Lesnický servis

Maximální dobu provozuschopnosti lesnického stroje lze dosáhnout pouze díky efektivní a včasné údržbě a servisu. Služby údržby byly vyvinuty, aby vaše lesnické stroje byly v nejlepším provozním stavu každý den po celou jejich životnost.

Podívejte se na naši nabídku lesnického servisu a kontaktujte nás, pokud chcete vědět více.

 

 

Seřizovací den může zahrnovat seřizování stroje nebo školení obsluhy

Obnovte plný potenciál svého stroje

Seřizovací den je událost, kdy se technický stav stroje, nastavení, tlaky a výkon kontrolují přímo na místě v přirozeném pracovním prostředí.

Více

Olejový servis

Olejový servis

Díky analýze oleje se zvýší provozní spolehlivost stroje a sníží se náklady na údržbu a provoz.

Více

Stroj pracující v lese.

Rozšířená záruka

Rozšířenou záruku si můžete koupit buď s novým strojem nebo v průběhu standardní záruky.

Více

Jaké typy servisních smluv jsou k dispozici?

TimberCare Standard

TimberCare STANDARD je tradiční typ smlouvy na dobu určitou. Služby v této smlouvě jsou prováděny podle normálních servisních intervalů uvedených v návodu k obsluze. STANDARDNÍ smlouva pokrývá veškeré práce, díly a oleje potřebné pro provádění servisu stroje.

STANDARDNÍ servisní program zahrnuje:

 • Seřízení a dodávka
 • Standardní servisní intervaly

Volitelně

 • Prohlídky stroje
 • Seřizovací dny
 • Školení obsluhy TimberSkills
 • Školení v používání softwarových nástrojů
 • Školení v diagnostice stroje
 • Rozšířená záruka
 • Vzdálená diagnostika

TimberCare Premium

TimberCare PREMIUM je rozšířená smlouva o údržbě lesnických strojů. Zaměřuje se na zajištění vysoké spolehlivosti, provozuschopnosti a výkonnosti lesnických strojů prostřednictvím vyhrazeného programu údržby s předvídatelnými náklady na údržbu. Součástí vaší smlouvy jsou servisní prohlídky TimberCare PREMIUM, které zahrnují veškeré náklady na práci, díly, kapaliny a filtry.

Podmínkou programu TimberCare PREMIUM je podpis servisní smlouvy a používání originálních olejů, filtrů a náhradních dílů Genuine John Deere.

Ostatní služby – Seřizovací den, Olejový servis a Rozšířená záruka

Co je součástí seřizovacího dne?

Seřizovací den je událost, kdy se technický stav stroje, nastavení, tlaky a výkon kontrolují přímo na místě v přirozeném pracovním prostředí. Výsledkem je, že se zvýší výkonnost stroje, nebo se vrátí na vysokou úroveň.

Seřizovací den je tvořen různými možnostmi, které mohou být zvoleny zákazníkem. Školitel se může soustředit na technické aspekty stroje, na pracovní metody obsluhy nebo na obojí v závislosti na školicím programu dohodnutým a sestaveným společně se zákazníkem.

Standardně seřizovací den zahrnuje tři oblasti hodnocení

 • Celková prohlídka stroje
 • Testovací jízda
 • Analýza dat a zpráva o stroji TimberLink

Kromě toho můžete vybírat z následujících možností pro další zvýšení výkonu stroje

 • Aktualizace softwaru TimberMatic
 • Kontrola a seřízení pracovních hydraulických tlaků harvestorové hlavice a základního stroje
 • Kontrola a seřízení hydraulických tlaků ramen, ovládání a dalších
 • Seřízení řídicího systému TimberMatic
 • Kontrola a kalibrace měřicího systému
 • Školení pracovníka obsluhy o pracovních metodách
 • Školení v ovládání řídicího systému TimberMatic

Zpráva o stroji a analýza dat TimberLink jsou klíčovými body seřizovacího dne stroje. TimberLink poskytuje jasný obrázek o stavu a produktivitě stroje a o změnách v průběhu delšího období nebo času.

Zpráva o stroji TimberLink

Zprávy o stroji TimberLink poskytují jasný obrázek o produktivitě harvestoru a spotřebě paliva. Ze zprávy o stroji TimberLink můžete snadno vyčíst produktivitu, spotřebu paliva a technický stav harvestoru ve srovnání s ostatními stroji pracujícími za podobných podmínek.

Zpráva o stroji může být vytvořena v lese nebo kanceláři. Vytváří se samostatně pro každého pracovníka obsluhy, i když se zpráva o stroji zabývá zejména stavem a produktivitou harvestoru. Na základě této zprávy každý pracovník obsluhy dostane tipy k rozvoji pracovních metod a optimalizaci spotřeby paliva.

Co je to olejový servis a analýza oleje?

Údržba stroje na základě stavu s analýzou oleje

Pravidelná analýza vzorku oleje je vynikajícím nástrojem k monitorování technického stavu stroje a údržbě důležitých součástí stroje na základě stavu. Díky analýze oleje se zvýší provozní spolehlivost stroje a sníží se náklady na údržbu a provoz. To znamená, že včasné zjištění případných problémů na základě vzorku oleje vám pomůže vyhnout se nákladným neplánovaným opravám.

Snížení provozních nákladů díky prodlouženým intervalům výměny oleje

Pokud používáte oleje a filtry John Deere, díky olejovému servisu John Deere včetně analýzy oleje můžete prodloužit intervaly výměny hydraulického i převodového oleje. Oleje se vyměňují na základě výsledku analýzy oleje, zatímco výměna filtrů se provádí během běžné pravidelné údržby.

K prodloužení životnosti hydraulického oleje lze použít filtrační jednotku Super Caddy. Super Caddy se používá k odstraňování vody a nečistot z hydraulického oleje. Jednotku lze použít také k zajištění čistoty hydraulického systému v případě závady důležité hydraulické součásti.

Odběr vzorku oleje je rychlý a snadný. Analyzovány mohou být následující kapaliny:

 • Hydraulický olej
 • Převodový olej
 • Motorový olej
 • Motorová nafta
 • Chladivo

Mohu si prodloužit záruku na mé zařízení?

Rozšířená záruka nabízí zabezpečení vašeho lesnického stroje John Deere i po skončení standardní záruční doby. Rozšířenou záruku na harvestor nebo vyvážecí stroj John Deere si můžete koupit buď s novým strojem nebo v průběhu standardní záruky.

Rozšířená záruka nabízí celou řadu možností pokrývajících různé časové intervaly a různé systémy

 • Komplexní záruka na celý stroj může být prodloužena až na 6 000 hodin
 • Záruka na hnací ústrojí a hydraulický systém (převodovka, motor a hydraulický systém) může být prodloužena až na 6 000 hodin
 • Záruka na hnací ústrojí (převodovka a motor) může být prodloužena až na 8 000 hodin.

Rozšířená záruka vyžaduje, aby stroj byl opravován prodejcem John Deere a udržován podle plánu pravidelné údržby.

Rozšířená záruka zahrnuje součásti a náklady na opravy – s výjimkou spotřebních dílů – poškození způsobených vadami materiálu nebo nevyhovujícím dílenským zpracováním. Proces získání Rozšířené záruky je jednoduchý a rychlý.