbalit všeSbalit vše

TimberCare Standard

TimberCare Standard je tradiční typ smlouvy na dobu určitou. Služby v této smlouvě jsou prováděny podle normálních servisních intervalů uvedených v návodu k obsluze. Standardní smlouva pokrývá veškeré práce, díly a oleje potřebné pro provádění servisu stroje.

Standardní servisní program zahrnuje:

 • Seřízení a dodávka
 • Standardní servisní intervaly

Volitelné služby ke standardní smlouvě

 • Prohlídky stroje
 • Seřizovací dny
 • Školení obsluhy TimberSkills
 • Školení v používání softwarových nástrojů
 • Školení v diagnostice stroje
 • Prodloužená záruka
 • Vzdálená diagnostika

TimberCare Premium

TimberCare Premium je rozšířená smlouva o údržbě lesnických strojů. Zaměřuje se na zajištění vysoké spolehlivosti, provozuschopnosti a výkonnosti lesnických strojů prostřednictvím vyhrazeného programu údržby s předvídatelnými náklady na údržbu. Součástí vaší smlouvy jsou servisní prohlídky TimberCare Premium, které zahrnují veškeré náklady na práci, díly, kapaliny a filtry.

Podmínkou programu TimberCare Premium je podpis servisní smlouvy a používání originálních olejů, filtrů a náhradních dílů Genuine John Deere.

 • Plánovaná údržba s rozšířenými 750hodinovými intervaly včetně programu pro analýzu oleje John Deere
 • Možnost prodloužení po vypršení platnosti původního smluvního období
 • Podílová smlouva je součástí, aby částečně kompenzovala náklady na díly a práci, které nejsou součástí servisní smlouvy.